WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Закон „про податок з доходів фізичних осіб” потребує вдосконалення - Реферат

Закон „про податок з доходів фізичних осіб” потребує вдосконалення - Реферат

коли вона є життєво необхідною. Уявляється, що претензії бюджету на частку такого доходу громадянина є економічно несправедливими. У зв'язку з цим пропонується викласти пп. 9.7.3 у редакції, що виключає норму стосовно обмеження права на отримання нецільової благодійної допомоги без оподаткування розміром доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги.
При визначенні відповідальності за порушення строків повернення суми надміру сплаченого податку пропонується включити до переліку осіб, які несуть таку відповідальність, місцеві фінансові органи, для яких законом не визначено термінів здійснення перевірок правомірності повернення бюджетних коштів. Згідно із змінами, внесеними 11.09.2003 до Бюджетного кодексу України, Державне казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, що були помилково або надміру стягнуті до бюджету [6].
З метою спрощення тексту закону і однозначного його розуміння платниками податку та податковими агентами пропонується в пункті 22.4, яким регулюється етапність досягнення податковою соціальною пільгою розміру мінімальної заробітної плати, замінити слова "суми податкової соціальної пільги" на слова "мінімальної заробітної плати", оскільки за законом розмір податкової соціальної пільги дорівнює одній мінімальній заробітній платі.
Серйозною проблемою в ході реалізації норм закону є підвищення з 10 % до 13 % ставки податку для фізичних осіб, зайнятих на підземних роботах (це стосується переважно вугільників і металургів). Якщо для працівників бюджетної сфери, які досі не сплачували, а з 2004 мають сплачувати цей податок (військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції ), запроваджено компенсації у вигляді підвищення заробітної плати, то для зазначеної категорії громадян компенсатори зниження реальної заробітної плати відсутні. Такими компенсаторами може стати лише адекватне збільшення номінальної заробітної плати, до чого роботодавці мають бути мотивовані шляхом закріплення відповідних положень у галузевих угодах та колективних договорах.
Фіскальним аспектом проблеми також не можна зневажати. Загроза оголення місцевих бюджетів може проявитися у випадку, якщо прогноз по сумах легалізації тіньових доходів не виправдається [7; 8]. З метою посилення мотивації до прискорення легалізації таких доходів представники уряду та організацій роботодавців ратують за найшвидше зниження обов'язкових відрахувань з фонду оплати праці, запровадження єдиного соціального податку. Проте хоч яким би не було привабливим зниження видатків на адміністрування пенсійного збору та страхових внесків, слід констатувати відсутність науково обґрунтованої бази обчислення такого податку, кола його платників та частки соціальних нарахувань, які "потягнуть" наймані працівники.
За розрахунками Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, для компенсації втрат від зниження нарахувань на фонд оплати праці на 5 % необхідно "вивести з тіні" понад 12 млрд грн, тобто, виходячи з середньої заробітної плати "засвітити" майже 2 млн найманих працівників. Для порівняння: найбільші в Європі соціальні податки в Польщі (47 %) та Болгарії (44 %). Далі йдуть Росія (35 %), Швеція (26 %) і Великобританія (21 %). Співставлення розмірів соціальних відрахувань з розмірами зарплат свідчить про те, що там, де зарплати більші і де відрахуваннями від них розпоряджаються раціонально, державі вистачає й 20-25 % відрахувань.
Джерелами покриття втрат місцевих бюджетів від запровадження змін до цього закону має стати зростання сум податку з доходів фізичних осіб за рахунок збільшення розмірів заробітної плати як внаслідок економічного зростання в країні, так і від зростання частки заробітної плати у ВВП, як це визначено у Посланнях Президента України до Верховної Ради України, Концепції подальшого реформування оплати праці в Україні. Іншими джерелами мають стати:
- запровадження з 2005 року окремих норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", зокрема, оподаткування процентів по банківських вкладах, оподаткування доходів від операцій продажу нерухомості та набуття спадщини;
- легалізація частини тіньової заробітної плати внаслідок зниження ставки податку та синхронного проведення пенсійної реформи;
- повернення до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість, акцизного збору, економія на субсидіях та соціальних допомогах внаслідок зростання доходів, а отже, й платоспроможного попиту громадян.
Прийняття запропонованих змін і доповнень до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" відверне двозначність трактування законодавчих норм податковими органами, виключить існуючу суперечність між законами України, сприятиме реалізації засад соціальної справедливості, всебічному гармонійному розвитку людини,більш повному задоволенню її потреб у разі виникнення скрутних ситуацій, гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством країн Європейського Союзу.
Реалізація зазначених змін і доповнень пропонується з 1 січня 2005 року.
Фінансово-економічне обґрунтування запропонованих до Закону змін
1. Орієнтовна сума внесків, яку сплачують члени профспілок в Україні за рік 310 млн грн
2. Частка виплат та відшкодувань членам профспілок у сумі членських внесків 18 %
3. Сума виплат та відшкодувань членам профспілок за рік 310 млн грн ? 18 % = 55,8 млн грн
4. Сума податку з виплат та відшкодувань членам профспілок (згідно з законом) 55,8 ? 13 % = 7,25 млн грн
5. Частка допомоги на поховання в сумі членських внесків 13 %
6. Сума допомоги на поховання, що видається членам профспілок за рік 310 млн грн ??13 % = 40,3 млн грн
7. Сума податку з допомоги на поховання (згідно з законом) 40,3 млн грн ??13 % = 5,2 млн грн
8. Сума податків з виплат, відшкодувань та допомоги на поховання (згідно з законом) (р. 4 + р. 7) 7,25 млн грн + 5,2 млн грн = 12,45 млн грн
9. Орієнтовний розмір мінімальної заробітної плати на 2005 рік 262 грн
10. Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (податкової соціальної пільги) на 2005 рік, грн 50 % від 262 грн = 131грн
Розрахунок втрат місцевих бюджетів внаслідок відмови від обмеження використання податкової соціальної пільги за ознакою розміру оподатковуваного доходу
Загальна кількість громадян, які мають доходи понад 500 грн на місяць, - 2053,2 тис. чол.
Загальна сума економії коштів громадян внаслідок відмови від обмеження використання соціальної податкової пільги за ознакою розміру оподатковуваного доходу:
131грн ґ 13 % ? 2 053,2 тис. чол. ґ 12 міс. = 419592 тис. грн
Загальна сума втрат місцевих бюджетів внаслідок прийняття проекту закону:
419592 тис. грн. + 12 450 тис. грн. = 432 042 тис. грн.
Література:
1. Мандибура В.О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - 255 с.
2. Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27.11.2003
№ 1344IV - П. 54 статті 80.
3. Батищев В. Как будет "работать" Закон о подоходном налоге в 2004 году? Со скрипом // Бизнес. - 2003. - № 50. - С. 74-75.
4. Батищев В. Блоха под микроскопом. - Бизнес. - 2003. - № 51. - С. 66-67.
5. Батищев В. Налог с доходов будет меньше. Но не проще // Бизнес. - 2003. - № 52. - С. 82.
6. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про оплату праці": Закон України від 10.07.2003. № 1086-IV - стаття 78.
7. Скрипник А., Беляев В. Ожидаемые последствия перехода к плоской шкале налогообложения доходов граждан Украины // Економіст. - № 10. - С. 40-43.
8. Бицюра Ю. Негативні наслідки введення 13 % фіксованого податку на доходи громадян України // Економіст. - № 10. - С. 44-45.

 
 

Цікаве

Загрузка...