WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність акцизного збору - Реферат

Економічна сутність акцизного збору - Реферат

встановлюється в результаті конкуренції під впливом попиту і пропозицій.
Новостворена вартість містить у собі вартість необхідного і додаткового продукту. Вартість необхідного продукту іде на відтворення робочої сили виробника. Вартість додаткового продукту створює прибуток підприємства і іде на сплату податків, зборів і обов'язкових платежів.
Вартість необхідного і додаткового продукту створюється робочою силою під час трудового процесу. Проте заробітна плата є лише частиною новоствореної вартості робочої сили [9]. Новостворена вартість на кожному етапі технології виготовлення продукції отримало назву доданої вартості [10].
Таким чином, згідно з теорією трудової вартості акцизний збір є часткою новоствореного додаткового продукту, тобто доданої вартості. Базою оподаткування акцизним збором повинна бути додана вартість, а не оборот з реалізації підакцизних товарів, вироблених в Україні.
Розглянемо механізм створення доданої вартості, а її частини - акцизного збору на етапі виготовлення продукції. Для цього наведемо класичну формулу кругообігу капіталу:
Зв Зв
Г . . . П . . .Т1 - Г1 . . . П . . . Т11 - Г11 . . . ,(1)
Рс Рс
де Г - грошовий капітал;
Зв - засоби виробництва;
Рс - робоча сила;
Пт - товар.
Виробництво продукції, як відомо, є сукупністю технологічних циклів, що повторюються. На першому циклі грошовий капітал вкладається у засоби виробництва (Зв) і робочу силу (Рс). Цих двох компонентів достатньо для організації виробничого процесу (П). Завдяки останньому виготовляється продукція, яка на ринку стає товаром (Т1). Після його реалізації утворюється грошовий капітал (Г!), але який за своєю величиною більше його первісного значення:
Г1 = Г + ? Г. (2)
Приріст грошей після першого циклу виробництва (?Г) є додатковим продуктом або доданою вартістю. За своєю економічною сутністю це частина вартості товару - робоча сила, що лишилася після сплати заробітної плати:
? Г = В - З, (3)
де ? Г - додана вартість у грошовій формі;
В - вартість товару робоча сила;
З - заробітна плата робочої сили.
Додана вартість є джерелом створення прибутку підприємства і сплатою усіх податків, зборів, обов'язкових платежів.
(4)
де ? Г - додана вартість;
Р - прибуток підприємства;
Пі - податки;
N - кількість податків, зборів і обов'язкових платежів.
Проблемою лишається встановлення значення доданої вартості, яка в свою чергу є часткою загальної вартості товару. А загальна вартість товару, як суспільно-необхідні затрати праці, що пішли на його виготовлення не можливо визначити методом прямого розрахунку при концепції трудової вартості. Її можливо встановити шляхом зворотнього розрахунку, в основі якого є ринкова ціна товару, яка сама по собі відображає його вартість.
Шлях розрахунку вартості товару, а виходячи з неї і доданої вартості та її складових частин прибутку підприємства і сукупної ціни податків, зборів і обов'язкових платежів моделюється за допомогою такої структурної формули:
В Па
Ц Вм (5),
Вс Пк
де Ц - ринкова ціна товару;
Вм - вартість обміну товару;
В - вартість товару;
Вс - споживча вартість товару;
Па - праця абстрактна;
Пк - праця конкретна.
Ціна товару в ринкових умовах коливається навколо його вартості обміну, що відповідає вартості. Вартість одночасно є і споживчою вартістю. Вони зосереджують в собі суспільно-необхідні затрати абстрактної праці, яка в той же час є і конкретною працею. В тому і полягає подвійний характер праці: абстрактна, як витрати людської енергії, і конкретна - на робочому місті.
Цей шлях розрахунку надасть можливість визначити вартість товару як суспільно-необхідні затрати парці, що пішли на його виготовлення. Розмір заробітної плати робочої сили відомий. Звідси легко розраховуються як загальна сума податків, так і акцизного збору.
Оскільки додана вартість створюється на кожному етапі виробництва і обертання товару, то й акцизний збір повинен сплачуватися відповідно до етапів, а не одноразово, як прийнято нині. Тоді і ставки акцизного збору будуть у відсотках до доданої вартості конкретних груп підакцизних товарів. Розрахунок акцизного збору значно спрощується - достатньо до нормативу ПДВ додати відсотки акцизу певної групи товарів. Ліквідується подвійне оподаткування. Збільшиться відрахування до державного бюджету. У подальшому необхідні доопрацювання наукового обґрунтування ставок акцизного збору.
Література:
1. Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Техніка, 2002. - 598 с.
2. Данілов О., Шевченко Є. Акцизний збір. - Ірпінь: Академія ДПС України. 2001. - 370 с.
3. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 18-92 / Законодавство України про податки і збори з громадян. - К.: Юрінком, 2000. - 510 с.
4. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір": Закон України від 18.11.99 № 1243-Х1Х / Законодавство України про податки і збори з громадян. - К.: Юрінком, 2000. - 510 с.
5. Про платників та порядок сплати акцизного збору. Указ Президента України від 11 травня 1998 року № 453/98 / Законодавство України про податки і збори з громадян. - К.: Юрінком, 2000. - 510 с.
6. Порядок справляння податку на додану вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 66 / Законодавство України про податки і збори з громадян. - К.: Юрінком, 2000. - 510 с.
7. Азаров М., Кольга В., Онищенко В. Все податки і збори. Довідник. - К.: Експерт-Про, 2000. - 500 с.
8. Самуельсон П. Економікс. - Львів: Світ, 2001. - 560 с.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. В 50-ти т. / Капитал. - Т. 23. - М.: Политиздат, 1960. - 780 с.
10. Врублевский В.И. Труд на пороге третьего тысячелетия. - К.: ВШ, 1995. - 450.

 
 

Цікаве

Загрузка...