WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив оподаткування на рівень сплати податків на підприємствах різних форм власності (на прикладі м. Києва) - Реферат

Вплив оподаткування на рівень сплати податків на підприємствах різних форм власності (на прикладі м. Києва) - Реферат

склав 321 млрд грн, сумарні витрати - 303 млрд грн, розраховано за поданим вище алгоритмом. Звідси рентабельність становила 5,9 %. Вона відрізняється від попередньої оцінки, тому що у попередньому випадку нами були виключені спостереження з надзвичайно великою рентабельністю.
Значна кількість підприємств не сплачує податки взагалі, тому має нульову рента-бельність (n = 521, або 18,1 %). Рентабельність менше 0,5 % мають 1 735 підприємств або 60,3 %. Кількість підприємств, які показують більш реальні значення рентабельності (більше 10 %), становлять 59 або 2,1 % від загальної кількості. На нашу думку, ця величина рента-бельності відповідає дохідності фінансових інструментів банківської системи, яка складає для депозитних вкладів 15-18 %. Таким чином, переважна більшість підприємств міста Києва (більше 97 %), якщо вважати істинною інформацію поданих декларацій до податкових органів, працює збитково, в це повіритинадзвичайно важко. Напрошується висновок, що вони працюють за тіньовими схемами, тобто маскують реальні прибутки. Гістограму розподілу рентабельності вибірки, що досліджується, показано на рис. 3.
Рис. 3. Гістограма розподілу рентабельності підприємств цензурованої вибірки (кількість спостережень n = 2 877, число інтервалів - 50, крок - 0,012 (1,2 %)
Як описувалося раніше, найбільша частка вибірки має незначний рівень рентабельності, при зростанні рентабельності кількість підприємств суттєво зменшується.
Аналіз уточненої вибірки. На першому етапі нами було проаналізовано вплив контроль-но-перевірочної роботи ДПА в 1 кварталі 2006 році. Тепер проаналізуємо дані, які містять інформацію за весь 2006 рік. Повний обсяг вибірки становить 2 684 підприємства. За даний період 299 припинили своє існування (у 2006 році показали нульовий валовий дохід). Таким чином, кінцева вибірка становила 2385 підприємств, основні статистичні характеристики подано в табл. 6.
Таблиця 6
Статистичні характеристики вхідної інформації уточненої вибірки
Показник
Ме
Валовий дохід за 2005 рік 1,18 108 9,6 108
1,5 107
2,82 1011
Сплачені податки за 2005 рік 4,15 106 1,02 108
0,14 106 9,9 109
Податкові донарахування за 2005 рік 0,99 106 0,8 107
0,11 106 2,35 108
Сплачені податки + донарахування за 2005 рік 4,25 106 1,02 108
0,17 106 1,01 1010
Валовий дохід за 2006 рік 1,35 108 8,27 108
1,6 107
3,21 1011
Сплачені податки за 2006 рік 5,95 106 1,26 108
0,22 106 1,42 1010
Сумарне податкове навантаження за 2005 рік, % 3,3 9,3 1,6 7825
Податкове навантаження за 2006 рік, % 3,8 9,8 1,6 8972
Крім оцінки середнього та середньоквадратичного відхилення, додатково була розрахова-на медіана та сумарний показник відповідної характеристики. Це потрібно для визначення динаміки розвитку процесу, зокрема, медіана дозволяє без розрахунку моментів вищих порядків визначити асиметрію досліджуваних процесів. Сумарний валовий дохід зріс з 282 млрд грн у 2005 році до 321 млрд грн у 2006 році (табл. 6) або на 13,8 %, що практично пояснюється інфляційною складовою (10,3 % за 2005 рік та 11,6 % за 2006 рік [5]). Сплачені податки зросли з 10,1 млрд грн до 14,2 млрд грн, або на 40,6 %. Цей процес чітко відобразив-ся при порівнянні ступеня податкового навантаження за ці роки. Так, середній показник, розрахований за загальною вибіркою, зріс із 3,3 до 3,8 %, або за іншою методикою розрахун-ків, яка базується на сумарних сплачених податках до сумарних доходів з 3,6 до 4,4 %.
Що стосується середнього розміру підприємств, які належать до досліджуваної вибірки, то найменший валовий дохід незначно перевищує 500 тис. грн на рік, що пов'язано з верхньою межею валових доходів підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Найбільший за обсягом валовий дохід перевищує 25 млрд. грн. Медіана розподілу практично на порядок менша за середнє значення, що свідчить про суттєву частку підприємств з малими обсягами валових доходів.
Аналіз залежності від сплати податків від форми власності. Загальна вибірка (n = 2380) була розділена за формою власності. До першої групи відносяться підприємства з приватною формою власності (n = 2234). До другої - з державною формою власності (n = 146). Основні статистичні характеристики економічної діяльності та сплати податків по цих трьох вибірках залежно від форм власності показано в таблицях 7, 8.
Таблиця 7
Статистичні характеристики вхідної інформації уточненої вибірки для приватної форми власності (грн)
Показники
Ме
Валовий дохід за 2005 рік 8,3 107
3,9 108
1,5 107
1,85 1011
Податкові донарахування за 2005 рік 0,1 106
0,8 106
0,12 106
2,28 108
Сплачені податки + донарахування за 2005 рік 2,0 106
4,0 107
0,15 106
4,5 109
Валовий дохід за 2006 рік 1,04 108 5,4 108
1,6 107
2,33 1011
Сплачені податки за 2006 рік 3,1 106
5,4 107
0,2 106
6,9 109
Сумарне податкове навантаження за 2005 рік, % 2,8 8,7 1,3 6175
Податкове навантаження за 2005 рік, % 2,1 9,3 1,0 4679
Податкове навантаження за 2006 рік, % 3,2 9,0 1,5 7083
Найбільш великі за обсягами виробництва підприємства належать державній формі власності. Для них середній обсяг валового доходу становить 657 млн грн, для підприємств приватної форми власності середній річний валовий дохід становить 83 млн грн, а для підприємств колективної форми власності - 53 млн грн.
По-перше, проаналізуємо ефективність діяльності підприємств залежно від форми власності. Головним показником, за яким будемо робити висновок, є валовий дохід. Для підприємств приватної форми власності (n = 2234) загальний валовий дохід зріс з 185 млрд грн у 2005 році до 233 млрд грн у 2006 році (на 25,9 %), що суттєво перевищує річні темпи інфляції за досліджуваний проміжок часу.
Таблиця 8
Статистичні характеристики вхідної інформації уточненої вибірки для державної форми власності (грн)
Показник
Ме
Валовий дохід за 2005 рік 6,57 108 3,53 109 1,66 107
9,6 1010
Податкові донарахування за 2005 рік 0,87 106 5,1 106
0,2 105
1,27 108
Сплачені податки + донарахування за 2005 рік 3,9 107
3,8 108
1,4 106
5,65 109
Валовий дохід за 2006 рік 5,98 108 2,56 109 2,0 107
8,74 1010
Сплачені податки за 2006 рік 5,0 107
4,6 108
1,8 106
7,25 109
Сумарне податкове навантаження за 2005 рік, % 11,1 14,36 8,4 1621,4
Податкове навантаження за 2005 рік, % 3,27 16,06 1,9 478,1
Податкове навантаження за 2006 рік,

 
 

Цікаве

Загрузка...