WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи - Реферат

Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи - Реферат

економічній діяльності, то кожен працюючий сплатив навідповідні цілі 170 грн 27 коп. за вказаний рік.
Таблиця 1
Розрахунок коефіцієнта затратності підсистеми адміністрування податків в Україні
Показники Рік
1998 1999 2000 2001 2002
Мобілізовані податки і збори до бюджетів
та позабюджетних фондів (млн грн.) 31 686,6 36 582,7 44 339,6 57 115,4 70 959,9
Витрати на утримання фіскальних служб
(млн грн.) 1 091,6 1 844,7 1 584,0 3 234,4 3 681,4
Коефіцієнт затратності підсистеми
адміністрування податків (%) 3,4 5,0 3,6 5,7 5,2
Рис. 1. Динаміка коефіцієнта затратності підсистеми адміністрування податків в Україні в 1998-2002 рр.
Рис. 2. Витрати на справляння податків в Україні у розрахунку на душу населення в 1998-2002 рр. (грн)
Пропонуємо також результати аналізу коефіцієнтів затратності підсистеми адміністрування податків у розрізі служб. При цьому зазначимо, що для врахування специфіки їх діяльності щодо акумулювання грошових коштів у відповідних фондах, ми згрупували дані по службах, робота яких спрямована в основному на формування бюджетів усіх рівнів, та по службах, зорієнтованих на наповнення позабюджетних фондів (табл. 2). З рис. 3 видно, що зростання загального коефіцієнта затратності підсистеми адміністрування податків в Україні сталося під впливом подорожчання адміністрування зборів до позабюджетних цільових фондів. Пов'язуємо це з роздробленням фонду обов'язкового державного соціального страхування на кілька фондів та формуванням їх штатної структури, технічним оснащенням тощо.
Цікаво, що коефіцієнт затратності адміністрування податків податковою службою має досить чітку тенденцію до спадання (рис. 4). Нагадаємо, що саме органи цієї служби вважаються основною складовою підсистеми адміністрування податків.
Іншим показником, за допомогою якого можна оцінити вплив підсистеми адміністрування податків на ефективність податкової системи, є коефіцієнт контролюючого впливу підсистеми адміністрування податків. Його можна розрахувати як співвідношення донарахованих за результатами перевірок сум (податків, штрафів, пені) та загальної суми надходжень податкового характеру до бюджетів і цільових позабюджетних фондів.
За нашими даними, понад 95 % усіх донарахувань за результатами перевірок здійснені органами податкової служби. Враховуючи це, провадитимемо розрахунки відповідного коефіцієнта лише за даними цієї служби.
Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнтів затратності адміністрування податків у розрізі фіскальних служб
Показники Рік
1998 1999 2000 2001 2002
За службами, зорієнтованими в основному на формування доходів бюджетів (податкова, митна):
мобілізовані податки і збори до бюджетів (млн грн.) 21848,3 25130,4 31317,5 36716,7 45392,5
витрати на утримання служб (млн грн.) 862,0 1261,7 1112,9 1031,7 1208,8
коефіцієнт затратності адміністрування податків
(К1) (%) 3,9 5,0 3,6 2,8 2,7
За службами, зорієнтованими в основному
на формування доходів позабюджетних фондів
(органи державного пенсійного фонду та
державного соціального страхування):
мобілізовані збори до позабюджетних фондів
(млн грн.) 9838,3 11452,3 13022,1 20398,7 25567,5
витрати на утримання фіскальних служб
(млн грн.) 229,6 583,0 471,1 2202,7 2472,6
коефіцієнт затратності адміністрування податків
(К2) (%) 2,3 5,1 3,6 10,8 9,7
Рис. 3. Динаміка коефіцієнтів затратності адміністрування податків у розрізі фіскальних служб України в 1998-2002 рр.
Рис. 4. Динаміка коефіцієнта затратності адміністрування податків податковою службою України в 1998-2002 рр.
Таким чином, коефіцієнт контролюючого впливу підсистеми адміністрування податків на ефективність податкової системи має значення, наведені на рис. 5. Динаміка цього показника свідчить, що не можна говорити про чіткі тенденції його змін. Однак протягом більшості років в аналізованому періоді (1998-2002) він становив від 9 % до більш ніж 14 %. Останнє означає, що до 1/7 податкових доходів держави формувалося за рахунок додаткових заходів впливу фіскальних органів на платників. Якщо надавати характеристику з огляду лише на математичні значення коефіцієнта, то можна дійти простого висновку про потужний контролюючий вплив підсистеми адміністрування податків на ефективність податкової системи. Однак необхідність сутнісного пояснення вимагає від нас підкреслити, що такий стан речей свідчить про невідлагодженість податкової системи та її підсистем, оскільки для забезпечення необхідного фіскального ефекту потребує надзвичайно широкомасштабного адміністративного втручання фіскальних органів, що інколи межує з адміністративним тиском на платників. Це яскраво підтверджується при розгляді впливу фінансових санкцій і пені на значення аналізованого коефіцієнта. Інколи він складав більше ?. Хоча необхідно зазначити, що ступінь такого впливу з 2000 року має тенденцію до спадання. Його зменшення, на нашу думку, треба пов'язувати зі змінами в законодавстві щодо розмірів і порядку нарахування фінансових санкцій і пені. Тобто ми не схильні вважати, що змінилися принципові підходи до організації процесу адміністрування податків - швидше можна говорити лише про зміни техніки розрахунку фінансових санкцій і пені.
Отже, можна стверджувати, що наявний досить широкий спектр чинників ефективності податкової системи, що відносяться до підсистеми адміністрування податків. Однак більшість з них сьогодні може бути охарактеризована лише на логіко-інтуїтивному рівні.
Рис. 5. Динаміка коефіцієнта контролюючого впливу підсистеми адміністрування податків на ефективність податкової системи України в 1998-2002 рр.
Числовим вимірам та аналізу піддаються, на нашу думку, лише два показники, охарактеризовані вище.
При цьому ми впевнені, що стабілізація розвитку економічної системи країни та відлагодження фіскальних механізмів забезпечення доходів держави дозволить у подальшому встановити чіткі тенденції щодо впливу окремих чинників на ефективність податкової системи. Останнє слугуватиме підставою для створення формульного механізму обрахунку відповідних їм показників.
Література:
1. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 362 с.
2. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами. Закон України № 2181 від 21.12.2000 // http://www.liga.net
3. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.
4. Ходский Л.В. Основы государственного хозяйства. - С.-Петербург: Типография М. Стасюлевича, 1901. - 568 с.
5. Ярошенко Ф.О. Трансформація державної податкової служби України: Монографія. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. - 368 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...