WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці - Реферат

Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці - Реферат


Реферат на тему:
Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці
Донині продовжує залишатися гострим питання фінансування підприємств різних форм власності. Фінансування реального сектора економіки є проблемним питанням внаслідок завищених кредитних ставок, які зберігаються значними впродовж останніх років, незважаючи на обіцянки колишнього керівництва НБУ [4]. Це пояснюється тим, що існуючі резерви кредитування незначні і практично повністю витрачаються на фінансування високорентабельних секторів економіки (торгівля, газо- та нафтопостачання та інші). Однак значна частина вітчизняної економіки залишається недофінансованою. Цілком можливо, що вирішення цього питання перебуває поза межами монетарного регулювання та може бути вирішено швидше методами фіскального регулювання. Дослідження питань корпоративного фінансування починається з відомої теореми Модільяні-Міллера, яка доводить, що за відсутності оподаткування вартість фірми не залежить від її фінансової політики [1]. Ця теорема була доповнена Д. Стігліцем, який ввів фактор оподаткування: оподаткування власних доходів (доходів від дивідендів), корпоративних доходів і доходів від приросту капіталу [1]. Д. Майлзом на основі поняття вартості залученого капіталу та фінансового левериджу було отримано співвідношення податкових ставок, за якими корпорація обирає борговий або емісійний спосіб фінансування виробництва [13]. Методи стимулювання інвестиційних процесів за рахунок податкових пільг розглянуто в монографії А. Даниленко [7]. Спільний вплив оподаткування та амортизаційних норм на окупність обладнення розгянуто у монографії А. Скрипника [10]. До цього часу ще немає досліджень впливу оподаткування на фінансування підприємств в умовах трансформаційної економіки. Тому мета пропонованої роботи - розглянути можливі варіанти співвідношення податкових ставок, які б сприяли фінансуванню підприємницкої діяльності за рахунок коштів населення. Ця мета є надзвичайно актуальною, оскільки найближчим часом уряд Ю. Тимошенко планує внести зміни до існуючого податкового законодавства, які б сприяли детінізації та розвитку економіки [9].
Питання, що викликає значний інтерес особливо у трансформаційній економіці, - як оподаткування впливає на фінансовий стан корпорації та на здійснення її інвестиційних проектів. Для фінансування інвестувань фірма має три основних джерела: випуск облігацій, емісію акцій або використання власних прибутків. Кредитування за рахунок банківської системи нами не розглядається через значні процентні ставки, які суттєво перевищують рентабельність виробництва [10]. Випуск нових акцій робить корпорацію відповідальною за виплату дивідендів, але не встановлює обмежень у сплаті відсотків, коли випуск облігацій визначає своєчасну виплату фіксованих відсотків та кінцевий викуп цих цінних паперів. У фірмі, яка бажає максимізувати власні прибутки, звичайно переважає фінансування мінімальної вартості. Оподаткування також впливає на вартість капіталу. Більшість положень у цьому випадку пов'язані з існуванням інформаційної невизначеності у суб'єктів господарювання стосовно перспектив розвитку підприємств. Різні податкові форми трактування трансфертів від корпорацій до приватного сектора дозволяють інтегрувати корпоративне та індивідуальне оподаткування. Опишемо класичну систему, яка використовується у США та інших країнах. Інша система використовується в Англії, яка покликана запобігти подвійному оподаткуванню [13]. Класична система базується на положенні, що корпоративний податок є податком на прибуток корпорації, і податкова відповідальність корпорації трактується інакше, ніж податкова відповідальність власників акцій. Останні частіше оподаткуються за ставками оподаткування доходів громадян. Інші податкові ставки використовуються при реалізації прав власності на капітал (реалізація цінних паперів). У цьому випадку оподатковується величина збільшення капіталовкладень[12]. Існуючі податкові ставки в США подано в табл.1 [12]. У випадку США ставка корпоративного податку має немонотонний характер, вона залежить від розміру річного прибутку.
Таблиця
Ставки оподаткування залежно від річних доходів у США [12]
Корпоративний податок ( )
Прибутковий податок
Податок на збільшення капіталовкладень
дохід, $
0-50000
50000-75000
75000-100000
100000-335000
335000-10000000
10000000-15000000
15000000-18333333
18333333- ставка, %
15
25
34
39
34
35
38
35 дохід, $
0-27000
27000-65550
65550-136750
136750-297350
297350- ставка, %
15
27,5
30,5
35,5
39,1 Короткострокове
Збільшення вартості (термін менше ніж 1 рік)
Довгострокове збільшення вартості (термін - більше ніж 1 рік) 10%-38,6 % оподатко-вується аналогічно звичайно-му доходу 8%-28 %
Із зростанням річного прибутку від нуля до $ 100000 ставка зростає від 15 % до 39 %. Потім вона зменшуватись до 34 %, щоб зрости до 38 % та зменшитись до 35 %. Цій складній поведінці важко знайти пояснення, оскільки, наприклад, прибутковий податок, аналог податку на доходи фізичних осіб, має стандартний прогресивний характер ( маргінальні ставки зростають від 15 % до 39 %). Ставки податку на збільшення вартості капіталовкладень (інвестиційного прибутку) залежать від терміну змін і знаходяться у проміжку від 8 % до 39 %. У країнах же Євросоюзу останніми роками спостерігалося зменшення максимальних податкових ставок корпо-ративного податку [7].
У випадку акціонування підприємства власники акцій є також власниками підприємства, тому оподаткування прибутку підприємства є випадком подвійного оподаткування, оскільки власники підприємства сплачують податки двічі. Звичайно, виникає питання керівництва підпри-ємства (менеджменту), яке загалом не тотожне його власникам. У випадку тотожності власника та менеджменту цілком природно вирішення оптимізаційної задачі максимізації прибутку. В іншому випадку оптимізаційна задача може вирішуватись іншим шляхом (вважається, що менеджмент компанії максімізує ії вартість). Для України, де існує значна кількість підприємств державної форми власності, має сенс підхід, коли підприємство вважається окремим суб'єктом господарювання. Такі підприємства користуються підтримкою держави, тому повинні нести відповідну фіскальну відповідальність. У випадку оподаткування під-приємств доцільно поділити податки на вхідні та вихідні [11]. У першому випадку оподаткуються вхідні фактори виробництва, до яких відносяться праця та капітал, у другому - кінцевий результат виробництва. В Україні податком на фонд заробітної плати фактично є соціальні платежі. До податків на капітал (вхідний) також відноситься корпоративний податок (податок на прибуток підприємств). У цьому контексті податок на додану вартість, вперше впроваджений у країнах Євросоюзу, також є вхідним. Альтернативний податок - податок з продажів або з

 
 

Цікаве

Загрузка...