WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інформаційна культура як чинник модернізації державної податкової служби України - Реферат

Інформаційна культура як чинник модернізації державної податкової служби України - Реферат

визначених законодавством завдань адміністрування податків.
Категорію "інформаційна культура" доцільно розглядати у соціальних зрізах (площинах) системи ДПС України: за суб'єктним критерієм - інформаційна культура особи (працівника органу ДПС та громадянина - платника податків); корпоративна інформаційна культура (органу ДПС у середині його структури та інформаційних відносин з платниками податків - підприємства, установ, організацій); інформаційна культура суспільства і держави (культура інформаційних правовідносин ДПС з громадськістю та іншими державними органами); інформаційна культура цивілізації - увертикальному (історичному) та горизонтальному (соціотехнічному) у певному просторі, часі та етапі економічного розвитку суспільства) - можливість швидкої та гнучкої адаптації інформаційної системи ДПС до соціотехнічних і технологічних змін інформаційних правовідносин в економіці, підприємництві тощо.
За об'єктними організаційно-правовими критеріями інформаційна культура розглядається так: сфера суспільних правовідносин, міжгалузевий інститут права, синтетична наукова дисципліна, навчальна дисципліна, організаційно-управлінська (статистична) категорія щодо оцінки якостей (рівня) певного суб'єкта суспільних відносин з оволодіння відповідними інформаційними технологіями для задоволення своїх потреб та інтересів з урахуванням потреб та інтересів інших суб'єктів правовідносин.
Аксіологічно категорія інформаційна культура генерується від двох понять: від лат. cultura - освіта, розвиток та informatio - роз'яснення. У цьому контексті її визначення подається у декількох аспектах відповідно до масштабу об'єктивних критеріїв (просторово-суб'єктивно-часових), які можуть скласти основу тематики відповідної навчальної дисципліни та оціночних показників модернізації функціональних структур ДПС:
- множина соціотехнологічних досягнень певного людського суспільства (групи людей, суспільства, держави, міжнародного співтовариства) у сфері інформатики, інформаційних відносин (у тому числі науки, техніки, освіти тощо);
- сфера духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти та наукової творчості, у контексті інформаційних правовідносин, а також передбачає організаційні структури (інфраструктуру): засоби, способи, технології комунікації, установи й організації, що забезпечують реалізацію інформаційних потреб, інтересів суб'єктів суспільних відносин на основі інформатики;
- відповідний рівень розвитку інформаційних відносин на певний момент часу, у просторі, колі осіб, що визначається у порівнянні з попередніми показниками (критеріями оцінки) інформаційної культури, як чинника соціальної кібернетики;
- множина практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства чи людини у сфері інформаційних відносин та втілюються в результатах інформаційної діяльності;
- ступінь довершеності в оволодінні знаннями у галузі суспільних інформаційних відносин та інформаційної діяльності певного суб'єкта суспільних відносин;
- множина засобів, способів, методів, що використовуються для формування визначеного в ідеалі рівня інформаційних відносин, державної інформаційної політики, державного управління у суспільній інформаційній сфері;
- галузь загальної культури (як наукового напряму), що вивчає проблеми унормування суспільних інформаційних відносин;
- множина духовних (моральних) цінностей у сфері інформаційних відносин, створених людством протягом його історії;
- рівень досконалості певної галузі розумової діяльності людей із застосуванням комп'ютерних технологій;
- множина умов підтримки, збереження високого рівня продуктивності, безпека інформаційних правовідносин (безпеки життєдіяльності особи, суспільства, держави, світового співтовариства в інформаційній сфері).
У вужчому розумінні інформаційна культура може розглядатися наступним чином:
- рівень фахової підготовки працівників чи працівника у сфері інформаційних правовідносин та їх особистої організованості;
- рівень відповідності нормам інформаційних правовідносин поведінки окремих суб'єктів, встановлених у суспільстві (у цьому аспекті інформаційна культура за змістом інкорпорується з правовою культурою, утворюючи такий вид культури, як інформаційно-правова культура).
Більш детально проблематика щодо сутності інформаційної культури розкрита автором цієї публікації у ряді колективних праць [6;8-11]. Серед них - цільова монографія "Вступ до інформаційної культури та інформаційного права" [6]. Ця монографія є результатом ініціативного дослідження, проведеного авторським колективом вчених у складі Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України та Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національної академії державної податкової служби України.
Література:
1. Винарик Л.С., Щедрин А.П. Информационная культура: эволюция, проблемы - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999.
2. Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
3. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фік. вузів. - К.: Вентурі, 1996.
4. Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти. - К.: Оріяни, 2001.
5. Новий словник української мови. У 3-х т. - Т. 2. - К.: АКОНІТ, 2001.
6. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права: Монографія. / Брижко В.М., Гавловський В.Д, Калюжний Р.А., Попович В.М., Цимбалюк В.С., Швець М.Я., Яременко О.І.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного. - Ужгород: ІВА, 2003.
7. Воробьев Г.Г. Информационная культура в управленческом труде. - М.: Экономика, 1971.
8. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія. - Київ: НДЦ правової інформатики АпрН України, 2002.
9. Інформаційне право та інформаційна безпека / Сучасний стан, поняття та визначення змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту. Наукове видання. / Гавловський В.Д., Коваленко О.І., Гіжевський В.К. Цимбалюк В.С. та ін.; Заг. ред. Р. Калюжного та В. Філонова - Київ - Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України. Інститут економіки та права "КРОК", 2001.
10. Е-будущее и информационное право / Брижко В.М., Орехов А.А., Гальченко О.Н., Цимбалюк В.С.; Под.ред Р.А. Калюжного и Н.Я. Швеца. - К.: Интеграл, 2002.
11. Інформаційне суспільство. Дефініції… /Брижко В.М., Орехов А.А., Цимбалюк В.С., Гальченко О.Н., Чорнобров А.М. ); За ред Р.А. Калюжного і М.Я. Швеця. - Київ: Інтеграл, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...