WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Комп’ютерні технології у податковому аудиті - Реферат

Комп’ютерні технології у податковому аудиті - Реферат


Реферат на тему:
Комп'ютерні технології у податковому аудиті
Податкова система в Україні немає давньої історії, але, як будь-яка інша країна, наша держава прагне побудувати таку податкову систему, яка спроможна буде виконувати свою основну місію (роль) - збирати своєчасно та в повному обсязі податки, передбачені податковим законодавством України з якомога меншими витратами.
Без використання передових інформаційних технологій у всіх сферах діяльності сьогодні просто неможливо забезпечити повною мірою реалізацію повноважень ДПС щодо здійснення державного контролю за наповненням бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів.
Отже, розширення і розвиток роботи з обліку і контролю податкових надходжень ставлять перед податковими органами нові завдання щодо удосконалення обробки інформації, створення автоматизованої інформаційної системи, що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і розвиненої мережі для передавання і контролю даних.
Це завдання є особливо актуальним у зв'язку із збільшенням інформаційних потоків, великою їх розгалуженістю, великою кількістю типів документів різної складності.
Організація та функціонування чіткої системи податкового контролю - один з основних напрямів державної податкової політики. Тому підвищення дієвості та ефективності податкового контролю, посилення його профілактичної спрямованості залежить від діяльності його структурного підрозділу - податкового аудиту.
Отже, важливою умовою функціонування податкової системи держави є ефективність податкового аудиту.
Проблемою податкового аудиту займаються українські та зарубіжні науковці. Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем податкового аудиту зробили вітчизняні вчені та практики: В.А. Онищенко, О.А. Чугаєв, С.В. Івахненков, М.П. Кучерявенко, В.П. Завгородній, Ю.Ф. Кваша, Ріппа С.П. та ін. ; дослідженням проблем аудиторсько діяльності займаються: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.В. Головач, 3.В. Гуцайлюк, Н.І. Дорош, С.Я. Зубілевич, Л.М. Крамаровський, А.М. Кузьмінський, М.В. Кужельний, Л.П. Кулаковська, О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Л.О. Сухарева, Л.С. Піатковська та ін., а також зарубіжні автори В.Д. Андреєв, С.Б. Барнгольц, О.О. Вєтров, В.І. Відяпін,: Р. Адамс, Е.А. Аренс, М. Беніс, М. Готліб та ін.
Як у науці, так і на практиці існує багато думок щодо місця податкового аудиту у системі фінансового контролю, визначення податкового аудиту, його предмета, об'єкта, суб'єктів, методів та способів проведення. Замість ґрунтовних наукових досліджень цієї проблематики йде широка дискусія між аудиторами та податківцями щодо первісності самої назви "аудит". Бухгалтерська практики найчастіше схиляється до традиційних позицій контролю та ревізії. Дехто визначає податковий аудит окремим видом державного контролю.
Необхідно визнати, що податковий контроль та його основна форма (податковий аудит де-факто) існує і активно розвивається незалежно від стану наукової думки. До суб'єктів податкового аудиту сьогодні впевнено можна віднести податкові органи, митну службу, органи Пенсійного фонду та соціального страхування. Певні функції податкового аудиту виконують і деякі інші органи державного контролю, наприклад, Фонду державного майна, Міністерства фінансів. Мільйони платників податків добрий десяток років є об'єктами податкового аудиту.
Разом з тим, через відсутність належного наукового обґрунтування засад податкового аудиту, відсутнє і належне системне нормативно-правове його урегулювання.
Термін "податковий аудит" широко застосовують на практиці, але в законодавстві України відсутнє визначення цього поняття. Внаслідок цього податковий аудит звичайно трактують як метод контролю, що здійснюється державними органами.
У західній літературі [5] податковий аудит розглядають як різновид аудиту узгодження, тобто - це аудит, який проводиться з метою засвідчення відповідності діяльності господарської одиниці законодавству, встановленим правилам або положенням контракту.
Метою податкового аудиту є визначення відповідності податкової звітності вимогам податкового законодавства. Суб'єктом такого аудиту є фахівець податкової служби.
Виходячи з цього, можна констатувати, що податковий аудит - це аудит податкових звітів фізичних і юридичних осіб, який здійснюється уповноваженими працівниками податкової служби з метою визначення відповідності таких звітів податковому законодавству.
У спеціальній літературі наводиться таке визначення: "Податковий аудит (податкова перевірка) - це процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також дотримання законності операцій, пов'язаних з одержанням доходів і здійсненням розрахунків" [6, с. 11]. Податкова перевірка ж визначається як процесуальна дія податкової адміністрації щодо контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обрахунку, своєчасністю і повнотою сплати податків і зборів, що здійснюється шляхом співставлення фактичних даних, отриманих у результаті податкового контролю з даними податкових декларацій та інших звітних документів, що подаються платниками податків до податкових органів [7, с. 21].
З наведеного вище зрозуміло, що в податковій практиці відбувається ототожнення понять податкової перевірки, що існувало з появою понять "податковий контроль" і "контроль" взагалі, і новим терміном "податковий аудит".
У проекті Податкового кодексу України визначено поняття "податковий контроль", регламентуються інструментарій і форми податкового контролю, визначені поняття і зміст податкових перевірок, їх специфічні особливості.
Це дуже важливо, враховуючи те, що неправильний вибір тієї чи іншої форми прийому і способу здійснення податкового контролю, а також недотримання регламентованого законодавчими актами порядку здійснення контрольної діяльності можуть призвести до значних правових наслідків, наприклад, до скасування рішень, прийнятих на основі результатів податкового контролю, отриманих неправомірно; до визнання недійсними нормативних актів органів контролю [8].
Сьогодні розвиток автоматизованих інформаційних систем потребує проведення аудиту за допомогою комп'ютерної техніки. Саме тому ми вважаємо, що вираз "комп'ютерний аудит" адекватно відображає весь комплекс складних прикладних проблем, пов'язаних із застосуванням інформаційних комп'ютерних технологій у господарському контролі, аудиті та аналізі фінансової звітності підприємств, оцінці ефективності й надійності інформаційних систем підприємств, а також організації роботи аудиторських фірм у сучасних умовах.
Крім того, комп'ютерні технології сьогодні використовуються на всіх стадіях податкового аудиту: під час планування, здійснення, документування аудиторської роботи, оформлення аудиторського висновку. Застосування комп'ютерної техніки не змінює мети проведенняаудиторських процедур на кожній з цих стадій, проте суттєво впливає на способи і порядок проведення таких

 
 

Цікаве

Загрузка...