WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Гармонізація національних податкових систем в умовах фінансової глобалізації та міжнародної економічної інтеграції - Реферат

Гармонізація національних податкових систем в умовах фінансової глобалізації та міжнародної економічної інтеграції - Реферат

ЄС;
- гармонізація законодавства повинна охоплювати перш за все прибутковий податок, податок з обороту, податки на споживання, проблеми подвійного оподаткування, проблеми рівного розподілу податкового тягаря в межах об'єднаної Європи.
Як показує світова практика, створення єдиного податкового простору державами чітко простежується виключно в непрямому оподаткуванні (податках на споживання), тобто спочатку гармонізуються податки, які безпосередньо впливають на ціноутворення товарних потоків. Щодо фінансових потоків (капіталів), то тут механізм уніфікації прямих податків перебуває тільки на первинній стадії. Процес їхгармонізації проходить значно важче, оскільки прямі податки, особливо податок на прибуток, є одним із головних регулюючих податків, за допомогою якого формується конкурентоспроможність національної податкової системи.
Такий стан справ пояснюється ще й тим, що умови для ведення бізнесу країн-членів інтеграційних процесів відрізняються (ризиком, терміном окупності проектів, інфляцією, вартістю робочої сили тощо). Тому уряди країн, де такі умови є гіршими, компенсують їх шляхом надання податкових пільг чи інших преференцій бізнесу з метою підвищення інвестиційної привабливості (наприклад Ірландія).
У світлі європейських інтеграційних процесів, в які так прагне вступити Україна, виникає цілком логічне запитання: чи готова українська податкова система до процесів гармонізації?
Відповідь на дане питання можна отримати тільки в процесі порівняння національних податкових систем. Основними критеріями порівняння виступають ефективність податкової системи та її адаптивність.
Перший параметр показує, наскільки чинне національне оподаткування відповідає класичним принципам побудови податкових систем, наскільки обрані форми оподаткування відповідають своєму функціональному призначенню: формувати доходи бюджету, не стримуючи підприємницької активності.
Спеціалісти Світового банку "Doing Business in 2006" [2] проводили дослідження. У наслідок цього дослідження отримало результати міжнародного порівняльного аналізу податкових систем 155 країн світу щодо простоти адміністрування податків. Як показує аналіз, найбільш обтяжене адміністрування податків спостерігається в Бразилії та Україні. Майже 30 % річного часу підприємцям потрібно присвятити спілкуванню з податковими органами. Звичайно, такий показник не ефективний для нашої держави, і тому, не реформуючи систему адміністрування податків, важко буде гармонізувати нашу податкову систему з іншими податковими системами залежно від зовнішньополітичного курсу України.
Таблиця 1
Час необхідний для адміністрування податків деякими країнами світу
Країна Кількість годин у рік Кількість повних робочих днів
Україна 2185 91
Бразилія 2600 108
Білорусія 1188 49
Чехія 930 38
Росія 256 10
Молдавія 250 10
Польща 175 7
Німеччина 105 4
Естонія 104 4
Франція 72 3
Ще одним показником ефективності податкової системи можна вважати оцінку середніх ефективних ставок оподаткування споживання, праці та капіталу. На основі проведених розрахунків, імпліцитні (неявні) ставки податків на фактори виробництва і споживання України і країн ЄС сильно відрізняються, особливо це спостерігається при оподаткуванні капіталу та споживання.
Таблиця 2
Імпліцитні ставки податку на працю, капітал, споживання в Україні та ЄС, 1996-2005 pp. (%)
Праця Капітал Споживання
Україна
Середнє за
1996-2005 рр. 34,93 34,11 9,48
2005 рік 32,05 17,97
Європейський Союз
Середнє за
1996-2004 рр. 35,09 25,4* 21,05
2004 рік 35,09 25,04** 21,8
*середнє за 1996-2003 рр.
** за 2003р.
Щодо адаптивності податкової системи, то вона дозволяє визначити можливість гнучкого та без вагомих втрат для національної економіки пристосувати національні податкові системи між собою відповідно до загальної податкової політики.
Адаптивність української податкової системи щодо інших податкових систем доцільно розглянути під кутом зору їх структури бюджетоутворюючих податків.
Таблиця 3
Структура національних податкових систем країн ЄС, України та Росії, % до ВВП
Країна ПДВ Акцизи Податок з доходів фізичних осіб Податок на прибуток підприємств (корпорацій)
Середнє по ЄС за
1995-2002 рр. 7,58 3,12 8,95 3,05
Україна, середнє за
1999-2005 рр. 5,98 1,71 4,28 4,79
Росія, середнє за
1999-2005 рр. 5,95 1,97 2,97 5,13
Даний аналіз явно демонструє, що податкові системи України і Росії більше схожі за структурою між собою, ніж з ЄС. Якщо брати до уваги критерій відповідності податкової структури України і країн ЄС, то ми бачимо, що податкова система України не повною мірою відповідає структурі податкової системи країн ЄС. Винятком є тільки деякі країни ЄС, структура податків в яких за встановленими співвідношеннями близька до структури податкової системи України - це Чехія, Словаччина, Кіпр і Мальта.
З макроекономічного погляду структура податкової системи України відповідає даному етапу розвитку економічних відносин у нашій країні, але так як Україна прагне інтегруватися в світову спільноту, їй необхідно вже на даному етапі проводити еволюційні зміни в податковій системі залежно від зовнішньополітичних орієнтирів і враховуючи соціально-економічне становище в Україні.
Оскільки Україна в найближчому майбутньому не буде членом європейських інтеграційних об'єднань, цим потрібно скористатися і вибудувати таку податкову політику, яка б максимально швидко та ефективно посприяла підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, і в конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси в центральній та східній Європі була б найбільш привабливою країною.
Така позиція України може бути забезпечена (з урахуванням політичної та економічної стабільності) шляхом введення економічно обґрунтованих пільг інвестиційно-інноваційного характеру з суворим контролем за їх цільовим використанням. Світова практика введення пільг саме такого характеру підтвердила свою як фіскальну, так і інвестиційну ефективність (Ірландія, Індія, Китай, США та ін.).
Література:
1. Machlup F International Trade and the National Income Multiplier NY Kelley. - 1965. - P. 213.
2. Doing Business - The World Bank Group. http:www.doingbusiness. orgExploreTopicsPayingTaxesCompareAll.aspx.

 
 

Цікаве

Загрузка...