WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив оподаткування на рівень сплати податків на підприємствах різних форм власності (на прикладі м. Києва) - Реферат

Вплив оподаткування на рівень сплати податків на підприємствах різних форм власності (на прикладі м. Києва) - Реферат

% 12,43 15,48 8,76 1814
Порівняно з цим для колективної форми власності валовий дохід упав з 228 млн грн до 168 млн грн (зменшився на 36,8 %). Така ж сама тенденція спостерігалася і для підприємств державної форми власності: валовий дохід зменшився з 96 млрд грн до 87,4 млрд грн, або на 9 %. Такі характеристики подано в номінальних коштах, для яких характерне інфляційне зростання, тобто зменшення на 9 %, у кількісних показниках виробництва, означає найменше 20-ти відсоткове зменшення.
Зараз зупинимося більш детально на сплаті податків. Для підприємств приватної форми власності величина сплати податків зросла з 4,5 млрд грн до 6,9 млрд грн, або на 53,3 %, тоді як для колективної форми власності - з 11,8 млн грн до 15,9 млн грн, або 34,7 %. Тобто це суттєво менше порівняно з приватною формою власності. Що стосується сплати податків з підприємств з державною формою власності, то ці показники такі: 2005 рік - 5,65 млн грн, 2006 - 7,25 млрд грн, тобто зросло на 28,3 %. Зростання величини сплачених податків при зменшенні валових доходів для підприємств державної та колективної форм власності призвело до суттєвого зростання податкового навантаження з 3,3 % до 12,4 % для підприємств державноїформи власності, та з 5,6 до 15 % - для підприємств з колективною формою власності. Це швидше за все негативно відобразиться на економічних показниках цих підприємств наступного року. Для підприємств із приватною формою власності податкове навантаження зросло з 2,1 до 3,2 %, що меншою мірою негативно вплине на результати подальшої економічної діяльності.
Отже, на відміну від традиційного показника податкового навантаження, що визначається як співвідношення податку на прибуток та валового доходу, розширений показник податко-вого навантаження є більш адекватною характеристикою, яка характеризує відношення до сплати податків платниками різних форм власності.
Для більшості підприємств податкове навантаження має надзвичайно мале значення, менш ніж 1 % від валового доходу. Значна частка підприємств не сплачує податків взагалі. Для аналізу діяльності таких підприємств можливе застосування іншого показника - соціально-податкове навантаження, який розраховується як співвідношення до валового доходу суми витрат із нарахування та виплати заробітної плати, а також інших податкових та обов'язкових платежів.
Ефективність проведених податкових перевірок сплати податків за 2005 рік майже не вплинула на рівень добровільності сплати податків за перший квартал 2006 року.
Показники рентабельності виробництва надзвичайно низькі порівняно з дохідністю основних інструментів фінансового ринку України. Це, на нашу думку, свідчить про значну тінізацію доходів підприємств і доводить необхідність посилення фіскальної складової у організації та здійсненні контрольно-перевірочної роботи органами державної податкової служби.
Існує суттєва залежність величини податкового навантаження від форми власності, вона найбільша для підприємств державної форми власності, що, мабуть, пов'язано з тим, що ці підприємства сплачували 50 % податок на прибуток підприємства.
Останні півроку спостерігалася позитивна тенденція щодо зростання частки податків у валових доходах підприємств різної форми власності, однак тільки для приватної форми власності зростання частки сплачених податків супроводжувалося зростанням обсягу виробництва.
Продовженням цих досліджень буде, на нашу думку, аналіз податкового менеджменту, як з боку держави так і з боку підприємств, із метою встановлення компромісних рішень щодо частки податків у кінцевій вартості продуктів, а також і прибутку підприємств. Це швидше стосується змін у податковій системі України, спрямованих на зменшення частки тіньової економіки, зокрема впровадження системи моніторингу (відбору) платників податків, застосування нових методів здійснення перевірок, розвитку інституту "податкових агентів", повернення до непрямих методів визначення податкових зобов'язань, відмова від дорогих в адмініструванні податків, заміна відрахувань на заробітну плату єдиним соціаль-ним платежем, перегляду системи відповідальності за вчинення правопорушень тощо.
Література:
1. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Еконо-міка України. - 2002. - № 8. - С. 11-19.
2. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн. - К.:, Комп'ю-терпрес, 2004. - С. 55.
3. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 831 с.
4. Брехов С. Оцінка контрольно-перевірочної роботи // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 10(53). - С. 44-49.
5. Брехов С. Штрафи за несплату податків в ринкових умовах України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 2(45). - С. 126-129.
6. Дудко В.С., Погореловська І.Д., Скрипник А.В., Данілов О.Д. Застосування системи "STATGRAPHICS" при прийнятті інноваційних рішень у фінансах і податках: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 94 с.
7. Иванов Ю.Б., Карпова В.В., Карпов Л.Н. Налоговый менеджмент: Учебное пособие. - Х: ИД "ИНЖЭК", 2006. - 488 с. - С. 412-449.
8. Максимець К.П. Організація податкового планування і контролю на комерційному підприємстві // Економіка та управління. - Київ: Європ. ун-т, 2005. - № 1. - С. 67-75.
9. Осаковский В. Влияние реформирования ЕСН на теневую экономику: негласный сговор и конфликт интересов // Вопросы экономики. - 2005. - № 5. - С.89-99.
10. Парнюк В. Про необхідність зміни методологічного підходу до нарахування зборів до Пенсійного та соціальних фондів // Економіка України. - 2006. - № 4. - Квітень. - С. 16-21.
11. Скрипник А., Дудко В. Оцінка тіньового сектора економіки України // Вісник НБУ. - 2000. - № 4. - С. 16-19.
12. Скрипник А., Литвиненко С. Оптимізація податкових ставок та їх вплив на детініза-цію економіки // Вісник НБУ. - 2002. - № 5. - С. 52-59.
13. Скрипник А.В. Сучасні підходи до прийняття нової редакції Податкового кодексу // Вісник НБУ. - 2005. - № 12. - С. 20-28.
14. Соколовськая А. Теоретичные начала определения налоговой нагрузки и уровня налогообложения экономики // Экономика Украины. - 2006. - № 7 (528). - Июль. - С. 4-17.
15. Чухно А. Нова економічна політика // Економіка України. - 2005. - № 6. - С. 4-10.
16. Internal Revenue Service 1995 Data Book // Departamet of the Treasury. NW Washington. - 1995. - 26 p.
17. Keller W., Warrack B. Essentials of bisiness statistics // ITP. - 1994. - Belmont, California. - pp. 446-448.
18. http://enfor.ua.com/letters/2005/09/13/171105.html.
19. www.liga.net // ЛІГА БізнесІнфор.

 
 

Цікаве

Загрузка...