WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці - Реферат

Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці - Реферат

до загальної вартості підприємства):
. (14)
Вважаємо вартістю капіталу зважену вартість запозичень та акціонування:
(15)
Фірма обирає метод фінансування, який мінімізує .
Загальний капітал власників акцій може бути подано:
, (16)
де вартість капіталу визначається: . (17)
Фінансова стратегія підприємства витікає з виразу (17). Знайдемо похідну від вартості капіталу за часткою взаємного капіталу :
. (18)
Якщо підприємство обирає метод фінансування за рахунок цінних паперів (акцій), якщо навпаки - за рахунок боргового фінансування.
У цьому випадку доходи за акціями та облігаціями обкладались однією податковою ставкою . У випадку оподаткування за різними ставками положення ускладнюється.
Якщо дохідність облігацій перевищує дохідність акцій, то виконується співвідношення: .
Тоді можна отримати співвідношення, які стосуються тільки податкових ставок: .
У цьому випадку вартість боргового фінансування перевищує вартість фінансування за рахунок емісії акцій, якщо: .
Розглянемо, як реалізуються ці співвідношення в умовах України. Виплата дивідендів не є підставою для зменшення бази оподаткування, крім того, у випадку збитковості підприємства їх виплата тягне за собою сплату з суми дивідентів податку на прибуток підприємства. Існуюча ставка цього податку 25 % з 01.01.2004 р. [6]. Дивіденди оподаткуються за ставкою, яка властива всім іншим доходам фізичних осіб-13% до 01.01.2007 р. та 15 % - після. Винятком є тільки доходи від депозитів, які оподатковуються за ставкою 5 %. Збільшення капітальної вартості (інвестиційного прибутку) оподатковується також за ставками доходів фізичних осіб [8]. Останнє вже негативно впливає на функціонування ринку нерухомості в Україні [5].
У випадку України ; , тоді . Останній вираз дозволяє отримати співвідношення між ставкою кредитування економіки та ставкою дисконтування, яку можна вважати рівною депозитній ставці.
Оскільки для більшості акціонерних підприємств виплата дивідендів не здійснюється, на перший погляд акціонування має перевагу над методом боргового фінансування, однак саме це є перешкодою на шляху залучення коштів.
Тепер звернемося до податків, які безпосередньо не враховані в поданій роботі, але мають також суттєвий вплив на фінансування підприємств.
Це податок на фонд заробітної плати (соціальні платежі) та податок на додану вартість (ПДВ). Як видно з виразу (11), соціальні платежі є природними факторами, які обмежують зростання фонду заробітної плати на підприємствах, які не використовують легальні схеми оплати праці.
В умовах обмеженості та значної вартості фінансових ресурсів вплив податку на додану вартість полягає у додатковому фінансуванні державного бюджету за рахунок коштів підприємств.
Справа в тому, що сплата ПДВ починається із закупки сировини та обладнання (податковий кредит) [2]. Повернення цього кредиту відбувається тільки після реалізації продукції. Нехай тривалість виробничого циклу в термінах року - ТВ, щорічні витрати на закупку сировини - З, вартість фінансових ресурсів - . тоді щорічно підприємства за рахунок існування часового терміну між податковим кредитом та реалізацією продукції:
, (19)
де - ставка податку на додану вартість.
Тоді протягом року підприємство збільшує власні витрати на закупівлю сировини на . При кредитних ставках 30 %-40 %, тривалості виробничого циклу 2 місяці, ставці ПДВ 20 % вартість витрат на сировину може збільшуватись щорічно на 1 %-2 %. При купівлі обладнання термін повернення збільшується, і потрібно декілька виробничих циклів, щоб повернути ПДВ, сплачений при його купівлі. Тоді відповідна формула для розрахунку втрат через існування ПДВ на купівлю обладнання, якщо виручка за один виробничій цикл дорівнює V:
. (20)
Якщо витрати на купівлю обладнання дорівнюють 6-и виручкам, тоді вони за рік збільшуються за існуючих ставок оподаткування та тривалості виробничого циклу 2 місяці на 17 %.
Зміни системи оподаткування повинні базуватися на інтегрованому підході до визначення податкових ставок. Насамперед, до внесення змін в існуючу систему оподаткування треба визначитися з цільовою функцією, яку повинні максимізувати або мінімізувати ці зміни.
Якщо йдеться про залучення коштів населення безпосередньо на розвиток економіки (акціонування підприємств), то державне регулювання здійснюється за допомогою змін ставок податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб. Відсутність диференціації оподаткування доходів і приросту капітальних активів зменшує можливість використання податкових важелів для створення сприятливого інвестиційного клімату.
Якщо вважати, що ПДВ цілком перекладається на споживача, існуючий порядок сплати веде до значних додаткових фінансових втрат.
При вирішенні питання впливу оподаткування на фінансування підприємств повинен використовуватися комплексний підхід, тобто необхідно враховувати не тільки оподаткування доходів підприємств та оподаткування доходів фізичних осіб, але і оподаткування приросту вартості інвестиційного активу. На нашу думку, оподаткування приросту капітальної вартості (інвестиційного доходу) повинно здійснюватися за ставками, меншими ніж ставка податку на доходи фізичних осіб. Це дозволить частково запобігти подвійному оподаткуванню, яке властиве класичній системі.
Література:
1. Аткинсон Є.Б., Стиглиц Д.Є. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - С. 177-180.
2. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник - К.:ЕкспертПро, 2000. - 484 с.
3. Проект бюджету 2005 року. Київ, 2004. - 148 с.
4. Бюлетень НБУ. - 2004. № 12. С. 43-45.
5. Веремко В., Швальгуляк-Шостак О. Недвижимость на приколе // Галицькі контракти. - 2001. - № 34. - С. 30-32.
6. Закон Украины "О налогообложении прибыли предприятий" // Налоги и бухгалтерский облик. - 2004. - № 64. - С. 29-46;
7. Занадворов В.С. Теория налогообложения// Экономический журнал ВШЭ. - 2004. - № 1. - С. 97-123.
8. Даниленко А.І. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. - С. 76-80.
9. Податок з доходів фізичних осіб// Податки та бухгалтерський облік. №2. - 2004. - С.45-48.
10. Програма діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч людям" -www. rada.gov.ua.
11. Скрипник А.В. Державне регулювання трансформаційної економіки // Ірпінь, 2002. - С. 101-107.
12. Harberger A.C. The incidence of corporation income tax// Journal of Political Economy. - 1962. - № 70, - pp. 215-240.
13. Koffan W., Roable M. West Federal Taxation, South-Western USA. - 2003. 2Н - 21-40
14. Myles G. D. Public economics Cambridge University Press. - 1995. - pp. 231-245.

 
 

Цікаве

Загрузка...