WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвестиційні податкові кредити як фактор фінансового розвитку регіону - Реферат

Інвестиційні податкові кредити як фактор фінансового розвитку регіону - Реферат

заохочувальний ефект і дисциплінувати позичальника. Тому принципи запровадження і використання інвестиційного податкового кредиту не повинні випадати із загального економічного простору, тобто вони мають відповідати умовам податкової та кредитної політики, що діє у регіоні.
Визначальними умовами надання інвестиційного податкового кредиту повинні бути:
- стале фінансове становище підприємства-позичальника, тобто систематичне отримання ним прибутку, з якого нараховується податок;
- переважно (не менше як 50 %) інвестиційна спрямованість у використанні власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійних лих, грошові накопичення громадян, юридичних осіб тощо);
- наявність економічно обґрунтованого інноваційного проекту (бізнес-плану), який забезпечує після його реалізації підвищення ефективності виробництва, зростання загального обсягу отриманого підприємством прибутку та, відповідно, сум податку на прибуток як джерела компенсації інвестиційного податкового кредиту;
- термін окупності запозичених через інвестиційний податковий кредит коштів, тобто їх повернення до бюджету у вигляді додаткових надходжень податку на прибуток, не повинен перевищувати певну кількість, наприклад, п'яти років після реалізації інноваційного проекту.
Дотримання цих умов знижує ризик кредитора, у даному випадку держави, щодо ефективності використання інвестиційних ресурсів.
Споживачами інвестиційного податкового кредиту можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: підприємства усіх форм власності, яким для реалізації інноваційних програм не вистачає власних інвестиційних ресурсів.
Отже, інвестиційний податковий кредит як джерело формування інвестиційних ресурсів підприємств в Україні має багато позитивних моментів. Але надання такого кредиту потребує розробки чіткого механізму надання інвестиційного податкового кредиту.
Залежно від економічної кон'юнктури й цілей державної економічної політики визначатиметься різне коло підприємств, що можуть отримати податковий кредит. Але загальною умовою для всіх підприємств повинен бути прийнятний рівень кредитоспроможності.
На сьогодні до такого кола підприємств можна віднести, наприклад, ті, що здійснюють свою діяльність у пріоритетних галузях економіки України, а саме у галузях реального сектора економіки, які повільно розвиваються, але мають значний потенціал. Сюди можна віднести машинобудування, металургію, хімічну та легку промисловість. Це ті галузі, що спроможні найближчим часом наростити випуск ліквідної продукції, вони наукомісткі, тобто перспективні й здатні забезпечити роботою науково-дослідні установи.
Строк функціонування підприємства-позичальника повинен перевищувати, наприклад, 2 роки. Це допоможе уникнути отримання кредиту фіктивними підприємствами і зменшити кредитний ризик регіону.
Підприємство повинно мати економічно обґрунтований інноваційний проект, який після його реалізації забезпечує підвищення ефективності виробництва, зростання загального обсягу отриманого підприємством прибутку та відповідно сум податку на прибуток як джерела компенсації інвестиційного податкового кредиту.
Підприємство може розраховувати на отримання кредиту лише у тому разі, якщо не вистачає наявних власних коштів для реалізації програми.
Отриманню такого кредиту повинна передувати всебічна експертиза ефективності інвестиційного проекту і наявності умов, які б підтверджували реальні можливості підприємства щодо успішної реалізації цієї програми.
Визначення інвестиційного податкового кредиту в законі передбачає спрямованість коштів даного кредиту на інноваційний розвиток. Це правильно, оскільки саме ця спрямованість перспективна. Крім того, у розвинених країнах вважається, що всі інвестиції мають бути інноваційними, тоді як в Україні інвестицією вважається будь-яке вкладення коштів, у т. ч. заміна зношеного обладнання новим (не обов'язково більшого технологічного рівня). Але потрібно чітко визначити, яка саме діяльність може належати до інноваційної.
Строк кредиту є, мабуть, найскладнішим питанням у цьому механізмі. Специфіка податкового кредиту полягає в тому, що він повертається не шляхом погашення через певний проміжок часу, а у вигляді приросту податкових платежів підприємства через загальне зростання прибутку, отриманого внаслідок реалізації інноваційних програм.
Як було зазначено вище, кредит повертається частинами, обсяг яких залежить від приросту прибутку підприємства порівняно з базовим роком. Поворотність є основним принципом кредитування. Як і будь-який кредитор, регіон не повинний розділяти з підприємством ризик невдалого використання кредитних ресурсів, у цьому разі - інвестиційного податкового кредиту. Отже, якщо реалізація інвестиційного проекту не дала збільшення загального обсягу прибутку, підприємство все одно повинно повернути кредит.
Потрібно також визначити механізм повернення кредиту, якщо підприємство порушить умови договору і використає кошти не за цільовим призначенням. Припустимо, протягом наступного року після надання кредиту підприємство не почало реалізації інвестиційного проекту, тоді воно повинно повернути всю суму кредиту з відсотками за період користування державними коштами на рівні середньої процентної ставки на ринку кредитів.
Урахування цих пропозицій щодо погашення податкового кредиту допоможе попередити зловживання з боку підприємств і підвищити стимули підприємства доефективного використання отриманих від держави коштів.
Посилюючи вимоги до ефективності використання інвестиційних ресурсів, вважаємо за необхідне ще раз підкреслити, що інвестиційний податковий кредит може надаватися підприємствам під конкретний інноваційний проект на строк до трьох років. Довший термін не відповідає сучасним вимогам щодо тривалості освоєння нової техніки (нових виробництв), веде до витрачання державних ресурсів, знижує ефективність використання інвестицій.
Отже, інвестиційний податковий кредит - це знижка з податку на прибуток підприємств, що надається в разі придбання нових засобів виробництва. Отримання такого кредиту вигідне для підприємств, тому що:
- цей кредитний ресурс дозволяє підприємствам покрити потребу в інвестиційних ресурсах;
- цей кредит - досить дешеве джерело формування інвестиційних ресурсів, що дозволяє підприємствам не вилучати з обігу кошти;
- отримання й погашення таких кредитів не пов'язане зі значними витратами коштів і часу.
Для регіону надання такого кредиту вигідне, бо:
- воно стимулює розвиток інвестиційної діяльності регіону, в результаті якої збільшується база оподаткування, а отже, податкові надходження до місцевого бюджету;
- воно сприятиме виходу підприємств із тіні, бо отримання такого кредиту передбачає посилену увагу з боку податкових органів регіону;
- активізація інвестиційної діяльності призведе до зменшення рівня безробіття в регіоні, зменшення трансфертних платежів із державного бюджету, збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету.
Отже, запровадження в Україні інвестиційного податкового кредиту може бути одним із шляхів розв'язання проблеми збільшення обсягів інвестиційних ресурсів на підприємствах і прискорення інвестиційно-інноваційного розвитку регіону та в країні у цілому. Доцільно було б у Податковому кодексі передбачити інвестиційний податковий кредит для підприємств, що впроваджують прогресивні технології, якщо результати заходів, що проводяться, сприяють ресурсозбереженню, а також оздоровленню екологічної ситуації і вирішенню широкого кола соціальних проблем, як регіону так і держави в цілому.
Література:
1. Украина в цифрах // Аргументы и факты. - 2003. - № 44. - 32 с.
2. Якубовський М.М., Бабич Л.М. Податковий кредит як джерело податкових ресурсів // Фінанси України - 2002. - № 4 - С. 80-87.
3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - № 4. - Ст. 28 із змінами, станом на 01.01.2004 р.
4. Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності: Закон України від 1 грудня 1998 року № 285-XIV.
5. Котова І.М. Удосконалення розробки регіональних інвестиційних програм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період" (22-23 квітня 2004 року, Хмельницький інститут бізнесу). - Хмельницький: НВП "Евріка" ТОВ, 2004. - 501 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...