WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив системи оподаткування на господарську діяльність у регіоні - Реферат

Вплив системи оподаткування на господарську діяльність у регіоні - Реферат

надходженнями.
Крім того, позитивний вектор взаємозв'язку обсягу податкових надходжень та фінансового результату пояснюється тим, що цей результат розрахований до оподаткування. Після стягнення усіх податків він повинен являти собою від'ємну величину, а напрям взаємозв'язку зміниться на зворотний.
Аналіз фінансово-економічної діяльності суб'єктів господарювання має ще один важливий аспект. Проведені дослідження свідчать про певні відмінності показників державних і роздержавлених підприємств. У Рівненській області в цілому дещо кращий фінансовий стан мають державні підприємства, хоча у розрізі окремих галузей економіки це співвідношення може змінюватись. У промисловості величина фінансового результату і державних підприємств, і тих, що змінили форму власності, однаково від'ємна, але відрізняється за обсягами. У більшості інших галузей, за винятком будівництва, одні види підприємств в цілому є прибутковими, інші - збитковими. Необхідно зазначити, що за 2001 рік відміності між ними збільшилися.
Зважаючи на загальну тенденцію збільшення кількості недержавних підприємств (на кінець 2001 р. у області було роздержавлено 11697 підприємств або 80,3 % усіх суб'єктів господарювання), такий фінансовий стан цих підприємств є досить тривожним явищем для економіки області.
Певний вплив на ці процеси має система оподаткування. Проведений кореляційний аналіз показав, що фінансові результати роздержавлених підприємств та обсяги податкових надходжень корелюють у зворотному напрямі. Величина коефіцієнта кореляції по всьому господарству складає лише - 0,080, але по окремих галузях вона є значно вищою: по промисловості - - 0,294, по торгівлі - - 0,550, по транспорту і зв'язку - - 0,432.
Закономірним є протилежний, порівняно з попереднім показником, напрям взаємозв'язку прибутковості недержавних підприємств з обсягами наданих податкових пільг. Зокрема, величина коефіцієнта кореляції по всьому господарству складає + 0,935, по промисловості - + 0,824, по торгівлі - + 0,994, по сільському господарству - + 0,977 тощо. Це свідчить про значно сильніший вплив податкових пільг саме на роздержавлені підприємства.
Звичайно, надання податкових пільг позитивно впливає на фінансовий стан цих та й усіх інших підприємств, але не потрібно забувати, що ці заходи загалом мають негативний вплив на наповнення дохідної частини бюджету області, а зрештою на виконання необхідних соціально-економічних програм. Існують інші шляхи покращання фінансово-економічних показників суб'єктів господарювання, які пов'язані, насамперед, із підвищен-ням економічної ефективності виробництва тощо. Адже проведена приватизація підприємств, на думку ряду вчених, за сутністю звелася до простої зміни титулу власника і не мала значного впливу на ефективність їх роботи [2, 10].
Важливим напрямом взаємодії податкових і господарських процесів є вплив податкової системи на інвестиційну діяльність підприємств. Загальними особливостями інвестиційної діяльності в Рівненській області є, по-перше, стабільне зниження обсягів інвестування в останні роки (за винятком 2001 року), хоча в цілому по країні в цей період спостерігалось підвищення обсягів інвестицій в основний капітал. Другою особливістю є провідна роль однієї галузі, зокрема промисловості, у освоєнні інвестицій. На неї припадає понад половини усіх інвестицій; серед інших галузей економіки можна виділити хіба що транспорт і зв'язок (21,1% усіх інвестицій).
Проведений аналіз свідчить про неоднозначний характер впливу податкових чинників на інвестиційну діяльність. В цілому по області величина коефіцієнта кореляції становить + 0, 264, але по окремих галузях вона коливається у дуже великих межах: у промисловості (+ 0,297), транспорті і зв'язку (+ 0,597) та торгівлі (+1,000) вона позитивна, у сільському господарстві (- 0,865) та будівництві (- 0,800) має від'ємний знак.
Цікавим є співвідношення обсягів освоєних інвестицій та величини наданих податкових пільг. Хоча в цілому показник кореляції є незначним та має від'ємний знак, по окремих галузях він є принципово різним. Зокрема, у промисловості він складає + 0,495, на транспорті і зв'язку - + 0,926, що свідчить про певний стимулюючий вплив податкової системи на розвиток цих галузей.
Серед видів податків найбільш активно на інвестиційні процеси впливають ПДВ та ППП.
Іншим напрямом взаємодії податкових і господарських процесів, який тісно пов'язаний з інвестиційною діяльністю, є вплив системи оподаткування на інноваційну діяльність підприємств.
Основними напрямами інноваційної діяльності в Рівненській області, та і в країні в цілому, є освоєння виробництв нових видів продукції та впровадження нових технологічних процесів. Необхідно відзначити складну динаміку цих процесів, при значному переважанні першого з них.
Аналіз даних таблиці 4 дозволяє зробитивисновок про негативний вплив податкових чинників на інноваційну активність підприємств. Практично всі показники кореляції показують зворотний зв'язок податкових та інноваційних процесів.
Таблиця 4
Вплив системи оподаткування на інноваційну діяльність промислових підприємств Рівненської області (за величиною коефіцієнта кореляції)*
* Розраховано за матеріалами ДПА у Рівненській області та Рівненського обласного управління статистики
Певним винятком із загальної закономірності є позитивний вплив надання податкових пільг на впровадження технологічних процесів, але, зважаючи на поступове "згасання" цього виду інноваційної діяльності в області, цей вплив можна вважати несуттєвим.
Узагальнюючи проведені вище дослідження, необхідно зазначити, що вплив системи оподаткування на суб'єкти господарської діяльності в області в цілому є негативним. Це стосується, насамперед, фінансово-економічних показників підприємств, їх інвестиційної та інноваційної діяльності.
Намагаючись вийти з глухого податкового кута та не дочекавшись прийняття Податкового кодексу, підприємці шукають шляхи обходу існуючої складної системи оподаткування. На одних підприємствах набуло поширення практичне застосування схем мінімізації податкових зобов'язань, на інших - бартеризація розрахунків за спожиту продукцію, на третіх - переходять на спрощену систему оподаткування (єдиний податок). Підвищена увага до податкових проблем навіть викликала потребу у розвитку на підприємствах певних служб з податкового менеджменту [3, 87]. Дійсне та ефективне вирішення цих питань, на нашу думку, повинно бути пов'язане із найшвидшим реформуванням податкової системи України.
Другою загальною рисою впливу системи оподаткування на господарську діяльність є значна галузева та територіальна диференціація податкової діяльності в області (податкових надходжень та пільг, рівня податкового навантаження тощо). Вона зумовлена дією як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників.
Перспективи подальшого дослідження взаємодії податкових і господарських процесів у регіоні пов'язані, на нашу думку, з вивченням іншого важливого об'єкта оподаткування - грошових доходів населення - та проведення їх комплексного аналізу.
Література:
1. Білостоцька В.О., Островецький В.І. Податкове навантаження в Ук-раїні // Фінанси України. - 2002. - № 12. - С. 75-79.
2. Захарченко В., Кузьмина Т. Хозяйственная деятельность предприятий в условиях действующей налоговой системи // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 3. - С. 6 - 11.
3. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М. Податковий менеджмент на промисловому підприємстві // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 87 - 94.
4. Литвиненко Я. Система оподаткування малого підприємства як чин-ник підвищення ефективності його діяльності // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 4. - С. 17 - 21.
5. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія держ. под. служби України, 2001. - 362 с.
6. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.
7. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки //НАН України. Інститут економіки. - К.; Б. в., 2000. - 217 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...