WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виконання фіскальної функції податку на додану вартість - Реферат

Виконання фіскальної функції податку на додану вартість - Реферат

змінився інтервалом значного зростання з середньомісячним темпом 18,6 %. Тенденція стала загрозливою, оскільки в цей час спостерігалося зменшення рівня надходжень. В умовах стабільного законодавства і відсутністю адміністративного впливу ці процеси повинні зростати приблизно з однаковими темпами і не повинні спостерігатися наближення кривої відшкодування до кривої надходження. Необхідно, щоб надходження і відшкодування ПДВ були взаємопов'язані і доповнювали один одного, зрозуміло що можливі деякі відхилення, але ці дві криві повинні бути паралельними.
Для усунення випадкових флуктуацій проведемо згладжування цих процесів за допомогою ковзкового середнього по п'яти точках (рис. 5). Це наглядно демонструє вплив політичних ризиків на процес відшкодування.
Рис. 5. Надходження та відшкодування ПДВ, реальні дані
Існує ряд наукових робіт, що пов'язують величину надходжень від ПДВ з параметрами ВВП країни[1], тому на рис. 6 подана динаміка загального надходження ПДВ, без відшкодувань і динаміка ВВП. Для аналізу динаміки зростання ВВП була використана модель експоненціального тренду.
Середнє щомісячне зростання номінального ВВП відповідно до цієї моделі 2,3 %, а середнє значення щомісячного зростання ПДВ також по моделі експоненціального тренду - 2,27 %. Можна вважати, що з урахуванням похибки ці параметри можна вважати рівними. Але з погляду наповнення бюджету важлива інша характеристика, а саме - частина ПДВ, яка залишається після відшкодування податкового кредиту суб'єктам господарювання з державного бюджету (сальдо). Оскільки дані часового ходу сальдо мають від'ємні значення, то для побудови експоненціального тренду необхідно було провести попереднє згладжування (рис. 7).
Рис. 6. Щомісячна динаміка обсягів ВВП і загальних надходжень ПДВ
Рис. 7. Щомісячна динаміка обсягів ВВП і ПДВ
Отримані результати показують, що щомісячні темпи зростання номінального сальдо становлять 4,3 %, і суттєво перевищують темпи зростання номінального значення ВВП, більше ніж у два рази. Це дозволяє сказати, що починаючи з 2005 року, спостерігається зменшення тінізації податку на додану вартість, яке в першу чергу пов'язане із зменшенням фіктивного відшкодування з ПДВ. Це відбулося за рахунок проведення ретельного аналізу та впровадженню заходів по адмініструванню ПДВ, згідно з Указом Президента України від 23 червня 2004 року № 671/2004 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість". У Державній податковій адміністрації України було створено робочі групи з удосконалення механізмів адміністрування ПДВ. Робота груп проводилася за трьома напрямами: методологія (законодавчі зміни), механізм удосконалення процесу адміністрування, створення інтегрованої бази даних. Результат проведеної роботи - нова редакція Закону "Про податок на додану вартість", в якому передбачено скорочення переліку пільг зі сплати податку та запровадження мораторію на надання нових, запровадження тимчасової реєстрації платників податків, діяльність яких немає постійного характеру, запровадження спеціальної системи звітності новостворених підприємств, протягом першого року їх діяльності, для запобігання використання ними схем ухилення від сплати ПДВ і приховування прибутку та інші нововведення [2]. Робочі групи відпрацьовували свої напрями на пілотних проектах. На жаль, перший проект не був прийнятий, це створення 4-х-рівневої моделі сертифікації підприємств, за якої адміністрування податків і їхнє повернення йде по певних коридорах. Під час другого пілотного проекту відпрацьовані механізми боротьби з відмиванням ПДВ та взаємозв'язок із митними органами щодо надання інформації в режимі "online". Проводилися спільні перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються експортно-імпортними операціями.
Як згадувалося раніше, інфляційні процеси мають суттєвий вплив на номінальну величину надходжень, тому необхідно виділити інфляційну складову в податку на додану вартість. Щоб проаналізувати вплив інфляційних процесів на зростання рівня надходжень, проаналізуємо величину реальних надходжень за аналогічний проміжок часу. Величину реальних надходжень отримає в цінах початку 2003 року шляхом ділення величини номінальних надходжень на індекс інфляції (індекс зростання цін відносно 01.01.2003 р.):
, де - щомісячні темпи інфляції у %, - визначає добуток виразу [4].
У таблиці наведено темпи та обсяги надходжень по ПДВ за 2003 - 2005 рр., подані як у номінальній, так і реальній величинах.
Таблиця 1
Темпи зростання та маргінальний обсяг щомісячних надходжень
з ПДВ за 2003-2005 рр., у млн грн.
Показники Номінальні дані Реальні дані
Щомісячні зростання
(модель лінійного тренду) 25,156 18,302
Щомісячні темпи зростання
(модель експоненціального тренду) 5,16 % 4,32 %
На рисунку 8 показано індекс інфляції, що використовувався для проведення розрахунків надходжень у цінах початку 2003 року. Усереднений темп інфляції, отриманий за допомогою моделі експоненціального тренду, становить 0,86 % за місяць. Це відповідає різниці між номінальними та реальними оцінками щомісячних темпів зростання (табл. 1).
Рис. 8. Динаміка зміни темпу інфляції протягом 2003-2005 рр.
Отже, як розміри податкових надходження, так і темпи приросту показують, що, незважаючи на внутрішні політичні негаразди в Україні, економіка розвивається і поступово набирає свої обороти. Про це, в першу чергу, говорять цифри: надходження по податку на додану вартість. Хоча інфляційні процеси і забезпечують деяке зростання надходжень до бюджету 0,86 % щомісячно (за рік 10,3 %), основні темпи зростання відбуваються за рахунок зростання реального сектора економіки, що впливає на збільшення надходжень по податку на додану вартість. Дуже великий вплив на відшкодування ПДВ має політична нестабільність в Україні. Наповнення бюджету ПДВ та відшкодування повинні бути взаємопов'язаними і доповнювати один одного. Зрозуміло, що можливі деякі відхилення, але ці два процеси повинні бути деякою мірою синхронними. Темпи зростання відшкодування не повинні перевищувати темпи зростання надходжень, це є небезпечним з погляду фіскальної ефективності податку.
Щомісячні темпи зростання номінального сальдо ПДВ суттєво перевищують темпизростання номінального значення ВВП. Це дозволяє сказати, що, починаючи з 2005 року, спостерігається зменшення тінізації податку на додану вартість, яке у першу чергу пов'язане із зменшенням фіктивного відшкодування з ПДВ. Це відбулося за рахунок проведення ретельного аналізу та впровадженню заходів з адміністрування ПДВ.
Література:
1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І. та ін. ПДВ та прогнозування його надходження до бюджету: Монографія. - К.: НДФІ, 2004. - 344 с.
2. Департамент громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи ДПА України. Удосконалення ПДВ займуться робочі групи // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 131. - С. 4.
3. Діяльність податкової служби України за 2003-2005 рр. - Київ, 2004-2006. - 120 с.
4. ЛІГАБізнесІнформ українська мережа ділової інформації www.liga.net
5. Скрипник А. Прогноз податкових надходжень на 2001 рік з урахуванням впливу динаміки грошової маси // Вісник НБУ. - 2001. - № 2. - С. 18-22.
6. Скрипник А.В. Оцінка ризику Зведеного бюджету України на 2001 рік // Вісник НБУ. - 2001. - № 8. - С. 42-46.
7. Терен С. Верховне відшкодування // Контракти. - 2005. - № 23. - С. 30-31.
8. Єфименко Т.І. ПДВ як "гидке качення податкової системи // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 81. - С. 7.
9. Pindyck R., Rubinfeld D. Econometric models and economic forecasts // Mc. Grow- Hill, Inc. USA. - 1991. - 596 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...