WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи - Реферат

Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи - Реферат


Реферат на тему:
Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи
Фіскальна ефективність податків як їхня спроможність наповнювати бюджет піддається впливу багатьох чинників. У ході наукових досліджень останніх часів прийнято було звертати більше уваги на здатність забезпечувати доходи бюджету, закладену самим внутрішнім механізмом розрахунку того чи іншого податку. До цього додавалися ряд зовнішніх чинників, що впливали на зміну бази оподаткування. Однак значною мірою розміри акумульованих сум залежать від суб'єктивної діяльності державних органів, відповідальних за справляння. Виходячи з цього, потребує дослідження вплив адміністрування податків на фіскальну ефективність податкової системи.
Питанням підвищення ефективності податкової системи в Україні присвячено досить багато праць науковців. Серед них особливо слід відзначити монографії А.М. Соколовської "Податкова система України: теорія та практика становлення", П.В. Мельника "Розвиток податкової системи в перехідній економіці", Ф.О. Ярошенка "Трансформація державної податкової служби України" та ін.
Однак питання дослідження впливу саме підсистеми адміністрування податків на ефективність податкової системи вітчизняними науковцями поки що не виокремлювалося. Останнє і визначає мету даної публікації.
На ефективності податкової системи позначається як стан її ж внутрішніх складових, так і зовнішнє середовище. До зовнішніх чинників слід, на нашу думку, відносити:
- загальний стан економіки країни;
- структурні зрушення в економіці;
- спрямованість соціальної та економічної політики уряду;
- стан і структуру державного управління;
- стабільність внутрішньої політичної ситуації;
- популярність влади та оцінку її рішень підданцями;
- взаємовідносини із сусідніми державами;
- культуру та звичаї народу;
- природнокліматичні зміни та надзвичайні ситуації.
Серед внутрішніх чинників, здатних справити потужний вплив на зміну ефективності системи оподаткування, перш за все слід виокремити стан її власних складових:
- логічність податкового законодавства;
- узгодженість законодавчих і нормативних актів;
- стабільність податкового законодавства;
- оптимальність структури органів, які адмініструють податки;
- обґрунтованість методики адміністрування податків та її адекватність економічним реаліям;
- урегульованість питань взаємовідносин з платниками.
Як бачимо з наведеного, добра половина внутрішніх чинників ефективності податкової системи відноситься до підсистеми адміністрування податків. Від обґрунтованості методики адміністрування та її адекватності економічним реаліям часу залежить здатність держави контролювати дотримання законодавства своїми підданцями, регулювати економічні процеси та безпомилково визначати вектори своїх рішень у галузі оподаткування.
Від урегульованості взаємовідносин з платниками значною мірою залежить успішність податкової політики держави та сприйняття відповідних урядових рішень. Ступінь наповнення бюджету, мабуть, найменше визначається можливостями силового тиску державних органів управління. Натомість, розуміння платниками необхідності сплати та психологічна готовність віддавати державі визначену частину належних їм коштів дозволяють без особливих проблем забезпечувати потреби фіску.
Однак виміряти вплив адміністрування податків на ефективність системи оподаткування надзвичайно важко, а за деякими напрямами й неможливо. На нашу думку, існує два аспекти такого впливу, що можуть бути проаналізовані в цифровому вимірі:
- затратність підсистеми адміністрування податків;
- ефективність контролюючого впливу підсистеми адміністрування податків.
Щодо першого, то необхідно зазначити: ще А. Сміт, формулюючи принципи оподаткування, загострив увагу на необхідності витрачання якомога меншої суми коштів на потреби забезпечення власне системи справляння. Чим більше держава витрачає на утримання фіскальних служб, тим меншим є чистий фіскальний ефект оподаткування. У зв'язку з викладеним, пропонуємо запровадити розрахунки та аналіз коефіцієнта затратності підсистеми адміністрування податків. Динаміка цього показника свідчитиме про напрям впливу відповідної підсистеми на ефективність податкової системи.
Слід зазначити, що спроби аналогічних розрахунків приймалися ще на початку ХХ століття відомими в Російській Імперії теоретиками в галузі фінансів. Так, професор Л.В. Ходський наводить дані про те, що витрати на справляння податків у розрахунку на душу населення в провідних країнах Європи* в кінці ХІХ - на початку ХХ століття варіювалися від 0,31 до 0,90 російських металевих рублів. При цьому найвищими вони були в Австрії. Відношення ж витрат на справляння податків до загальної суми податкових доходів держав у тих же країнах складало від 3,54 % до 10,32 %. Найвищим рівнем цього показника відзначилася також Австрія. Причому, незважаючи на те, що в Російській Імперії витрати на справляння податків у розрахунку на душу населення були найнижчими, показник їх відношення до акумульованих сум при цьому був досить значним (6,24 %). Останнє дозволяє робити висновки про відносно дорогу підсистему адміністрування податків у тогочасній Росії. Її утримання суттєво зменшувало чисті податкові доходи, а значить, негативно впливало на ефективність діючої в ті часи податкової системи.
На нашу думку, сьогодні розраховувати коефіцієнт затратності підсистеми адміністрування податків слід не лише шляхом відношення витрат держави на утримання всіх фіскальних органів до забезпечених ними надходжень податків і зборів. Необхідно також поряд із цим загальним коефіцієнтом визначати і окремі за кожним державним фіскальним органом. Окремі коефіцієнти дозволять деталізувати причини змін загального показника.
Фіскальними органами в Україні слід вважати митну та податкову служби, органи державного соціального страхування та пенсійного фонду. Розрахунки затратності підсистеми адміністрування податків в Україні наведено в табл. 1. Як видно на рис. 1, зміна відповідного коефіцієнта за аналізований період (1998-2002 рр.) не мала чітко вираженої спрямованості, однак можна говорити все ж про наявність тенденції до зростання. Останнє, на нашу думку, слід пов'язувати з вирішенням проблем технічного озброєння служб. Разом з тим довготривале збереження відповідних тенденцій може справити негативний вплив на ефективність адміністрування податків, адже, як зазначалося, зростання витрат на утримання фіскальних органів призводить до відносного скорочення чистого фіскального ефекту функціонування податкової системи.
Принагідно доцільно підкреслити, що утримання фіскальних служб України дорожчає і відносно кожного громадянина індивідуально (рис. 2). У 2002 році кожен громадянин України заплатив за існування відповідних органів 76 грн 70 коп. Якщо при цьому врахувати, що лише 45 % населення України є зайнятим в

 
 

Цікаве

Загрузка...