WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна підтримка сільського господарства та напрями її удосконалення - Реферат

Державна підтримка сільського господарства та напрями її удосконалення - Реферат

підтримки сільського господарства.
У 2006 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" передбачено видатків на підтримку сільського господарства та надання кредитів у обсязі 8,0 млрд грн, у т. ч. з загального фонду 6,1 млрд грн і спеціального - 1,9 млрд грн (табл. 2). Порівняно з 2002 роком обсяги фінансування збільшилися у 5,9 раза.
Таблиця 2
Видатки та надання кредитів із державного бюджету на підтримку сільського господарства, млн грн
Показники 2002р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.
Всього 1363,8 2832,6 3521,5 5567,9 8087,4
Загальний фонд 764,6 2039,7 2814,2 4406,4 6140,0
Спеціальний фонд 599,2 792,9 707,3 1161,5 1947,4
Джерело: http://www.finance.ua.
З 6,1 млрд фінансування з загального фонду держбюджету 5,3 млрд грн буде спрямовано на фінансування виробничих програм. З 2002 року фінансування виробничих програм збільшилося у 8 разів, частка фінансування виробничих програм у загальній сумі фінансування збільшилася з 67,5 до 86 % (табл. 3).
Таблиця 3
Видатки та надання кредитів за програмами загального фонду державного бюджету на підтримку сільського господарства, млн грн
Показники 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.
Всього 764,6 2039,7 2814,2 4406,4 6140,0
Виробничі програми 516,2 1657,5 2183,7 3672,0 5278,0
Інші програми 248,4 382,2 630,5 734,4 862,0
Частка виробничих програм у загальній сумі 67,5 81,3 77,6 83,3 86,0
Джерело: http://www.finance.ua.
На підтримку рослинництва, садівництва і виноградарства у 2006 році планується спрямувати 1 463 млн грн, що у 8,6 раза більше ніж у 2002 році.
На підтримку тваринництва та птахівництва передбачається спрямувати 1 168 млн грн, що у 12,5 разів більше ніж 2002 році (табл. 4).
Таблиця 4
Державна підтримка рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва та птахівництва з державного бюджету, млн грн
Показники 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.
Рослинництво, садівництво, виноградарство 169,8 917,6 671,9 398,4 1462,7
Тваринництво та птахівництво 92,5 333,7 582,3 829,5 1167,5
Джерело: http://www.finance.ua.
Разом з тим система використання коштів державного бюджету на підтримку аграрного сектора економіки виявилася неефективною, оскільки не забезпечила стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, кризові явища в агропромисловому комплексі продовжуються, більше третини сільськогосподарських підприємств 2005 рік закінчили зі збитками.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" видатки державного бюджету на підтримку АПК були визначені у сумі 2 170 млн грн при розрахунковій потребі у видатках на забезпечення виконання цільових програм, передбачених, зокрема, у Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України", у сумі 5 290 млн грн.
Серед основних недоліків існуючої системи державної підтримки сільського господарства називаються ускладнений доступ більшості сільськогосподарських товаровиробників до можливості отримання коштів державної підтримки. В окремих порядках використання коштів державного бюджету не визначено чіткі критерії їхнього спрямування. Порядки залишаються складними, що призводить до порушень фінансової дисципліни при їхньому використанні.
Так, для видатків державного бюджету по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та її придбанню у 2005 році було передбачено 131 млн грн, що забезпечило потребу лише 14,5 відсотків сільськогосподарської техніки, за якою звернулися до НАК "Украгролізинг" сільськогосподарські товаровиробники. Ця підтримка залишається недоступною для більшості господарств, оскільки нею щорічно могли скористатися менше одного відсотка сільськогосподарських підприємств. Оновлення матеріально-технічної та ресурсної бази не відповідає сучасним потребам забезпечення аграріїв сільськогосподарською технікою. Не забезпечено також жорсткого контролю за цінами на сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва: є випадки, коли на шляху до сільгоспвиробників, її вартість зростає удвічі. Крім того, відсутність компенсації вартості за техніку іноземного виробництва значно звужує можливості аграріїв у технічному переоснащенні сільськогосподарських підприємств.
Фінансування підтримки сільського господарства здійснюється без урахування особливостей сільського господарства, його сезонності. На І квартал 2005 року, коли потреба коштів є найбільшою, було передбачено видатки в розмірі менше 5 відсотків їхньої загальної суми, при цьому на грудень припадало більше 20 відсотків видатків. Видатки І півріччя становили 30,2 відсотків, ІІ півріччя - 69,8 відсотків, у т. ч. ІV кварталу - 43,7 відсотків.
Аналіз виконання бюджетних програм свідчить, що розпорошення коштів у незначних обсягах на велику кількість програм суттєво не вплинуло на вирішення проблем у галузі. Так, фінансову допомогу на докорінне поліпшення земель отримало 365 господарств на суму 10 млн грн, за рахунок яких здійснено вапнування на площі 23 тис. га та гіпсування - 1,2 тис. га. При розподілі зазначених коштів головним залишається суб'єктивний фактор, на докорінне поліпшення земель обсяги фінансування вплинути не змогли.
Бюджетною програмою на заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин було виділено 5 млн грн, за рахунок яких було проведено заходи по боротьбі з небезпечними шкідниками на площі 441 тис. га, що становить 1,3 відсотка загальної площі ріллі.
Викликає сумнів справедливість розподілу бюджетних коштів на підтримку сільського господарства по регіонах. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників на 1 тис. грн випуску сільськогосподарської продукції коливалася від 45 грн по АР Крим до 11 грн по Закарпатській області. За програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств" розмір фінансової допомоги на одне фермерське господарство в 2005 році коливався від 126 тис. грн по АРК до 9,4 тис. грн, по Сумській області більше як у 13 разів, причому кількість господарств, які отримали допомогу, становила від 124 (Вінницька область) до 12 (АР Крим).
Разом з тим ця проблема набуває нового розвитку у зв'язку з наміром України вступити до СОТ, у країнах-учасницях якої державна підтримка сільського господарства значно вагоміша, ніж в Україні. Законом України від 18.10.2005 р. № 2982 "Про основні засади аграрної політики на період до 2015 року" встановлено, що державна аграрна політика базується на національних

 
 

Цікаве

Загрузка...