WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці - Реферат

Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці - Реферат

обороту є вихідним, оскільки нимоподатковується кінцевий результат виробництва. Будь-які зміни податкового законодавства впливають на рівноважний стан економіки, тобто наслідки цих змін важко передбачити. Сферу розповсюдження податку можна розглядати в двох аспектах - економічному та юридичному. Ці сфери не завжди є тотожними. До юридичної сфери належать ті, хто сплачують той або інший податок, до економічної - ті, хто несе витрати від впровадження податку, які зменшуватимуть рівень добробуту. Звичайно, у цьому випадку не враховується суспільна корисність від збільшення бюджетних витрат за рахунок впровадження податків. Вперше порівняльний аналіз оподаткування вхідних параметрів виробництва було проведено А. Харбергером [11]. Ним було досліджено оподаткування двосекторної економіки з двома факторами виробництва - працею та капіталом. Крім того, досліджувалися наслідки оподаткування споживання. Досліджувався ефект субституції між цими двома факторами в умовах оподаткування. Доведено, що збільшення рівня оподаткування обох факторів збільшувало ціну виробництва і не приводило до заміни факторів. У результаті аналізу було показано еквівалентність оподаткування вхідних (праці, капіталу) та вихідних факторів. У свою чергу, податок на споживання можна подати у вигляді еквівалентного прибуткового податку (податок на доходи фізичних осіб) [1]. На основі емпіричних (на прикладі США) та модельних досліджень робляться висновки, що звичайно капітал несе загальну податкову відповідальність. На нашу думку, таке твердження в умовах трансформаційної економіки України має право на існування, а це у свою чергу означає, що податковий тиск на підприємство слід розраховувати з урахуванням податку на прибуток фізичних осіб та ПДВ [10].
Розглянемо детальніше вплив оподаткування на стратегію фінансування підприємства.
Спочатку проаналізуємо фінансування за відсутності оподаткування.
Нехай валовий прибуток Пt - на час t від продажу обсягу продукції за ціною - це є вартість продукції і Рt Ft за відрахуванням витрат на виробництво Зt:
Пt = Pt - Ft - Зt, (1)
де затрати визначаються як витрати на оплату праці (WL) та інші (З):
. (2)
Фінансування підприємства здійснюється за рахунок облігацій під відсоток r:
, (3)
де Вt - вартість надрукованих облігацій на час t.
Крім того, фінансування може бути здійснено за рахунок емісії акцій:
, (4)
де - вартість загальної емісії на час t.
Серед відрахувань слід врахувати такі:
1) сплата дивідендів Дt (не зменшують базу оподаткування);
2) сплата відсотків власникам акцій іВt (зменшують базу оподаткування);
3) інвестиції (І).
Основна тотожність полягає в рівновазі прибутків та відрахувань на час t (причому головним компенсаційним інструментом є виплата дивідендів, які зменшуються в році, коли зменшуються валові прибутки):
, (5)
де - вартість інвестувань.
Якщо визначити частку нерозподіленого прибутку :
, (6)
то це є частка власного прибутку підприємства, яка використовується для інвестувань. Тоді загальна сума інвестувань визначатиметься за формулою:
. (7)
Тобто інвестування здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку, займів та емісії акцій.
За відсутності податків чистий потік фінансів від корпоративного сектора до приватного складає:
. (8)
З рівняння (5) видно, що потік фінансів дорівнює: .
Вважаючи, що звичайно цей потік коштів на довготривалому проміжку становить ринкову вартість коштів, можна зробити висновок, що за відсутності оподаткування вартість фірми не залежить від джерела фінансування (теорема Модільяні-Міллера [12]).
Розглянемо, як змінюється ситуація за наявності оподаткування.
Введемо такі податки:
1. Корпоративний податок за ставкою (податок на прибуток підприємств) (виплати відсотків за дивідендами, не зменшуючи бази оподаткування).
2. Виплати відсотків за дивідендами та облігаціями оподатковуються за ставкою .
3. Приріст капітальної вартості (інвестиційного прибутку) оподатковується за ставкою (звичайно ).
4. Суттєвим фактором є також оподаткування фонду заробітної плати за ставкою з послідовним зменшенням податкової бази податку на прибуток підприємств.
У цьому випадку вважається, що податок на додану вартість сплачується споживачем. Крім того, існує спрощена система оподаткування "Єдиний податок", який сплачували юридичні особи у випадку, коли річна виручка не перевищує 1 млн. грн. для юридичних осіб та 0,5 млн. для фізичних осіб. Внаслідок цього сплачується 3 % при сплаті ПДВ, або 5 % з обороту, за умови сплати соціальних платежів [3].
Величина прибутку фірми, яка потім використовується для інвестування та виплат дивідендів:
, (9)
де Р - ринкова вартість продукції виробництва;
F(K., L) - двофакторна виробнича функція (К - капітал, L - праця);
- витрати на капітал, які вважаються рівними амортизаційним витратам.
Умова першого порядку максимізації прибутку підприємства має вигляд:
(10)
На основі формули (10) вважається, що корпоративне оподаткування не впливає на співвідношення ефективності праці та капіталу, однак у випадку існування соціальних платежів це не виконується, і відповідне співвідношення має вигляд:
(11)
В інших сталих умовах можна вважати, що введення податку на фонд оплати праці зменшує середню погодинну оплату праці.
Вважається, що цільовою функцією, яка визначає фінансову стратегію підприємства, є вартість фірми, яка дорівнює дисконтованому потоку дивідендів з вирахуванням додаткової емісії [12]:
, (12)
де , - фактор дисконтування власників акцій своїх майбутніх доходів. За базисний показник фактора дисконтування можна прийняти існуючу величину депозитної процентної ставки, яка знаходиться в межах 15 %-20 %.
З останнього виразу слідує, що одиничне збільшення дивідендів, отримане за рахунок одиничної емісії (вартості одиниці) акції, не змінює вартості фірми.
Звичайно, нескінченний горизонт у виразі (12) є ідеалізацією. Однак в умовах України при значних величинах фактора дисконтування це питання вирішується автоматично, так фактор дисконтування для 10 річного інтервалу при дорівнює 0,03.
Крім того, враховуючи стан фондового ринку та практичну відсутність виплат дивідендів, підхід (12) поки що не можна здійснювати.
Коли дивіденди та збільшення капітальної вартості підприємства оподатковуються за різними ставками, чистий потік коштів домогосподарствам дорівнює:
. (13)
Позначимо величину фінансового левериджу (відношення займаних коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...