WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Адміністрування акцизів в Україні - Реферат

Адміністрування акцизів в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Адміністрування акцизів в Україні
Надходження до бюджету від справляння податку на додану вартість та акцизного збору на сучасному етапі розвитку в Україні мають визначальне значення, хоча в механізмі адміністрування вказаних податків наявні певні проблеми та неузгодженості. Такі проблеми можна поділити на тактичні та стратегічні. До тактичних, тобто тих, які можна оперативно вирішити, зокрема, відносять модернізацію механізмів адміністрування податків, внесення змін до законодавчих і нормативних актів з метою уникнення випадків ухилення від сплати податків. До стратегічних можна віднести необхідність створення оптимальної податкової системи, покликаної забезпечити зростання національної економіки при одночасному виконанні фіскальної функції податків.
У цьому аспекті до першочергових питань належать проблеми приведення системи адміністрування податку на додану вартість та акцизного збору у відповідність з вимогами сьогодення та створення ефективної моделі управління надходженнями від акцизів до бюджету з урахуванням нової економічної політики України.
У науковій літературі питанню акцизного оподаткування приділяється досить багато уваги. Зокрема, податок на додану вартість є предметом найбільшої кількості наукових робіт і публікацій, що пов'язано з місцем даного податку у соціально-економічному розвитку.
Акцизному ж збору приділяється менше уваги, а в наукових працях проблеми оподаткування акцизним збором розглядаються узагальнено.
У цілому вказаній проблематиці присвятили свої наукові праці та розробки такі вчені-економісти, як Антонюк Я.М., Васильків Т.Г., Гридчина М.В., Данілов О.Д., Шевченко Є.В., Мельник В.М., Романенко С.І., Осадчий С.О., Онишко С.В. та інші.
Метою статті є аналіз сучасної системи адміністрування акцизів в Україні, окреслення проблем і шляхів удосконалення, теоретичних і практичних знань у галузі акцизного оподаткування.
Податки на споживання можуть стягуватися у двох формах: специфічних та універсальних акцизів. Податок на додану вартість є універсальним акцизом, який сплачується на усіх етапах руху товарів [3, ст. 118]. Даний податок є основним непрямим податком, у той же час він є одним з найбільших джерел забезпечення державного бюджету податковими надходженнями. Податок на додану вартість домінує як основа наповнення бюджету в багатьох країнах Європи, а тому вже розроблені узагальнені рекомендації щодо ставок та умов його справляння. Необхідно зазначити, що даний податок повинен нормально функціонувати в розвиненій економіці, але аж ніяк не в тій, що розвивається, чи транзитивній, бо базою оподаткування є додана вартість, саме додана, яка є новоствореним доходом чи вартістю чистої продукції.
Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки в цілому та податкової системи зокрема України постає цілий ряд проблемних питань в адмініструванні податку на додану вартість.
Акцизний збір належить до категорії специфічних акцизів і є найбільш давньою формою оподаткування через відносну просту оцінку та порядок стягнення. Він стягується за ставками, диференційованими за окремими групами товарів.
Як свідчить аналіз світового досвіду застосування податків на додану вартість та акцизного збору, в Україні частка першого у доходах бюджету порівняно з розвиненими країнами надзвичайно висока, а другого - надзвичайно мала. У багатьох країнах при переважанні універсальних акцизів розрив між частками обох видів податків становить 1,5-2 рази. В Україні таке співвідношення з 9,7 разів (1996 рік) скоротилося до 2,5 разів (2004 рік).
Акцизний збір є ідеальним інструментом стабілізації економічного циклу. Якщо його порівнювати з податком на додану вартість, то в разі підвищення ролі фіскальної функції акцизного збору основний його тягар припадає на заможні верстви населення, тим самим, при незмінній у цілому податковій політиці в частині перерозподілу через бюджет ВВП, дозволяє в умовах сьогоденної України зменшити податковий тягар на широкі верстви населення.
Однак досліджувати та виявляти впливи податку на додану вартість та акцизного збору не тільки на мікро-, але й на макрорівні дуже складно, адже є наскільки багато факторів, від яких уся закономірність може втратити сенс, при чому ці фактори можуть бути і зовсім нелогічними та неекономічними.
Якщо проаналізувати щомісячні надходження до бюджету ПДВ у період 1999-2004 років, то можна встановити їх циклічні коливання, при чому в середині і в кінці року обсяги надходжень збільшуються.
Податок на додану вартість, починаючи з моменту введення, став одним з найпотужніших джерел наповнення бюджету. Але вже протягом 1998-2001 років спостерігається чітка тенденція до зменшення питомої ваги ПДВ у доходах бюджету, що є наслідком звуження податкової бази за рахунок розширення пільг. За 1998-2001 роки ефективна ставка ПДВ знизилася з 15,3 до 8,9 %, а продуктивність податку - з 76,5 до 44,6 %. У 2002 році частка ПДВ у доходах бюджету дещо збільшилася (до 21,74 %). Середнє ж значення коефіцієнта фіскальної ефективності ПДВ упродовж 1997-2003 років становило в Україні 26,1%, тоді як середнє значення у країнах ЄС - 38 %.
ПДВ як економічна категорія є податком на додану вартість, що була створена в економіці, тобто ПДВ залежить від ВВП, а тому зростання останнього повинно неминуче призвести до зростання надходжень ПДВ до бюджету. Така тенденція простежується у вибраному динамічному ряді, поданому в таблиці 1, але в не адекватній пропорції, при чому частка ПДВ у ВВП з 2000 по 2003 рік значно знизилася, і лише у 2004 році відбулося не значне зростання.
Таблиця 1
Щорічні показники ВВП і надходжень ПДВ
Показник/роки 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ВВП, млрд. грн. 102,6 130,4 170,1 204,2 225,8 264,2 345,9
податок на додану вартість, млрд. грн. 7,46 8,41 9,44 10,35 13,47 12,6 16,73
% до ВВП 7,27 6,45 5,55 5,07 5,97 4,77 4,84
Оскільки ПДВ є податком на споживання, а витрати населення в нашій економіці в більшій частині йдуть на споживання, то відповідно наявний зв'язок між цими двома показниками. Для відображення наявного зв'язку використаємо показник витрат населення (Держкомстат) та надходження ПДВ (Бюджетний комітет ВР України) помісячно в 2004 році.
Таблиця 2
Щомісячні витрати населення та надходження ПДВ за 2004 рік, млн. грн.
Показни-ки січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Витрати населення, млн. грн. 14 763 15 839 17 339 18 851 18 797 19 845 21 547 22 760 24 245 24 471 23 995 26 476
ПДВ, млн. грн. 1 445 1 072 1 451 1 342 698 2 118 1 801 1 071 1 498 1 376 956 1 906
ПДВ скорегов., млн. грн. 1 939 1 722 2 349 2 281 1 874 2 545 2 474 2 617 2 727 2 755 2 635 2 884
З наведених у таблиці 2 даних видно, що витрати населення динамічно зростають, а надходження ПДВ змінюються по синусоїді, це ж саме стосується і скоригованого показника ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування).
Звикористанням пакета E-Views 3.1

 
 

Цікаве

Загрузка...