WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історичний розвиток державного податкового менеджменту на території України - Реферат

Історичний розвиток державного податкового менеджменту на території України - Реферат

забезпечує виконання: прогнозування податкових надходжень, макроекономічних показників, податкового законодавства, аналізу причин порушення податкового законодавства; внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; розробок нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування; обліку платників податків та інших податкових платежів; контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повної та своєчасної сплати податків та обов'язкових платежів; стягнення донарахованих сум податків, недоїмки з податків, тарифів та інших санкцій; роз'яснення податкового законодавства громадянам; запобігання, розкриття, розслідування правопорушень податкового законодавства інших питань, які сприяють наповненню дохідної частини державного та місцевого бюджетів.
Історичний досвід організації управління оподаткуванням свідчить, що ще за князювання Ярослава Мудрого досягався бездефіцитний бюджет Київської Русі. Це відбувалося за рахунок доброї організації збору податків та завдяки чіткій диференціації оподаткуванням. Доказом того, що Київська Русь була могутньою, висококультурною державою, є те, що в Києві було збудовано 400 церков, і найбільші з них це собор святої Софії і Десятинна церква.[2, с. 143-144].
Основною причиною розпаду Київської Русі були міжусобні війни. Спочатку син Юрія Долгорукого Андрій Боголюбський у 1169 році зруйнував Київ і пограбував церкви, а потім татаро-монгольська навала [3. - С. 101-102].
Як свідчить історія, удосконалення прямого оподаткування Петром І тобто переходу від натуральної податі до грошового подушного податку, дало змогу стабілізувати фінанси держави. У цей період державний податковий менеджмент став більш гнучким і, головне, оперативним [8. - С. 65].
На думку Комарової І.В. [5. - С. 97], державний податковий менеджмент дореволюційної Росії цілком відповідав вимогам того часу. Основні надходження до скарбниці держави становили непрямі податки, зокрема акцизи на алкоголь, тютюн, цукор тощо. Їх обсяг досягав близько 28,6 % усіх податкових надходжень. Крім того, цей період характеризувався високою податковою культурою,суспільство усвідомлювало необхідність сплачувати податки.
Для покращання державного податкового менеджменту в період гетьманства Скоропадського було зроблено: по-перше, введення монополії на цукор та вино. По-друге, приділення основної уваги непрямому оподаткуванню, зокрема акцизам на виноградне вино, чай та мито. По-третє, створення стійкої національної валюти - гривні [7. - С. 50-51].
Щодо періоду існування Радянського Союзу, то він характеризувався частими змінами механізму державного податкового менеджменту. Влада тих часів намагалася знайти оптимальний варіант взаємозв'язку податкоплатника з бюджетною системою країни. Тому окремі приклади заслуговують на увагу і сьогодні [5. - С. 102].
Таким чином, можна зробити висновок, що історичне становлення сучасного державного податкового менеджменту в Україні проходило складно, витримувало різні випробування. На шляху його розвитку відбувалися навіть суперечливі дії та засоби. Але навіть при таких випробуваннях історичний досвід не потрібно відкидати повністю.
Вартим уваги, на нашу думку, є досвід узагальнення різних законодавчих актів до єдиного зведеного податкового закону, як це було при Ярославі Мудрому, що називався "Руською правдою". У наш час подібну функцію зміг би виконувати Податковий кодекс.
Заслуговує на увагу історичний досвід диференціації оподаткування. Остання сприяла б більш об'єктивному стягненню податків, а головне - ефективності управління ними. Для підтвердження цього висновку ми наводили приклади як за часів князів Ольги, Ярослава Мудрого, так і царів Петра І , Олександра ІІ та гетьмана Скоропадського.
Ці та інші приклади з історії розвитку державного податкового менеджменту в Україні дають змогу нам стверджувати, що в майбутньому для здійснення ефективного управління в сфері оподаткування необхідно перш за все задовольнити потреби держави у висококваліфікованих податкових менеджерах, які могли б брати участь у розробці податкового законодавства, здійснювати планування податків, вміли регулювати економічні процеси в державі через оподаткування, а також здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків і обов'язкових платежів.
Література:
1. Буряченко А.Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С. 139-146.
2. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Фінанси давньоукраїнської держави за князювання Ярослава Мудрого // Фінанси України. - 2002. - № 8. - С. 141-145.
3. Ковалюк О.М. Фінанси України княжої доби // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С. 99-102.
4. Коломиец А.Г. Бремя "великих реформ": финансы России в правление Александра ІІ // Финансы. - 2000. - № 11. - С. 62-66.
5. Комарова І.В. Історичні аспекти оподаткування селянства в Україні .-// Фінанси України. - 2001. - № 6. - С. 96-102.
6. Муравьева Л.А. Экономика и финансы России во второй четверти ХІХ века // Финансы и кредит. - 2001. - № 11. - С. 47-54.
7. Нечай Н. Фінансова та податкова політика України в 1917-1918 рр. // Вісник податкової служби України. - 1999. - № 26. - С. 48-51.
8. Нечай Н. Подушний податок: історія введення // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 4. - С. 63-65.
9. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.
10. Тимченко О.М. Податковий менеджмент. - К.: КНЕУ, 2001. - 150 с.
11. Філоненко М.М. Державний податковий менеджмент в умовах сучасної економіки // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України, 2001. - № 4. - С. 89-93.
12. Ярошенко Ф.О., Павленко В.Л. Історія податків та оподаткування в Україні: Навч. посіб. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...