WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив системи оподаткування на господарську діяльність у регіоні - Реферат

Вплив системи оподаткування на господарську діяльність у регіоні - Реферат

матеріально-технічного постачання та ін.) - обсяг ВДВ - явно не відповідає заходам держави по податковому стимулюванню їх діяльності через надання податкових пільг (таблиця 2). Навіть певне покращання цього співвідношення в останні роки не змінює негативної в цілому практики ставлення певних галузей у привілейоване положення.
Таблиця 2
Міжгалузеві відмінності пріоритетності надання податкових пільг у Рівненській області*
* Розраховано за матеріалами ДПА у Рівненській області
Досліджуючи особливості податкового навантаження у територіальному аспекті, необхідно відзначити набагато нижчий його рівень в адміністративних районах порівняно з містами обласного підпорядкування. На нашу думку, це зумовлено, по-перше, значно меншою кількістю прибуткових підприємств у районах і відповідно невеликими обсягами податку на прибуток підприємств (ППП), по-друге, меншою в цілому потужністю цих підприємств, що впливає на загальні обсяги податкових надходжень у регіонах, де вони розміщені. Ці висновки, зокрема, підтвердив порівняльний аналіз впливу промисловості на загальні обсяги податкових надходжень у адміністративних районах та містах області: величина коефіцієнта кореляції становила відповідно 0,479 та 0,970.
Другим важливим аспектом дослідження впливу податкової системи на функціонування господарських об'єктів є аналіз взаємозв'язку податкових процесів з фінансовими результатами діяльності підприємств. У більшості робіт, де розглядались окремі сторони цього питання, було зазначено, що система оподаткування істотно впливає на функціонування та ділову активність суб'єктів господарювання і здебільшого у негативному напрямі [2; 3; 4; 5; 6 та ін.].
Природно, що загальні риси взаємодії податкових і фінансово-економічних аспектів діяльності підприємств знайшли своє реальне відображення у практиці економічного життя Рівненської області.
Фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування у 2001 р. був від'ємним і становив - 35,3 млн. грн. (зокрема прибутки склали 191,6 млн. грн., а збитки - 226,9 млн. грн.). Дослідження показало, що для фінансової діяльності, як і для податкових процесів, характерні значні міжгалузеві відмінності. Найбільш вдалим цей рік був для будівництва (26,0 млн. грн.) та торгівлі (22,5 млн. грн.), які у попередньому році мали значні збитки. Значно погіршила свої позиції промисловість (з - 16,5 млн. грн. до - 93,9 млн. грн.), що зумовило загальне від'ємне сальдо господарської діяльності в області.
Такий же рівень диференціації властивий і для територіальних відмінностей фінансово-економічної діяльності підприємств. Основними особливостями територіальних відносин суб'єктів господарювання є:
а) загальна тенденція погіршення прибутковості господарської діяльності у більшості регіонів і міст області (у 15 з 20 адміністративно-територіальних одиниць);
б) неоднозначна динаміка зміни фінансового результату господарської діяльності за останній рік (більше половини з цих одиниць змінили знак результату на протилежні, зокрема 7 з 11 з "+" на "-");
в) максимальний внесок у такі зміни зробили 5 адміністративно-територіальних одиниць: м. Кузнецовськ (+35,3 млн. грн.),м. Рівне (-14,9 млн. грн.), Здолбунівський (-14,9 млн. грн.), Рівненський (-14,1 млн. грн.) та Костопільський (+15,4 млн. грн.) адміністративні райони.
Проведений кореляційний аналіз показав, що певний вплив на фінансовий стан господарства має податкова система. Результати дослідження свідчать, що зі збільшенням податкових надходжень прибуток підприємств зменшується (величина коефіцієнта кореляції складає - 0,439). Таку ж тенденцію має вплив на підприємства податкових пільг (г = - 0,363).
Іншими важливими показниками фінансової діяльності суб'єктів господарської діяльності є обсяги їх кредиторської та дебіторської заборгованості. На початок 2002 року вони становили відповідно 2000,7 млн. грн. та 1520,7 млн. грн. Протягом 2001 р. їх величина зросла відповідно на 18,2 % та 39,9 %, що свідчить про погіршення фінансово-економічної ситуації в економіці.
Рівень кредиторської та дебіторської заборгованості в Рівненській області як і фінансовий результат має значні міжгалузеві та територіальні відмінності. Найбільші обсяги кредиторської заборгованості спостерігаються у промисловості (851,6 млн. грн. або 42,6 % загального її обсягу) та у торгівлі (764,2 млн. грн. або 38,2 %). Ці ж галузі економіки характеризуються високим рівнем дебіторської заборгованості (відповідно 42,5 % та 39,3 %).
Дещо нижчий рівень заборгованості підприємств у адміністративних районах порівняно з містами, що певною мірою зумовлено значними відмінностями темпів її зростання в останні роки. Зокрема, за 2001 рік кредиторська заборгованість у районах зросла на 5,8 %, а у містах - на 26,1 %. За динамікою дебіторської заборгованості ці зміни становили відповідно 16,6 % та 50,9 %).
Вплив податкових чинників на рівень заборгованості суб'єктів господарювання досить високий. Величина коефіцієнта кореляції кредиторської та дебіторської заборгованості з обсягами податкових надходжень складала 0,616 та 0,570, а щодо рівня податкового навантаження вона ще більша: відповідно, 0,994 та 0,999. Не можна стверд-жувати, що тільки надмірний податковий тиск негативно впливає на фінансовий стан підприємств, але його внесок у ці негативні процеси, на нашу думку, досить значний.
Звичайно, подібні тенденції та особливості взаємозв'язку податкових і фінансово-економічних сторін господарської діяльності, які проаналізовані вище на рівні галузей та регіонів, властиві й окремим підприємствам. Дослідження особливостей фінансово-економічної діяльності групи підприємств Рівненської області (ВАТ "РЗВА", ЗАТ "Консюмерс-скло-зоря", ВАТ "Рівненська кондфабрика", ТОВ "ОДЕК Україна" та ВП "Рівненська АЕС") підтверджують цей висновок.
Проведений аналіз показав, що у цих, в цілому економічно стійкихпідприємств, також є певні фінансові проблеми. Це, зокрема: а) наявність значної кредиторської та дебіторської заборгованості; б) від'ємний фінансовий результат деяких з них, навіть при значному зростанні обсягів виробництва.
На прикладі одного з цих підприємств - Рівненської АЕС - були досліджені особливості впливу податкової системи на основні фінансово-економічні результати його діяльності (таблиця 3).
Таблиця 3
Взаємозв'язок фінансово-економічних і податкових показників діяльності Рівненської АЕС у 1998-2001 рр. (за величиною коефіцієнта кореляції)*
* Розраховано за матеріалами ДПА у Рівненській області та Рівненського обласного управління статистики
Дослідження взаємозв'язку вартості виробленої промисловістю продукції та обсягу податкових пільг свідчить, що він у цілому має зворотний напрям. Вплив сумарного податкового тягаря на обсяг виробленої продукції незначний, але все ж негативний (г = - 0,244). "Поведінка" окремих податків, що утворюють агрегований показник оподаткування, є досить неоднозначною. Якщо вплив ППП носить негативний характер, то розміри податку на додану вартість (ПДВ) і за розрахунковим показником кореляції, і за своїм змістом мають з обсягами виробленої продукції прямий функціональний зв'язок.
Аналіз взаємовідносин обсягів продукції та величини наданих податкових пільг наглядно демонструє неефективність сучасної системи пільгового оподаткування: поступове збільшення виробленої продукції здійснюється в умовах не тільки стабільності обсягів податкових пільг, а навіть при значному їх зменшенні.
Принципово інший характер мають взаємовідносини податкових процесів з фінансовим результатом діяльності Рівненської АЕС. Вплив податкового тягаря на фінансовий стан підприємства (г = 0,514) за своєю сутністю та особливостями стягнення податків повинен наближатися до 1,000, але через дію окремих чинників він дещо послаблений. До цих чинників потрібно віднести, по-перше, надзвичайно великий обсяг наданих податкових пільг (з ПДВ, ППП та ін.), по-друге, наявність великого податкового боргу, що робить досить значною різницю між реальними та потенційними податковими

 
 

Цікаве

Загрузка...