WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Адміністрування акцизів в Україні - Реферат

Адміністрування акцизів в Україні - Реферат

коли-небудь оподатковувалися лише три групи товарів: товари першої необхідності, товари, шкідливі для людини чи природи, товари - предмети розкоші. В Україні фіскальну функцію переважно виконує акцизний збір залкогольних напоїв, тютюнових виробів і нафтопродуктів, що належать до другої групи товарів. Так, у 2004 році згідно з даними Державної податкової адміністрації України основну фіскальну функцію виконував акцизний збір лише з трьох товарних груп (84,9 % від загальних надходжень акцизного збору по країні), а саме - акцизний збір з нафтопродуктів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів [10]. При чому розмір надходжень від даного податку збільшився як в абсолюті, так і в структурі, що свідчити про те, що ринки цих трьох товарних груп відносно розвинені і не залежать від незначних флуктуацій.
Проектуючи світовий досвід на сучасний стан розвитку економіки України, можна зробити висновок, що оподаткування акцизним збором товарів першої необхідності недоцільне за наявних показників розвитку бюджетної системи країни, оподаткування другої групи є найбільш перспективним, але вимагає ретельного підбору ставок, а оподаткування товарів розкоші стає все менш перспективним, незважаючи на потенційну привабливість згідно із призначенням специфічних акцизів.
Вважається, що диференціація податкових ставок акцизного збору та їх значний розмір сильно впливають на структуру ринкових цін, внаслідок чого відбуваються небажані зміни в структурі сукупного попиту. Водночас стосовно теорії оптимального оподаткування, ставки податків можуть бути диференційованими і встановлюватися згідно з попитом на конкретний товар.
Аналіз адміністрування акцизів в Україні дозволяє зробити висновок, що законодавство зазнавало значних змін, було нестабільним. Особливо це стосується оподаткування акцизним збором. Таким чином, порушується один із принципів оподаткування - принцип стабільності. Зміни в законодавчій базі були зумовлені необхідністю приведення системи оподаткування ПДВ та акцизним збором у відповідність з вимогами поточного моменту.
Домінування в дохідній частині бюджету надходжень від ПДВ пов'язане з тим, що вказаний податок є найефективнішим фіскальним інструментом, навіть за умов інфляції, хоча на даний час можна говорити про його низьку фіскальну ефективність.
Зростання надходжень акцизного збору до бюджету є порівняно рівномірним згідно з арифметичною прогресією, тобто відбувається стабільне нарощування цього платежу в межах 1 % щороку, що є причиною зростання виробництва підакцизної продукції та підвищення ставок податку. Невелике фіскальне значення акцизного збору пояснюється невеликою базою оподаткування.
Наявні проблеми в адмініструванні ПДВ криються в особливостях об'єкта оподаткування, найуживаніших принципах утримання податку та методах обчислення податкових зобов'язань. Податок характеризується складним механізмом визначення об'єкта оподаткування й податкових зобов'язань, а отже, й складним механізмом адміністрування, що полегшує ухилення від сплати податку.
Зміни в системі адміністрування акцизного збору вимагають обдуманих загальнодержавних заходів із контролю за виробництвом та імпортом підакцизних товарів, встановлення державної монополії на виробництво деяких із них, підвищення відповідальності за ухилення від оподаткування. Досвід більшості країн світу свідчить, що після проведення податкових реформ частка акцизного збору у доходах бюджету зменшується, що зумовлено поширенням універсальних акцизів, збільшенням бази оподаткування щодо особистого прибуткового податку, зростанням у податкових надходженнях частки податків на соціальне страхування.
Крім того, окремого підходу заслуговує питання встановлення ставок акцизного збору залежно від групи товарів, до ціни яких включається акцизний збір. Так, акцизним збором оподатковуються або коли-небудь оподатковувалися лише такі групи товарів: першої необхідності, шкідливі для людини чи природи, товари - предмети розкоші.
Таким чином, вирішення зазначених проблем у системі акцизного оподаткування наблизить нашу країни до світових стандартів, дозволить виконати їх головне фіскальне призначення та забезпечить сталий розвиток економіки країни в цілому.
Отже, провівши дослідження адміністрування акцизів в Україні можна зробити висновок, що вона не є досконалою і потребує, на нашу думку, таких змін:
1. Необхідно чітко визначитися з єдиною методологією обчислення податку на додану вартість з метою запобігання варіюванню визначення суб'єктами підприємницької діяльності сум ПДВ, що підлягають сплаті на користь держави.
2. Розглянути можливість зміни системи пільгового оподаткування ПДВ на нову систему, пов'язану з введенням диференційованих ставок указаного податку.
3. Обґрунтувати заходи збільшення надходжень від справляння акцизного збору, принаймні до 10-12 % у структурі податкових надходжень, шляхом розширення переліку підакцизних товарів, більшої диференціації ставок акцизного збору, забезпечення дієвого державного контролю, покликаного знищити тіньовий сектор виробництва товарів підакцизної групи.
4. Визначити чіткий механізм отримання пільг зі сплати акцизного збору зі спирту, який використовується на виробництво лікарських засобів і кріплення виноматеріалів, чітко окреслити такий термін, як "первинне виноробство".
5. Розробити різні варіаційні моделі застосування акцизного збору та податку на додану вартість на ринках товарів (першої необхідності, шкідливих для людини чи природи та предметів розкоші), передбачити можливість оперативної диференціації ставок акцизного збору, виходячи з наявної ринкової кон'юктури на той чи інший вид підакцизної продукції та рівня споживчого попиту на нього.
Література:
1. Антонюк Я.М., Васильків Т.Г. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору//Фінанси України. - 2003. - № 10. - С. 100-107.
2. Гридчина М.В. Налоговая система Украины: Учебное пособие. - М.: МАУП, 2000. - 128 с.
3. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування. - К.: Парламентське видавництво, 2001.
4. Данілов О.Д., Шевченко Є.В. Акцизний збір. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 370 с.
5. Douglas J. Young and Agnieszka Bielinska-Kwapisz. Alcohol Taxes and Beverage Price // National Tax Journal. - Vol. LV, No1 (March, 2002). - р. 57.
6. Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. - Одеса: Автопринт, 1999. - 124 с.
7. Онишко С.В. Податкове регулювання економічних процесів // Фінанси України. - 2003. - № 6. - С. 40-46.
8. Свердан А. Проблеми податкової політики і реформування податкової системи України // Вісник Української Академії державного управління. - 2003. - № 2. - С.184-193.
9. Уійберген С., Філер Д., Болдерсон С. Податкова система України з точки зору зарубіжних фахівців // Економіка. Фінанси. Право. - 1996. - № 6. - С.31-43.
10. http://www.sta.gov.ua/
11. http://www.ukrstat.ua/

 
 

Цікаве

Загрузка...