WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виконання фіскальної функції податку на додану вартість - Реферат

Виконання фіскальної функції податку на додану вартість - Реферат


Реферат на тему:
Виконання фіскальної функції податку на додану вартість
В Україні, як і в будь-якій іншій країні з ринковою економікою, податкові надходження складають значну частку бюджетів усіх рівнів. Відомо, що прийняття державного бюджету Верховною Радою - надзвичайно складний процес, що виникає внаслідок розходження оцінок потенційних доходів бюджету, зроблених відповідно до різних методик. Це надзвичайно збільшує ризик прийняття планових показників, які не будуть виконані в майбутньому. Податком, наділеним найбільшим ризиком, є податок на додану вартість, його планові показники не виконуються, виконання плану спостерігалося лише у 1999 році - 101,3 % та 2002 році - 104,3 % [1]. Виконання планових показників надходжень пов'язано з процесом відшкодування, який є найбільш сприятливим до впливу змін політичних ситуацій (політичні ризики). У даній роботі проведено аналіз щомісячних надходжень до державного бюджету податку на додану вартість, закріпленого за ДПА України протягом 2003-2005 років [3]. Суттєвим фактором появи помилок у прогнозах податкових надходжень є невизначеність темпів інфляції [6]. Спроба аналізу впливу цього фактора була здійснена в роботах [6,7] за допомогою моделі АRIMA [9]. Але використана в цих роботах методика не дозволяла одержати реальні темпи росту податкових надходжень, які б можна було використовувати в майбутніх прогнозах.
Проведемо аналіз податку на додану вартість. Протягом останніх років велося багато дискусій про доцільність застосування та методи адміністрування податку на додану вартість, ставилася під сумнів доцільність існування цього податку взагалі [8]. Останнім часом все частіше висуваються пропозиції щодо заміни податку на додану вартість іншим податком. Так, фахівці Рахункової палати України вважають, що податок на додану вартість не відповідає сучасним економічним реаліям держави і потребує заміни іншим податком, зокрема, йдеться про податок з продажу [8]. У зв'язку з цим Рахункова палата дійшла висновку, що податок на додану вартість втрачає роль основного джерела доходів бюджету. Особливо гостро це питання постало в кінці 2003 року, коли сальдо від цього податку, з урахуванням відшкодування, різко впало і становило від'ємне значення: у серпні - 61,4 млн грн., листопаді - 154,7 млн грн., грудні - 621,9 млн грн. При цьому у 2003 році бюджетне відшкодування грошовими коштами становило 10,3 млрд. грн. [1]. Завдяки посиленню податкового контролю за нарахуванням, сплатою ПДВ і відшкодуванням податкового кредиту сьогодні ситуація значно покращилася.
Тому метою цієї роботи є аналіз фіскальної ефективності ПДВ. Для виконання встановленої мети проаналізуємо реальні та номінальні темпи зростання надходжень від ПДВ. Оскільки відомо, що основні ризики недовиконання планових надходжень ПДВ пов'язані з процесом відшкодувань, особливу увагу приділимо відшкодуванню податкового кредиту суб'єктам господарювання. Також проведемо порівняльний аналіз ПДВ з темпами зростання економіки та співвідношення темпів зростання відшкодувань і темпів зростання надходжень від ПДВ.
У даній роботі проведено щомісячний аналіз рядів надходжень від ПДВ за 2003-2005 роки, порівняльний аналіз зростання ПДВ та ВВП за цей же період, розглядається щомісячне відшкодування податку на додану вартість за 2004-2005 роки.
Податок на додану вартість займає друге місце, після податку на прибуток підприємств, щодо надходження до державного бюджету і це з урахуванням відшкодування податкового кредиту грошовими коштами: за 2004 рік ця сума становить 11,967 млрд. грн., за 11 місяців 2005 року - 11,896 млрд. грн., перерахування відшкодування здійснюється на рахунки підприємств, після ретельного контролю. Якщо говорити про обсяги надходжень, то можна зазначити, що за 2003 рік до бюджету надійшло 3,16 млрд. грн., у 2004 році ця сума зросла на 50 % і становила 4,74 млрд. грн., 11 місяців 2005 року принесли до бюджету 9,66 млрд. грн., а це на 133,35 % більше минулого року, за цей же період (рис. 1). Йдеться, зокрема, про надходження, які контролює Державна податкова адміністрація України, без урахування надходжень ПДВ отриманих Митною службою України.
Рис. 1. Динаміка щомісячних надходжень ПДВ до державного бюджету за 2003-2005 рр., номінальні дані
Більш конкретний аналіз темпів та обсягів податкових надходжень по ПДВ можна зробити лише під час проведення попереднього згладжування ковзковим середнім по семи точках, оскільки ряд щомісячних ПДВ має велику варіативність. Це дозволить ліквідувати від'ємні значення та вирівняти динаміку щомісячних сальдових надходжень (рис. 2).
Рис. 2. Згладжена динаміка щомісячних надходжень ПДВ за 2003-2005 рр., номінальні дані
Отриманий результат дозволяє сказати, що протягом 2003-2005 рр. відбувається стабільне зростання надходження до бюджету, темп приросту становить 25,156 млн грн. щомісячно, за допомогою моделі експоненціального тренду зазначимо, що приріст надходжень кожний місяць - 5,16 %. Зупинимося на більш детальному аналізі структури податку, а саме - податковому кредиті та надходженнях по ПДВ з вироблених в Україні товарів, робіт, послуг.
Загальні надходження ПДВ до державного бюджету за 2003-2005 рр. зображено на рис. 3. Простежується періодичне падіння надходження протягом трьох років у лютому місяці: 2003 рік - 183,2 млн грн., 2004 рік - 941,9 млн грн., 2005 рік - 1089,2 млн грн. Найвищі надходження до зведеного бюджету поступили в червні 2003 року у сумі 2308 млн грн. та березні 2005 року - 2356,8 млн грн. Динаміка надходжень за інші місяці була з незначними коливаннями і зростала. Поетапністю коливань відмічається проміжок часу з серпня місяця 2003 року по червень 2004 року, це пов'язано з адмініструванням податку на додану вартість, а саме збільшенням надходжень ПДВ за квартал. З кінця 2004 року ця періодичність порушена в результаті політичних подій в Україні.
З аналізу динаміки ПДВ видно, що існує значний вплив позаекономічних факторів на величину відшкодувань, тому цей процес характеризується значною варіативністю. Аналізуючи виплати відшкодувань за два роки, можна зазначити, що найбільші проводилися у листопаді місяці: у 2004 році - 16,79 млн грн., і 18,06 млн грн. у 2005 році. При цьому зазначимо, що борг держави на 01.01.2005 року по відшкодуванню ПДВ взагалі був відсутній, але протягом п'яти місяців він поступово зріс до 2,8 млрд. грн. [7]. Оскільки на процес адміністрування ПДВ значний вплив має відшкодування, проаналізуємо окремі складові, а саме надходження та відшкодування окремо (рис. 4.). Статистика з відшкодування ПДВ надається ДПА України тільки з 2004 року, тому часові ряди обмежені проміжком за 2004-2005 роки. Аналізуючи динаміку надходжень за цей часовий інтервал, за допомогою моделі лінійного тренду можна зробити такі висновки: якщо динаміка надходжень - цілком природний процес, який відповідає загальним економічним тенденціям цього часового інтервалу (економічному зростанню), то на динаміку процесу відшкодування впливають фактори,які не можна віднести до економічних.
Рис. 3. Загальні надходження ПДВ до державного бюджету за 2003-2005 рр., номінальні дані
Рис. 4. Щомісячні номінальні надходження та відшкодування ПДВ за 2004-2005 рр.
Динаміка відшкодувань досягла значних обсягів до травня 2004 року, цьому, ймовірно, сприяла зміна керівництва ДПА України, потім процес відшкодування був призупинений, але поступово набував темпів, найбільші показники були зафіксовані у момент передвиборної компанії 2004 року. Після наступної зміни керівництва ДПА України виникло наступне зменшення відшкодувань. Терміновий інтервал до серпня 2005 року характеризувався помірним зростанням відшкодувань, що після серпня місяця

 
 

Цікаве

Загрузка...