WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна підтримка сільського господарства та напрями її удосконалення - Реферат

Державна підтримка сільського господарства та напрями її удосконалення - Реферат

близько 40 %.
2. Зважаючи на недостатній рівень фактичного споживання основних видів харчової продукції населенням країни, ємність внутрішнього ринку продовольства має значний потенціал. За даними УНІАН у 2003 році рівень споживання м'яса та молока був втричі нижче ніж у Франції, Німеччині, Британії. Порівняно з 1990 роком споживання м'ясних продуктів зменшилося на 56 %, молочних - на 45 %, рибних - на 38 %. Проте величина потенціалу внутрішнього ринку напряму залежить від величини реальних доходів на душу населення. Тому заходи з лібералізації ринку сільгосппродукції необхідно проводити одночасно з підвищенням доходів населення. У цьому випадку вступ до СОТ буде сприяти насиченню ринку продовольством і створювати здорову конкуренцію вітчизняному виробнику.
3. Вітчизняного виробника, в тому числі і сільськогосподарського, знищує не стільки лібералізація ринку товарів, скільки так званий "чорний імпорт", при якому не сплачується ні мито, ні податок на додану вартість. Негативний вплив лібералізації ринку при вступі до СОТ може значно послабити заходи щодо запобігання контрабандного ввезення товарів.
4. На даний час державні витрати на сільське господарство лише компенсують втрати товаровиробників внаслідок політики ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, що значно знижує ефект бюджетної підтримки та подальший розвиток сільського господарства. Тому поступове зменшення обсягів бюджетних ресурсів на сільське господарство при вступі до СОТ повинно супроводжуватися покращанням аграрної політики. Напрямами такої роботи може стати покращання умов ведення бізнесу, інфраструктури збиту, усунення політичного та необґрунтованого державного втручання в продовольчий ринок, контролю за цінами на продукти харчування, обмеження міжрегіонального руху сільськогосподарських товарів і нормативно-правових актів, що надлишково регулюють сферу безпеки продуктів харчування, санітарні та фітосанітарні норми, зменшення витрат на збут у ланцюгу постачання сільськогосподарських продуктів.
5. Вступ до СОТ доцільно розглядати не як загрозу, а як можливість перейти від "жовтого" кошика до "зеленої" скриньки підтримки шляхом поступового перерозподілу державної підтримки з прямого субсидіювання до фінансування аграрних інвестиційних програм, суспільних благ і розвитку села. Розвиток села є одним із найважливіших елементів економічного розвитку аграрного сектора, він дозволяє звільнити сільськогосподарські підприємства відсоціальної відповідальності, заохотити до створення робочих місць, покращити інфраструктуру села, сприяє стимулюванню росту і конкуренції у сільському господарстві.
Дослідженнями впливу структури державної підтримки сільського господарства на прикладі десяти держав Латинської Америки та Карибського басейну доведено, що спрямування 10 відсотків від сукупних державних витрат, передбачених для фінансування сільського господарства, на суспільні блага (створення і передачу технологій, збереження ґрунтів, санітарний захист, комунікаційні послуги, інфраструктури села та соціальні послуги) призводить до збільшення сільськогосподарських доходів на душу населення на 2,3 відсотків без збільшення загальної суми державних витрат. Навпаки, збільшення державних витрат на 10 відсотків без зміни їхньої структури дасть набагато менший ефект - збільшення сільськогосподарського доходу на 0,6 відсотка.
6. Перехід на нові механізми оподаткування ПДВ є однією з вимог СОТ, тому його впровадження - справа часу. Проте впровадження нових механізмів і ставок повинно детально обраховуватися з метою запобігання заподіянню фінансової шкоди сільгоспвиробникам.
Література:
1. Закони України: від 20.12.2001 р. № 2905 - ІІІ "Про Державний бюджет України на 2002 рік", від 26.12.2002 № 380 - ІV "Про Державний бюджет України на 2003 рік", від 27.11.2003 р. № 1344-ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік", від 23.12.2004 р. № 2285 - ІV "Про Державний бюджет України на 2005 рік", від 20.12.2005 р. № 3235 - ІV "Про Державний бюджет України на 2006 рік" // http://www.liqa.net.
2. Про внесення змін до Митного тарифу: Закон України від 7.07.2005 № 2775-ІV // http://www.liqa.net.
3. Про Програму заходів щодо завершення вступу України до світової організації торгівлі: Указ Президента України від 5.02.2002 р. № 104/2002 // http://www.liqa.net.
4. Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2008-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2006 року № 1359 // http://www.liqa.net.
5. Про затвердження Концепції перебудови системи державних субсидій, що надаються галузям національної економіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 р. № 182-р. // http://www.liqa.net.
6. Про затвердження плану заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2006 р. № 10-р // http://www.liqa.net.
7. Єдність, конкурентоспроможність, нова якість життя ("Конкурентна Україна"): Проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України від 10.09.2001 № 33/442 // http://www.liqa.net.
8. Власов В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері // Економіка України. - 2006. - № 3. - С. 75-80.
9. Вовк Т., Водяніков О., Коноваленко І. Податкові аспекти права СОТ та ЄС. Орієнтири податкової реформи в Україні. - Харків: Консум, 2004. - 156 с.
10. Гайдуцький А. Формування інвестиційно привабливої ринкової інфраструктури (на прикладі аграрного сектору України) // Економіст. - 2005. - № 10. - С. 34-36.
11. Гендлер Г.Г. Податкові пільги як фактор залучення інвестицій у розвиток депресивних територій // Вісник податкової служби України. - 2005. - № 27. - С. 21-35.
12. Гендлер Г.Г. Податковий механізм стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності // Вісник податкової служби України. - 2006. - № 32. - С. 16-25.
13. Олійник О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного ринку // Економіка України. - 2005. - № 7. - С. 65-73.
14. Половинкин П. Повышение конкурентоспособности АПК // Экономист. - 2005. -
№ 10. - С. 73-80.
15. Про ефективність використання коштів Державного бюджету України, виділених на розвиток АП.
16. Україна у 2005 році / Рахункова палата України. - Київ, 2006. - Випуск 7. - 198 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...