WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Еластичність цін пропозиції відносно ставок податку на додану вартість та податку на прибуток - Реферат

Еластичність цін пропозиції відносно ставок податку на додану вартість та податку на прибуток - Реферат


Реферат на тему:
Еластичність цін пропозиції відносно ставок податку на додану вартість та податку на прибуток
У ході реальних реформ в умовах неврегульованості податкового навантаження на галузі економіки і масштабного спаду виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції особливого значення набувають дослідження процесів впливу податків на ціни.
Податкове навантаження на ціни як частка податків у кінцевих цінах товарів виступає одним із визначальних факторів формування цін пропозиції. Це навантаження може змінюватися залежно від ставок податків, особливостей формування собівартості у різних видах економічної діяльності. Іншими словами, будь-яка система оподаткування справляє різний вплив на формування цін пропозиції на різні товари і послуги.
Для розкриття даної проблеми пропонуємо розглянути механізм еластичності податкового навантаження на ціни відносно ставок основних податків: ПДВ та податку на прибуток. За даних умов еластичність визначається як зміна частки податків у цінах товарів при зростанні ставки кожного з основних податків на один процентний пункт:
, (1)
де Ex - еластичність податкового навантаження за ставкою податку x;
DT - зміна рівня податкового навантаження на ціни;
D tx - зміна ставки оподаткування.
На основі аналізу податкового законодавства, взявши до уваги інтегровану модель побудови ціни, нами було встановлено, що вплив оподаткування на ціни пропозиції товарів залежить як від пропорцій між елементами новоствореної доданої вартості як частини ціни товару, так і від розміру ставок оподаткування:
(2)
де T - частка податків у цінах продажу товарів (послуг);
tvat - ставка податку на додану вартість;
С - повна собівартість продукції;
V - ринкова вартість продукції;
tp - ставка оподаткування податком на прибуток;
Tp - сума інших податків, пов'язаних із виробництвом (плата за землю, ресурсні платежі);
L - фактичні витрати на оплату праці;
ts - узагальнена ставка, за якою нараховуються соціальні податки (збори до Пенсійного фонду, внески на соціальне страхування);
tl - ставки оподаткування прибутковим податком згідно зі шкалою та ставки, за якими утримуються соціальні податки.
Таким чином, використавши дані економіко-математичних досліджень стосовно частки кожного податку в ціні (2), визначимо еластичність податкового навантаження на ціни пропозиції відносно ставок основних податків. Коректними вважаємо порівняння, при яких ставки основних податків, за винятком одного, залишаються незмінними. Окремо розглянемо еластичність податкового навантаження при фіксованих (незмінних) та змін-них цінах.
Еластичність податкового навантаження з податку на додану вартість, тобто зміну податкового навантаження при зміні ставки податку на додану вартість на один процентний пункт, визначимо так:
,
де T? - частка податків в ціні при зміні ставки ПДВ на 1 %;
tvat - ставка податку на додану вартість;
t?vat - ставка податку на додану вартість, збільшена на 1 %;
З урахуванням частки ПДВ у ціні описана залежність матиме вигляд:
. (3)
Очевидно, що зі зростанням ставки оподаткування податком на додану вартість на 1 процентний пункт частка податків у ціні товару зростає менш ніж на 1 процентний пункт. Розрахована за допомогою формули (3) еластичність є непостійною величиною, зі зростанням ставки ПДВ від 0 до 20 % частка податків у ціні товару зростає від 0,69 до 0,48 % на кожний процентний пункт такого зростання (рис. 1, лінія Ef). Непостійна еластичність податкового навантаження відносно ставки ПДВ пояснюється тим, що при фіксованих цінах зростання ставки цього податку призводить до зменшення прибутку від реалізації товару (послуги) і відповідно бази оподаткування податком на прибуток. Очевидно, що чим вищою буде ставка податку на прибуток, тим меншим буде вплив зростання ставок податку на додану вартість на рівень податкового навантаження при інших рівних обставинах. Необхідно зазначити, що зниження еластичності податкового навантаження з податку на додану вартість властиве винятково фіксованим або практично незмінним (стабільним) цінам на конкурентних ринках та/або на короткострокових часових інтервалах.
Звичайно, на довгострокових часових інтервалах зміна ставки оподаткування податком на додану вартість справлятиме певний вплив на ціни товарів, сила якого залежатиме від еластичності попиту на такі товари. Розглянемо випадок повного перекладення на ціни податкових зобов'язань, які виникають у зв'язку зі зміною ставки оподаткування ПДВ. За таких умов зміна ставки оподаткування ПДВ призведе до встановлення нової ціни, яку можна визначити за формулою:
,
де V? - скоригована ціна;
V - ціна до запровадження змін у ставках оподаткування;
t?vat - змінена ставка ПДВ;
tvat - попередня ставка ПДВ.
Еластичність податкового навантаження з податку на додану вартість при змінних цінах можемо визначити скориставшись формулою (2) за умов зміни ціни пропозиції з рівня V рівня V?. Розрахувавши рівень податкового навантаження до і після зміни цін пропозиції, визначаємо еластичність податкового навантаження за ставкою податку на додану вартість:
, (4)
де tvat - ставка податку на додану вартість;
t?vat - ставка податку на додану вартість, збільшена на 1 %;
tp - ставка оподаткування податком на прибуток;
D tvat = tvat? - tvat;
С - повна собівартість продукції;
V - ринкова вартість продукції до зміни ставки податку на додану вартість;
tp - ставка податку на прибуток підприємств;
L - нараховані витрати на оплату праці;
ts - узагальнена ставка, за якою нараховуються соціальні податки (збори до Пенсійного фонду, внески на соціальне страхування);
tl - ставки оподаткування прибутковим податком згідно зі шкалою та ставки, за якими утримуються соціальні податки.
На відміну від випадку з незмінними цінами, підвищення цін пропозиції на суму додаткових податкових зобов'язань із ПДВ створює ситуацію, у якій змінюються основні параметри формули (2): відношення собівартості до ціни (C/V) і відношення витрат на оплату праці до ціни (L/V). При цьому абсолютні суми податкових зобов'язань із податку на прибуток, прибуткового податку з громадян, соціальних податків і податків на виробництво залишаються незмінними, але їх відносна частка у сукупних податкових зобов'язаннях платника податку скорочується, що дає підстави для висновку про те, що зі зростанням ставки податку на додану вартість посилюється вплив цього податку на формування цін пропозиції за інших рівних обставин.
Порівнявши формулу (4) з формулою еластичності податкового навантаження при фіксованих цінах (3), можна помітити, що еластичність податкового навантаження змінних цін зі ставки податку на додану вартість визначається як сума еластичності при фіксованих цінах (перша частина формули (4) та інших змінних: співвідношення повної собівартості одиниці продукції доїї ринкової ціни до запровадження змін у ставках податку на додану вартість; співвідношення витрат на оплату праці на одиницю продукції до такої ж ринкової ціни; ставок прибуткового і соціальних податків.
Функціональну залежність частки податків у змінних ринкових цінах від ставки податку на додану вартість можна зобразити так:
(5)
де R - рентабельність виробництва товару як відношення прибутку до собівартості;
L - трудомісткість виробництва товару як частка витрат на оплату праці у повній собівартості виробництва товару;
tp - ставка податку на прибуток підприємств;
ts - ставка соціальних податків;
tl - середня ставка прибуткового податку з громадян;
Evat - еластичність податкового навантаження за ставкою ПДВ при фіксованих цінах.
На рис. 1 графічно зображені лінії еластичності податкового навантаження при змінних цінах за ставками податку на додану вартість при високій (лінія E2) і низькій трудомісткості продукції (лінія E1)у порівнянні з еластичністю при фіксованих цінах (лінія Ef). Розрахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...