WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Комп’ютерні технології у податковому аудиті - Реферат

Комп’ютерні технології у податковому аудиті - Реферат

обрано формат файлів на основі мови eXtensible Markup Language (XML). Цей формат зорієнтовано саме на збереження певної інформації в гнучкій структурі i є платформонезалежним, тобто дає змогу здійснювати обмін даними між різними інформаційними системами, хоча, по суті, є просто текстовим файлом, організованим за певними семантичними правилами.
Формат електронного звітного документа платника передбачає, що кожний звіт поділяється на дві логічні частини: заголовок документа, який надає інформацію про платника, тип документа, звітний період тощо, i тіло документа, що містить усі звітні показники, які кодуються згідно із шаблоном документа. Шаблони розробляє ДПА України або уповноважена нею організація. Публікуються вони на веб-сайті державної податкової служби.
За такої структури електронного документа є реальна можливість подавати будь-яку звітність у єдиному форматі, а це дозволить уніфікувати обробку документів як для приймаючої сторони (у даному разі - податкової служби), так i для платника.
Для кодування типів документів та іншої службової інформації державна податкова служба публікує також ряд класифікаторів, таких як: довідник державних податкових інспекцій, довідник звітних документів і довідник звітних періодів. Класифікатори надаються у форматі XML-файлів, структуру яких визначено наказом № 616.
Як уже підкреслювалося, перехід на безпаперові технології дозволить зменшити кількість механічних помилок під час заповнення документів. Але стандарт XML сам по собі не дає змоги реалізовувати контроль за введеними даними, перевіряти наявність обов'язкових показників, контролювати типи даних. Тому для забезпечення такого контролю було обрано XML-схеми, у яких використовується синтаксис XML i які дозволять контролювати не тільки структуру сформованого електронного документа залежно від його типу, а й типи показників. Тобто використання цих схем унеможливить занесення дати чи довільного тексту в поле, в якому очікується відображення значення показника грошового типу. Такий контроль не просто зменшить кількість помилок у процесі введення звіту, а й значно полегшить обробку наданих документів в органах податкової служби.
Згідно з наказом № 616 до кожної звітної форми розробляється окрема XML-схема, яка зберігається у файлі з іменем, співзвучним імені файла електронного документа відповідного типу i версії. Всі XML-схеми розробляє ДПА України й розповсюджує через веб-сайт служби, як i шаблони документів.
Отже, затвердження відкритого формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків справді створює передумови для якісно нового формату спілкування платників з органами податкової служби, надає можливість автоматизовано формувати та контролювати показники звітності з інформаційних систем, що вже функціонують у платників податків, оскільки стандарт електронного документа відкритий для всіх розробників таких інформаційних систем.
Звичайно, затвердження відкритого формату (стандарту) електронного документа - це ще не вирішення всього комплексу заходів, необхідних для впровадження виключно безпаперової технології, i тому перехід до застосування електронної звітності буде поступовим i не виключатиме класичної форми звітності.
Електронний документообіг у системі ДПС України впроваджується з 2003 року.
Для практичного вирішення питання подання податкової звітності засобами електронної пошти платнику податків необхідно:
- звернутися до ДПІ за місцем реєстрації і укласти договір;
- отримати електронні ключі для захисту, підпису та шифрування інформації податкової звітності;
- укласти договір зі спеціалізованим оператором зв'язку для передачі податкової звітності засобами E-mail;
- придбати програмне забезпечення, сумісне з програмним забезпеченням податкової інспекції.
Аналізуючи ситуацію, що існує на сьогодні, можна зробити висновок, що частина документів, які подаються на магнітних носіях, незначна, а що вже говорити про подання звітності засобами електронної пошти E-mail. Звичайно, на виникнення такої ситуації вплинули як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, основними з яких є:
- недосконалість та неузгодженість, а в багатьох випадках відсутність законодавчої бази;
- непідготовленість значної більшості платників та податкових органів до використання електронних засобів зв'язку для подання податкової звітності та взаємного спілкування.
Отже, підключення до системи подання податкової звітності в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку надає платнику податків ряд суттєвих переваг, а саме: економію робочого часу, уникнення помилок, відсутність дублювання, гарантію оперативного поновлення форм податкової звітності, підтвердження отримання звітності, конфіденційність.
Певні переваги прийому звітності засобами електронної пошти отримують і податкові органи, зокрема: економія робочого часу, підвищення оперативності обробки інформації, уникнення технічних помилок, оперативне інформування тощо.
Таким чином, прогрес у застосуванні електронної технології опрацювання документів (або форм) і поступової заміни паперових форм буде визначатися розвитком електронних комунікацій і, насамперед, Інтернет. Його доступність буде ключем до успіху застосування та розвитку різних електронних документів не тільки на окремо узятому підприємстві або в установі, але й у світовому масштабі.
Отже, ефективність обліку і контролю податкових надходжень значною мірою залежить від оперативності опрацювання значної кількості, насамперед звітної, інформації, що надходить від платників податків. Одним із шляхів вирішення даного питання є прийом звітності засобами електронної пошти та іншими видами телекомунікаційного зв'язку. Це підвищить оперативність управління податковими взаємовідносинами у регіоні та сприятиме активізації своєчасності сплати податків.
Застосування комп'ютерних технологій у податковому аудиті підвищить ефективність податкового контролю за наповненням бюджетів усіх рівнів, що в свою чергу дозволить забезпечити підйом нашої економіки і рівень життя.
Література:
1. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України № 851-IV від 22.05.03.
2. Про електронний цифровий підпис: Закон України № 852-IV від 22.05.03.
3. Порядок комп'ютерної обробки звітних документів платників податків ДШ районного рівня. Затверджено наказом ДПАУ № 328 від 02.08.03.
4. Формат (стандарт) електронного документа звітності платника податків. Затверджено наказом ДПАУ № 616 від 23.12.03.
5. Arens A.A., Loebbecke I.K. Auditing. An integrated approach. Fifth Edition. Prentice - Hall International Inc., 1991.
6. Податковий аудит: Навчальний посібник / За заг. ред. В.А. Онищенка, А.О. Чугаєва. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. -398 с.
7. Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам налоговых правонарушений: Учебно-практическое пособие / Под ред. Ю.Ф. Кваши. - М.: Юристь, 2001. - 540 с.
8. Ношна О.А. Налоговый контроль и вопросы теории. - СПб.: Питер, 2002. - 160 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...