WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Закон „про податок з доходів фізичних осіб” потребує вдосконалення - Реферат

Закон „про податок з доходів фізичних осіб” потребує вдосконалення - Реферат


Реферат на тему:
Закон "про податок з доходів фізичних осіб" потребує вдосконалення
Протягом останнього десятиріччя питома вага прибуткового податку у виплаченому фонді оплати праці неухильно зростала і цей процес відбувався паралельно зі зростанням витрат населення на соціальні потреби (перш за все на освіту, медицину, культуру та фізкультуру) внаслідок запровадження платності соціальних послуг або відмови держави від належного фінансування тих з них, що згідно з Конституцією повинні надаватися безоплатно. Отже, реформування оподаткування доходів громадян набуло особливої актуальності і нарешті відбулося, хоч і з великим запізненням.
Прийняття Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ознаменувало собою початок виправлення суперечностей у податково-розподільчій політиці країни, які негативно впливали на динаміку реальних доходів громадян, обмежували фінансові ресурси підвищення рівня їх життя, ускладнювали відтворення трудового потенціалу [1].
Законом суттєво знижено ставку оподаткування - з 10-40 % до 13 % (з 1.01.2007 - 15 %) та здійснено перший крок до засад сімейного оподаткування, - запроваджено так званий податковий кредит, що передбачає вирахування з сукупного доходу окремих видатків, пов'язаних з отриманням доходів, у тому числі з набуттям освіти та лікуванням не лише платника податку, а й членів його сім'ї. Запровадження зазначених елементів розрахунку оподатковуваного доходу наближує розрахунок цього податку до розрахунку податку на прибуток підприємств - як різниця між валовими доходами та валовими витратами, що є принципово новим у механізмі розрахунку цього податку порівняно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".
2004-й рік законодавці визнали для цього закону тренувальним, про що свідчить хоча б така його норма, як звільнення до 1 січня 2005 року податкових органів від виконання прогнозних показників або інших директив (включаючи показники з мобілізації) щодо збору доходів бюджету з цього податку. Щоправда, ця норма зупинена Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" [2] з огляду на необхідність його збалансування в умовах зниження базових ставок основних бюджетоутворюючих податків - на прибуток підприємств (зниження ставки податку з лихвою компенсовано розширенням об'єкта оподаткування) та на доходи фізичних осіб.
Оцінюючи норми нового закону, слід зауважити, що окремі з них суперечать чинному законодавству, зокрема Конституції України (стаття 22 щодо неприпустимості звуження існуючих прав громадян), Бюджетному кодексу України (абзац 2 п. 2 статті 78 щодо необхідності затвердження місцевими фінансовими органами будь-яких видатків з місцевих бюджетів, а отже, й включення їх до складу юридичних осіб, які несуть відповідальність за порушення термінів повернення громадянам сум надміру сплаченого податку), а також законам:
"Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (стаття 17 щодо відмови від забезпечення державної соціальної гарантії - неоподатковуваний мінімум доходів громадян);
"Про оподаткування прибутку підприємств" (п. 7.11 щодо визнання профспілок неприбутковими організаціями);
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (стаття 1 щодо визнання профспілок неприбутковими організаціями);
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (статті 4-6 щодо переліку осіб, які відносяться до складу учасників бойових дій).
Крім того, закон містить ряд технічних неточностей, що ускладнюватимуть його застосування. Це стосується, наприклад, п. 3.4, яким встановлено, що вартість доходу, нарахованого у негрошовій формі і визначеного за звичайною ціною, слід збільшувати на суму податку на додану вартість та акцизного збору. Проте ці податки вже входять до складових звичайної ціни і її збільшення на них вдруге є недоцільним.
Неправомірним слід визнати включення до закону норм, що є предметом інших законів. Так, останнім абзацом того ж п. 3.4 пропонується відносити на валові витрати платників податку на прибуток підприємств суми податку з доходів фізичних осіб, утримані при нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах. Таку норму доцільно було б передбачити в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств", а не в цьому законі [3].
Те ж саме стосується й норм закону, які визначають базу (об'єкт) для нарахування збору до Пенсійного фонду України та до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (останнє речення п. 3.4 та п. 4.4). При цьому пропонується (п. 3.5) зменшувати базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати на суму збору або до Пенсійного фонду України, або до загальнодержавних страхових фондів, хоч законодавець, безперечно, мав на увазі і перше, і друге. Регулювання питань визначення бази нарахування зазначеного збору та внесків до страхових фондів є предметом законодавства з питань соціального страхування.
Неточність у формулюванні норм пп. 4.2.10 (абзац "в") та 20.4.2 взагалі не дозволяє однозначно їх зрозуміти: якщо в п. 20.4.2 йдеться про сплату штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), то в абзаці "в" п. 4.2.10, де визначено виключення з сукупного оподатковуваного доходу, - вже про пеню, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду). Як наслідок, виконавець закону не зможе зорієнтуватися, чи включати таку пеню (штраф) до оподатковуваного доходу, чи ні.
Недосконалість норм цього закону має місце й в частині, що визначає перелік доходів, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу при будь-яких виплатах громадянам, що здійснюються неприбутковими організаціями чи установами. До них можна віднести норму пп. 4.3.5 стосовно обмеження сум виплат та відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рахунок професійних і творчих спілок їх членам, випадками, передбаченими законом. А законом для профспілок передбачені лише такі випадки виплат та відшкодувань, як компенсація збитків від техногенних аварій, катастроф, екологічних лих, придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей у період з 15 грудня до 1 січня наступного року.
Тобто в решті випадків виплати, здійснювані професійними спілками своїм членам, а це приблизно 18 % від суми членських внесків, підлягають включенню до сукупного оподатковуваного доходу, в той час як для інших неприбуткових організацій, наприклад, політичних партій, кредитних спілок, організацій роботодавців, спілок, асоціацій, релігійних організацій, житлово-будівельних кооперативів, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів тощо обмеження випадками, визначеними законом, не встановлені. Отже, ця норма ставить у нерівні умови оподаткування різні неприбуткові організації при здійсненні виплат чи відшкодувань, що суперечить нормам Закону України "Прооподаткування прибутку підприємств".
У зв'язку з цим слід зауважити, що основною діяльністю профспілок є захист соціальних та економічних інтересів їх членів. До того ж вони здійснюють його переважно за рахунок членських внесків, що утримуються із заробітної плати і оподатковуються у її складі. Тому необхідно внести зміни до пп. 4.3.5, які усунуть обмеження прав профспілок на здійснення без оподаткування виплат чи відшкодувань своїм членам випадками, перед-баченими законом, і поставлять у рівні умови всі неприбуткові організації, чий статус визначено законом. Такі зміни забезпечать економію коштів громадян у розмірі близько 7,25 млн грн у розрахунку на рік. Відповідні зміни необхідно внести і до Інструкції про податковий кредит (наказ ДПА України № 442 від 11.09.2003), якою до переліку неприбуткових установ і організацій, зареєстрованих в Україні (п. 1.6), не включено професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок з порушенням статті 1 Закону України "Про професійні спілки, їх

 
 

Цікаве

Загрузка...