WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Комп’ютерні технології у податковому аудиті - Реферат

Комп’ютерні технології у податковому аудиті - Реферат

процедур, а отже, на методологію аудиту.
Під час проведення податкового аудиту (вирішується) існує велика розмірність завдань, чому сприяють:
1. Невпинне зростання кількості платників податків і лібералізація законодавства (наприклад, дозвіл мати необмежену кількість банківських рахунків). Усе це підвищує функціональну та географічну мобільність суб'єктів підприємницької діяльності (далі - СПД). На даний час інформаційна модель реєстраційних даних юридичної особи складає близько 150 реквізитів за наявності в Державному реєстрі фізичних осіб більше 800 000 юридичних осіб. Виникає необхідність використання й аналізу великих обсягів інформації, в основному поданих на паперових носіях - документах, на яких присутні факсимільні ідентифікатори юридичної чи фізичної особи (підпису, печатки).
2. Значні обсяги тіньової економіки, породжені надмірним податковим навантаженням через недосконале законодавство та ментальністю, яка властива населенню перехідного періоду. Окрема проблема - існування "фіктивних" підприємств та так званих конвертаційних центрів. Зазначені фактори вимагають від податкових органів відстеження товарних і фінансових потоків як об'єктів оподаткування, що потребує дуже великої за складом та обсягами додаткової інформації від цілого ряду відомств та організацій (всього на регулярній основі ДПА України обмінюється інформацією з 15 відомствами).
3. Необхідність вводу в інформаційні системи величезної кількості документів податкової звітності платників податків - об'ємних декларацій з відповідними розрахунками з ПДВ, з прибутку, скарг та апеляцій тощо.
4. Значний обсяг інформації, що носить конфіденційний характер і частка інформації, що містить державну таємницю потребують нагального вирішення проблем захисту інформації від несанкціонованого доступу, особливо під час передачі її каналами зв'язку.
5. Гетерогенність трирівневої інформаційної системи, яка базувалася на застарілій СУБД FoxPro та файловій системі на місцевому рівні та на технології "клієнт-сервер" і СУБД Oracle на обласному та центральному рівнях, що значно ускладнювало проблему обміну інформацією між рівнями системи, особливо в умовах відсутності достатньо розвиненої корпоративної телекомунікаційної мережі.
6. Дуже великий обсяг звітності про результати роботи податкових органів, який включає безліч звітних форм і, зокрема, кілька щоденних звітів.
7. Встановлена система подання податкової звітності в класичному, паперовому вигляді пов'язана з втратами часу, чергами (особливо в день закінчення терміну подання певного звітного документа) та, власне, з витратами коштів на придбання паперових бланків кожної звітної форми.
8. Під час заповнення декларації існує імовірність припуститися певних помилок - як арифметичних, так i методологічного характеру. I тоді платникові потрібен буде новий комплект бланків і необхідно знову відвідати податкову інспекцію, навіть коли потрібно виправити лише одну цифру. Така ситуація невигідна й для податкової інспекції, оскільки необхідно обробляти та зберігати кожний поданий платником звіт, навіть коли цей документ є помилковим.
9. Надмірно ускладнене адміністрування податків, через заплутане податкове законодавство, яке перебуває у стані постійних змін і доповнень, що постійно потребує відповідних термінових змін у програмному забезпеченні.
За цих умов прийняття і обробка інформації традиційними методами не відповідає вимогам якості обліку і контролю за податковими надходженнями.
Для того, щоб активно і ефективно вплинути на ситуацію, необхідно максимально прискорити реалізацію в життя системи формування і подання звітних документів платників податків в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку та їх комп'ютерної обробки.
Але для реалізації такого задуму необхідні дві речі: стандарт, що описує електронний вигляд звітного документа, та нормативна база, що надає такому документу юридичної сили.
Донедавна відсутність надійної правової бази не дозволяла повноцінно реалізувати можливість приймання звітності в електронному вигляді, але з набранням чинності законами України від 22.05.2003 р. № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" та від 22.05.2003 р. № 852-IV "Про електронний цифровий підпис" цю перешкоду усунуто [1, 2].
Ці закони встановлюють основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів, визначають правовий статус електронного цифрового підпису, регулюють відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису. Тим самим дають основу для побудови ділових відносин між державою, в особі податкових органів, і платниками податків у режимі реального часу.
У них подано такі визначення. Електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.
Згідно з даними законів податковий документ в електронному вигляді, підписаний електронним цифровим підписом, набуває юридичного статусу, тобто має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ із власним підписом і печаткою. На цьому механізмі побудована організація обміну конфіденційною інформацією між платником податків і податковою службою по каналах зв'язку.
Крім того, наказом ДПАУ № 328 від 02.08.03 затверджена нова редакція Порядку комп'ютерної обробки звітних документів платників податків ДПІ районного рівня. Цей порядок передбачає подання документів податкової звітності засобами електронної пошти E-mail.
Документи, передані електронною поштою, повинні бути зашифровані за допомогою спеціального електронного ключа, реєстрація відкритого електронного ключа для електронного підпису та шифрування інформації здійснюється платником у ДПІ за місцем реєстрації. Генерація та розповсюдження "ключової інформації" серед платників податків, а також технологія формування та видачі електронних ключів для захисту підпису та шифрування інформації виконується згідно з Інструкцією по прийманню звітності засобами електронної пошти E-mail: Інструкція оператора центру реєстру ключів.
З метою подальшого розвитку технології подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді, практичного впровадження законів України "Про електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис" наказом ДПАУ № 616 від 23.12.03 затверджено "Формат (стандарт) електронного документа звітності платника податків".
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платника податків (далі - Стандарт) і призначений для передачі звітності в електронному вигляді між платником і податковою службою. Стандарт міститьопис усіх елементів документа; основні вимоги до заповнення значень показників, структуру електронного документа податкової звітності.
У процесі вибору формату подання електронного звіту було

 
 

Цікаве

Загрузка...