WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні - Реферат

Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні
Проблема полягає у тому, що із проголошенням незалежності Україна стала на шлях самостійного розвитку з метою побудови ефективної, соціально орієнтованої ринкової економіки, в основу якої було покладено класичну схему податків, характерну для розвинених країн Заходу. Формування і становлення власної податкової системи України відбувалося на фоні системної перебудови економіки, спаду виробництва, загострення соціально-економічної ситуації. Для забезпечення необхідних надходжень до бюджету акцент у побудові системи оподаткування було зроблено на фіскальній функції, проте не відбулося належного розвитку її регулюючої функції. Тому проблема побудови ефективної податкової системи залишається однією із найактуальніших у процесі становлення ринкових відносин і закладення підвалин для економічного зростання.
Удосконалення системи оподаткування повинно відбуватися перш за все внаслідок вдосконалення всіх елементів податкової політики держави.
Податкова політика держави включає такі компоненти:
- принципи оподаткування;
- законодавство з питань оподаткування (законодавчо встановлені податки, збори);
- система взаємовідносин між платниками податків і контролюючими органами, визначена законодавчо.
Можна стверджувати, що побудова системи оподаткування починається з визначення принципів оподаткування, того базису, на якому далі повинно будуватися податкове законодавство. Безумовно, податкова система може вважатись ефективною за двох умов:
- здатність фінансово забезпечити виконання необхідних функцій державою;
- достатньо повне виконання основних принципів оподаткування.
Тому реформування податкової системи необхідно починати із встановлення таких принципів оподаткування, які б несли в собі ідею як фіскальної ефективності, так і регулюючих механізмів для економічного зростання, а далі на основі таких принципів реформувати податкове законодавство.
Аналіз публікацій, які так чи інакше присвячені проблемам оподаткування, показав, що пропозиції та дослідження щодо реформування податкової системи України здебільшого стосуються законодавчого поля. Водночас не звертається увага ще принаймні на дві не менш вагомі складові частини - це принципи оподаткування, як початок побудови системи оподаткування і систему взаємовідносин між платниками та контролюючими органами, тобто поведінку всіх учасників податкового процесу. Можна відмітити, що саме формулюванню принципів оподаткування науковці приділяють недостатньо уваги, публікації на цю тематику зовсім, на жаль, не численні. Серед фахівців-економістів, які досліджували це питання, хотілося б назвати як класиків, так і вітчизняних учених - Азарова М.Я., Ковалюка О.М., Луніну І., Соколовську А.М., Лондаря С.Л. [3; 9]. Характерно, що в більшості публікацій проблематика принципів оподаткування розглядається ізольовано від змісту і послідовності процесів реформування економіки взагалі і податкових систем, зокрема в умовах трансформаційних змін суспільно-економічних відносин.
Метою даної статті є дослідження принципів оподаткування, які б визначали побудову системи оподаткування в Україні з ефективним поєднанням фіскальної та регулюючої функцій на підставі прикладів досліджень учених-економістів в історичній ретроспективі та особливостей сучасного стану системи оподаткування в Україні.
Аналізуючи будову системи оподаткування звернемось спочатку до базового Закону України "Про систему оподаткування" № 1251-12 від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями). У ньому дається таке визначення системи оподаткування ( вживається також термін "податкова система"):
"Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування".
Треба сказати, що це визначення є дещо звуженим, неповним. Адже система оподаткування - це не тільки сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, це, крім того, сукупність законодавчих і виконавчих органів держави, органів контролю, які забезпечують надходження податків до бюджету, самих платників податків., тобто досить складне економічне і політичне явище із своїми взаємозв'язками як продукт розвитку суспільства. Тобто можна було б дати таке визначення:
Система оподаткування - це законодавчо встановлені економіко-правові відносини між громадянами та державою у їх взаємозв'язку, за допомогою яких відбувається примусове привласнення державою частини створеного суспільного продукту з метою виконання державою суспільно необхідних функцій, які не можуть виконуватися індивідуально громадянами та які суспільно необхідні для існування самої держави та для покриття державних видатків.
Можна структурно визначити будову системи оподаткування так:
1) податкова політика держави;
2) сукупність законодавчих і виконавчих органів держави;
3) органи контролю, які забезпечують надходження податків до бюджету;
4) платники податків.
Перш за все базисом системи оподаткування, точніше основою для формування її структури, є податкова політика держави.
Податкова політика - це діяльність держави зі створення та забезпечення функціонування системи оподаткування.
Вживається також термін "бюджетно-податкова політика".
Оскільки система оподаткування є одним із механізмів формування фінансових ресурсів держави, бюджету держави, то, відповідно, податкова політика - це складова і вагома частина фінансової політики держави.
Складовими елементами податкової політики можна назвати:
- принципи оподаткування;
- законодавство з питань оподаткування (законодавчо встановлені податки, збори);
- систему взаємовідносин між платниками податків та контролюючими органами, визначену законодавчо.
Простіше, податкову політику можна інтерпретувати як систему відносин між державою і платниками податків, це так би мовити неформальний кодекс поведінки всіх учасників податкового процесу.
Виходячи з викладеного вище, можна подати таку блок-схему побудови системи оподаткування як багаторівневий взаємопов'язаний комплекс складових (рис. 1).
А базою для формування податкової політики є принципи оподаткування. Тобто, на думку автора, можна було б уявити їх як блок-схему за пріоритетами (рис. 2).
Реформування податкової політики необхідно розпочинати, як уже зазначалось вище, з формування принципів оподаткування.
Принципи оподаткування були сформульовані видатним англійським економістом Адамом Смітом (1723-1790 р.). Геніальна праця ученого "Дослідження про природу та причини добробуту націй" започаткувала народження ліберальної економічної теорії і стала справжнім проривом у світовій економічній думці.
?
Рис. 1. Структурна будова

 
 

Цікаве

Загрузка...