WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив оподаткування на рівень сплати податків на підприємствах різних форм власності (на прикладі м. Києва) - Реферат

Вплив оподаткування на рівень сплати податків на підприємствах різних форм власності (на прикладі м. Києва) - Реферат

податків. Зазвичай, різні підприємства залежно від сфери діяльності, становища основних фондів, рівня організації виробництва мають різні показники валового доходу та прибутку і тому по-різному сплачують податки. Такий підхід ґрунтується на тому, що інша альтернативна форма оподаткування - податок з обороту - базується на валовомудоході, а не прибутку.
Подальший аналіз дозволяє оцінити ефективність запропонованого підходу. Попередньо першу вибірку було цензуровано, тобто не розглядалися три підприємства, для яких сплачені податки перевищували валовий дохід. Кількість спостережень цензурованої вибірки N = 2877, для яких за допомогою програми "STATGRAPHICS" [6] було зроблено оцінювання статистичних характеристик (математичного очікування - та середньоквадратичного відхилення - ) відносно сплачених податків, валових доходів і податкових навантажень (табл. 1).
Таблиця 1
Статистичні характеристики вхідної інформації (фільтровані дані)
Показник
Валовий дохід за 2005 рік 1,14 108
9,6 108
Сплачені податки за 2005 рік 1,48 106
2,27 107
Податкові донарахування за 2005 рік 0,44 106
1,52 107
Валовий дохід за 1 квартал 2006 рік 3,04 107
2,74 108
Сплачені податки за 1 квартал 2006 рік 0,46 106
8,74 106
Податкове навантаження за 2005 рік, % 0,98 2,3
Сумарне податкове навантаження за 2005 рік, % 3,02 31
Податкове навантаження за 1 квартал 2006 року, % 1,0 3,2
Оскільки прийнято вважати основною характеристикою відносної величини сплати податків податкове навантаження відносно валового доходу, то в першу чергу проаналізуємо вплив донарахувань на цю характеристику. Розрахована оцінка величини податкового навантаження до нарахувань становила 0,97 %, якщо осереднення проводити по всій вибірці підприємств.
Після донарахувань вона зросла до 3,02 %. Виходячи з цього, на перший погляд, можна зробити висновок, що завдяки нарахуванням надходження до бюджету податкове навантаження суттєво збільшилося, тому й суттєво збільшилася сума надходжень. Однак, якщо взяти до уваги сумарну величину надходжень і донарахувань за 2005 рік, то останні становлять лише 30,1 % від початкової суми надходжень. Податкове навантаження, якщо його розрахувати на підставі сумарної величини надходжень і сумарних валових доходів, збільшилося від 1,31 % до 1,7 %, тобто зміна відбулася несуттєва. Порівняння характеристик навантажень, отриманих цими двома способами, переконливо свідчить, що головна частка донарахувань була зроблена підприємствами з малими обсягами валового доходу, тобто невеликими платниками податків. Цю гіпотезу ми в подальшому перевіримо на основі аналізу гістограм податкових навантажень.
Уже попередній аналіз за даними табл. 1 свідчить, що вплив перевірок, проведених у 2005 році, на величину сплати податків у першому кварталі 2006 року не значний, середнє податкове навантаження змінилося від 0,98 % до 1 %. Крім того, аналіз середньоквадратичних відхилень свідчить про значну неоднорідність підприємств як за обсягами виробництва, так і щодо сплати податків. Для усіх масивів, які досліджуються, коефіцієнт варіації перевищує 100 %.
Нами була розрахована кореляційна матриця першого порядку для визначення ступеня щільності взаємозв'язку між змінними очищеної вибірки (табл. 2). У кореляційній матриці використовуються такі позначення: Tax 05 - сплачені податки підприємствами м. Києва за 2005 рік, Tax 06 - сплачені податки підприємствами м. Києва за 2006 рік, VD 05 - валовий дохід підприємств за 2005 рік, VD 06 - валовий дохід за 2006 рік, Dopl - податкові донарахування за 2005 рік, TaxFull - сплачені податки за 2005 рік + доплата, TaxNav 05 - податкове навантаження на ці підприємства за 2005 рік (відношення сплачених податків до валового доходу), TaxNavFull - податкове навантаження з урахуванням доплат, TaxNav 06 - податкове навантаження на ці підприємства за 2006 рік.
Якщо задати ще один критерій фільтрації вибірки - величина донарахувань для окремого підприємства не повинна перевищувати валовий дохід, то обсяг вибірки зменшився до 2 865, для яких було побудовано кореляційну матрицю (табл. 2).
Рівень взаємозв'язку визначався на підставі критерію Стьюдента: , де - оцінка коефіцієнта кореляції, - похибка, яка визначається: , де - кількість спостережень. Критерій значущості визначається на підставі співвідношення: , де - табличне значення розподілу Стьюдента на рівні значущості , тоді зіркою (*) у кореляційній матриці позначається рівень значущості менший за 0,05.
Аналіз таблиці показує, що існує істотна кореляція між валовими доходами та сплаченими податками за різні проміжки часу. З іншого боку, це свідчить про правильність вибору податкового навантаження відносно валового доходу як головної характеристики процесу адміністрування податків. Величина взаємозв'язку донарахувань із величиною валового доходу суттєво менша, ніж взаємозв'язок між сплаченими податками та валовим доходом. Разом з тим суттєва кореляція спостерігається між донарахуваннями за 2005 рік та податками, сплаченими за 1 квартал 2006 року ( r = 0,415).
Сформулюємо основну гіпотезу для перевірки причин для донарахувань - величина донарахувань за 2005 рік у середньому визначалася на підставі податкового навантаження відносно валового доходу за цей проміжок часу. Тоді для підприємств з малим або нульовим податковим навантаженням величина донарахувань повинна бути більшою ніж для підприємств із значним показником податкового навантаження. Тобто залежність повинна бути оберненою. Але цього не спостерігається ( табл. 2).
Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між факторами
Tax05 Dopl VD06* Tax06* TaxFull TaxNav05 TaxNavFull TaxNav06*
VD05 0,354* 0,16* 0,98* 0,27* 0,349* 0,017 0,015 - 0,002
Tax05 1 0,22* 0,354* 0,89* 0,869* 0,15* 0,118* - 0,0008
Dopl 1 0,158* 0,415* 0,676* 0,019 0,049 - 0,0005
VD06* 1 0,299* 0,35* 0,02 0,018 - 0,002
Tax06* 1 0,885* 0,126* 0,125* - 0,001
TaxFull 1 0,126* 0,114* - 0,001
TaxNav05 1 0,389* - 0,008
TaxNavFull 1 - 0,006
Найбільший рівень кореляційного зв'язку спостерігається між однойменними характе-ристиками за 2005 та 2006 роки. Так, взаємозв'язок між валовими доходами дорівнює 0,982; між сплаченими податками - 0,892; між податковими навантаженнями - 0,389. На нашу думку, це свідчить про існування деяких сталих підходів до податкового менеджменту.
Розрахуємо фактор добровільності сплати податків. Якщо ним вважати відношення кількості платників податків, які сплатили без донарахувань до загальної кількості платників податків, то загальна кількість платників податків, для яких

 
 

Цікаве

Загрузка...