WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні - Реферат

Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні - Реферат

системи оподаткування
Рис. 2. Структурно-логічна будова системи оподаткування за пріоритетами
Аналізуючифункції держави, учений обґрунтував чотири основних принципи оподаткування:
1) піддані держави повинні по змозі брати участь в утриманні уряду відповідно до своєї здатності й сил, тобто відповідно до доходу, яким вони користуються під протегуванням і захистом держави.
Цей принцип можна назвати принципом пропорційності в оподаткуванні;
2) податок, що його зобов'язується сплачувати кожна окрема особа, повинен бути точно визначеним, а не довільним. Термін сплати, спосіб платежу, сума платежу - все це повинно бути зрозумілим і чітким для платника й для будь-якої іншої особи. Там, де цього немає, кожна особа, яку обкладають даним податком, більшою чи меншою мірою віддається під владу збирача податків, що може збільшувати податок для будь-якого "нелюбого" йому платника, або загрозою такого збільшення вимагати для себе подарунок чи хабар. Невизначеність оподаткування розвиває зухвальство і сприяє підкупності ряду людей. Точна визначеність того, що кожна окрема особа мусить платити, у питанні оподаткування видається справою такої великої ваги, що досить значний ступінь нерівномірності, як це, на мою думку, випливає з досвіду всіх народів, є набагато меншим злом, ніж дуже мала міра невизначеності.
Цей принцип можна назвати принципом визначеності в оподаткуванні;
3) кожен податок необхідно стягувати в той час або в той спосіб, коли і як платникові має бути найзручніше його платити.
Цей принцип можна назвати принципом зручності;
4) кожен податок необхідно так задумати і розробити, щоб він брав і утримував із кишень народу якомога менше понад те, що він приносить державній скарбниці.
Принцип необтяжливості податку.
Видатною постаттю серед славної когорти учених-економістів по-праву вважають англійського економіста епохи промислової революції, талановитого фінансиста та послідовника вчень А. Сміта Девіда Рікардо (1772-1823). Найповнішого викладу економічні ідеї вченого набули у його основній праці "Начала політичної економії та оподаткування" 1817 р. У цій праці Д. Рікардо не лише критично проаналізував і розвинув ідеї А. Сміта, але і виклав власний оригінальний підхід до аналізу економічних процесів та явищ. Важливим способом взаємодії держави та населення вчений вважав оподаткування. Визначивши податок як "ту долю продукту праці та землі, яка надходить в розпорядження уряду", Д. Рікардо продовжив аналіз принципів оподаткування, започаткований А. Смітом.
Д. Рікардо обґрунтував ряд важливих положень оподаткування, згідно з якими:
- податки повинні бути справедливими і необтяжливими для населення. "Найкращий податок, - писав Д. Рікардо, - найменший податок".
- будь-який новий податок стає тягарем для виробництва, викликаючи підвищення природної ціни;
- обґрунтовував необхідність оподаткування доходу, а не капіталу;
- стверджував, що завданням податкової політики є заохочення "прагнення до нагромадження".
Принципи оподаткування, сформульовані А. Смітом та Д. Рікардо, мало змінювалися з часом послідовниками вченими-економістами. Варто ще згадати вклад видатного німецького економіста А. Вагнера в розробку принципів оподаткування.
А. Вагнер сформулював дев'ять основних принципів організації оподаткування:
- достатність оподаткування;
- еластичність, зміна залежно від конкретних економічних умов;
-вибір об'єкта оподаткування. Тут потрібно відмітити, що А. Вагнер обґрунтовував об'єкт оподаткування як дохід, так і капітал;
- раціональна комбінація різних видів податків у таку систему, яка б враховувала всі функції податків і умови перекладення податків;
- загальність оподаткування;
- рівномірність оподаткування;
- визначеність оподаткування;
- зручність сплати податку;
- мінімізація витрат по стягненню податків.
У базовому Законі України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. № 1251-12 (із змінами та доповненнями) визначено 12 принципів оподаткування, а саме:
1) стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;
2) стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності - введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;
3) обов'язковість - впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;
4) рівнозначність і пропорційність - справляння податків з юридичних осіб здійснюються у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів (обов'язкових платежів) - на більші доходи;
5) рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
6) соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;
7) стабільність - забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;
8) економічна обґрунтованість - встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;
9) рівномірність сплати - встановлення строків сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;
10) компетенція - встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;
11) єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових

 
 

Цікаве

Загрузка...