WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні - Реферат

Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні - Реферат

пільг;
12) доступність - забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).
Як бачимо, принципів оподаткування законодавчо визначено аж 12.Спробуємо провести аналогію між існуючими принципами оподаткування сьогодення в Україні та постулатами, сформульованими А.Смітом.
1. Принцип пропорційності знаходить своє відображення в принципі № 4 та № 8 системи оподаткування в Україні.
2. Принцип визначеності певною мірою викладено в принципі № 7 та № 12, але він неповно означає визначеність в оподаткуванні. Задекларовано тільки чомусь незмінність протягом бюджетного року та дохідливість норм податкового законодавства для платників. Ми не знаходимо тут вимоги щодо точного визначення податку, а також точного визначення терміну сплати, суми платежу, способу платежу.
3. Принцип зручності взагалі не знаходить свого відображення в системі оподаткування України.
4. Принцип необтяжливості частково відображено в принципі № 8. Частково, тому що все ж таки не декларується ідеологія необтяжливості сплати для платників податків. Податкова політика на сьогодні "працює" за принципом достатності, тобто забезпечення достатніх надходжень до бюджету для фінансування державних видатків. А не навпаки - визначення економічно обґрунтованих, виходячи із створеного ВВП і середніх рівнів рентабельності по галузях господарства податкових надходжень і вже на їх основі планування державних видатків, тобто державні видатки повинні бути вторинними. Що заробили, те й розподіляємо, а не розподілити те, що не заробили.
Тобто, як показує наш порівняльний аналіз, основні чотири принципи оподаткування не повною мірою знайшли своє відображення в системі оподаткування України.
Ґрунтуючись на проведеному аналізі, можна зробити висновки, що для реформування системи оподаткування в України необхідно використати досвід економічної науки всіх епох. На підставі викладеного матеріалу та враховуючи особливості системи оподаткування України, сформованої на постсоціалістичному просторі, її фіскальний характер сьогодні, для відродження регулюючої, стимулюючої функції можна було б запропонувати такі принципи оподаткування:
1. Принцип однозначної визначеності податку. Можна навести ще одне висловлювання геніального А. Сміта: "З досвіду всіх народів ніщо не приносить такого великого зла, як найнезначніша невизначеність у податку".
В Україні ж, і це визнають усі учасники податкового процесу, неоднозначне, а часто навіть і множинне тлумачення законодавчих норм з питань оподаткування давно вже стало нормою життя і, на жаль, ця практика не викорінюється.
2. Принцип рівності в оподаткуванні. Цей принцип повинен означати абсолютно рівні обов'язки громадян суспільства сплачувати податки, рівну (однакову) відповідальність усіх громадян перед законом за несплату податку. Податки повинні сплачувати всі, ніхто не може бути звільнений від сплати податків повністю. У законодавстві можуть бути тільки певні знижки (зменшення) та розстрочки при сплаті податків.
3. Принцип подоходності податку. Цей принцип має означати, що податок виникає там і тільки там, де виникає дохід. Не має доходу - не має і податку! Україна ж при побудові власної системи оподаткування відступила від цього принципу, засновуючи податки, які не мали нічого спільного з доходом, як наприклад:
- комунальний податок (податок з підприємств за кожного штатного працівника);
- податок на рекламу (підприємство, замовляючи рекламу, може зовсім не отримати від неї доходу, або навіть отримати збитки, проте повинно сплачувати податок);
- податок на символіку (аналогічно не має ніякого прямого зв'язку з можливим чи неможливим доходом, а податок сплачується) та інші.
Недотримання цього принципу спричинює неприйняття, відторгнення платниками таких податкових законів, і як наслідок - ухилення від сплати податків, тінізація економіки.
4. Принцип справедливості. Принцип податкової справедливості полягає в тому, що оподаткування орієнтується на економічну платоспроможність. Це означає, що оподатковуватися повинні доходи, які залишаються у людини після задоволення основних життєвих потреб. Зазначений принцип є головним у побудові податкових систем багатьох розвинених країн світу. На жаль, в Україні він також не виконується, про що яскраво свідчить досвід прибуткового оподаткування громадян, коли встановлюється неоподатковуваний мінімум значно менший від мінімальної заробітної плати, яка, в свою чергу менша від прожиткового мінімуму.
5. Принцип рентабельності податку. Будь-який податок, збір, обов'язковий платіж повинен приносити значно більший дохід, ніж витрати на його адміністрування. Для кожного податку повинна визначатись ефективність, рентабельність - економічний показник. Для ефективності справляння податку формула рентабельності може мати такий вигляд: R = 100 - (Витрати по стягненню / Сума податку ) х 100.
6. Принцип мінімізації витрат при стягненні податків.
7. Принцип зручності. Кожен податок необхідно стягувати в той час або в той спосіб, коли і як платникові повинно бути найзручніше його платити ( А. Сміт).
Принципи виконують роль стандартів податкової системи, провідних настанов щодо проведення податкової політики та розробки технологій оподаткування. У фіскальній сфері принципи оподаткування нагадують те значення, яке в теології належить декалогу - десяти заповідям Божим. Призначення принципів полягає в узгодженні двох основних вимог до податкової системи: задоволення фіскальних потреб держави при врахуванні інтересів платників податків.
На нашу думку, ці сформульовані шість принципів оподаткування можна було б узяти за основу для реформування податкової системи - ефективної з фіскального погляду, а також орієнтованої на економічне зростання.
Література:
1. Законодавство України з питань оподаткування.
2. Сміт А. Дослідження про природу та причини добробуту націй. - К., 2001. - 594 с.
3. Історія економічних учень / За ред. В. Базидевича - К.: Знання, 2004. - 1300 с.
4. Андрущенко В. Фінансова думка Заходу в 20 столітті. - Львів: Каменяр, 2000. - 354 с.
5. Азаров М. Податкова політика в Україні: принципи і реалії // Вісник податкової служби України. - 1998. - № 15. - С. 6-9.
6. Ковалюк О.М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 118-128.
7. Синельников Б.В Податкова політика як фактор виходу з економічної кризи // Фінанси України. - 2001. - № 2. - С. 12-18.
8. Шаблиста Л.М. Податкова політика України в трансформаційний період // Актуальні проблеми економіки. - 2001. - № 3-4. - С. 26-33.
9. Демченко Т.М. Податкова політика як елемент регулювання відтворювального процесу // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 2. - С. 69-75.

 
 

Цікаве

Загрузка...