WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвестиційні податкові кредити як фактор фінансового розвитку регіону - Реферат

Інвестиційні податкові кредити як фактор фінансового розвитку регіону - Реферат


Реферат на тему:
Інвестиційні податкові кредити як фактор фінансового розвитку регіону
Інвестиційна діяльність є однією з найважливіших умов стабілізації економіки і переходу до активних відтворювальних процесів. Вона може здійснюватися за рахунок досить широкого кола джерел - власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійних лих, грошових накопичень громадян і юридичних осіб), запозичених і залучених фінансових коштів, бюджетних інвестиційних асигнувань, безвідплатних і благодійних внесків тощо.
Але на сучасному етапі економічного розвитку через інфляційні процеси та загальне падіння виробництва ці джерела можуть дати досить обмежені обсяги інвестування, тому актуальним залишається питання пошуку додаткових джерел інвестиційних ресурсів.
Однією з причин незалучення інвестицій є те, що Україна, відповідно і регіони, розглядається як держава з високим ризиком для іноземного капіталу. Згідно з оцінкою спеціалістів Європейського центру досліджень, підприємницький ризик інвестицій в Україну становить 80 %. У рейтингу інвестиційної привабливості країн наша держава займає 106 місце, маючи тенденцію до подальшого зниження. Рейтингове агентство S&P повідомило про перегляд оцінки інвестиційної привабливості [1, с. 7].
Одним з таких джерел міг би стати інвестиційний податковий кредит, який пропонується запровадити і використовувати для активізації інвестиційної діяльності.
Неодмінною передумовою фінансового розвитку регіону є інвестиції. Інвестиційний клімат регіону формується на багатьох економічних показниках, але мало уваги приділялося такому як інвестиційний податковий кредит. У зв'язку з цим викликають інтерес роботи раніше визнаних провідних учених-економістів.
Останнім часом тема становлення та розвитку податкового кредиту висвітлювалась у наукових роботах таких вітчизняних учених-економістів: Якубовського М.М., Бабич Л.М., Шаблистої Л.М., Довгань Л.П. та інші.
Вивчення за цією проблемою наукових праць свідчить про відсутність достатнього висвітлення питань щодо інвестиційного податкового кредиту, у контексті регіональної економічної політики, фінансового розвитку регіону без прямого втручання в ці процеси держави.
Мета статті - виявити доцільність застосування інвестиційного податкового кредиту із застосуванням нової системи пільг щодо оподаткування прибутку підприємств для самостійного залучення інвестицій регіону від податку на прибуток підприємств регіону та показати шляхи вирішення цієї проблеми, виявити чинники впливу на зростання ролі інвестиційного податкового кредиту у підвищенні фінансового розвитку регіону.
Ринкова економіка підвищує значення кредиту у регулюванні економічних процесів, зокрема у здійсненні інвестиційної, структурної і податкової політики. Найбільш важливою формою податкового кредиту є інвестиційний податковий кредит, що застосовується з метою стимулювання інвестицій.
Взагалі, кредит (від лат. creditum - позика, борг) - це тимчасове надання у позичку товарів або грошей. Будучи складним механізмом руху позичкового капіталу, він існує у різних формах, а саме: банківських, комерційних, грошових, товарних, інвестиційних, міждержавних, рамочних, револьверних, у формі "Стенд-бай", митній, експортній тощо [2, с. 80].
Кредит - кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент. Кредит розподіляється на такі складові, як фінансовий, товарний, податковий та інвестиційний податковий кредит [3] .
Фінансовий кредит - кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством, а також іноземними урядами або його офіційними агентствами чи міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент [3].
Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент [2].
Найбільш важливою формою податкового кредиту є інвестиційний податковий кредит, що застосовується з метою стимулювання інвестицій.
Згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності" інвестиційний податковий кредит - це відстрочка сплати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отриманий згідно з чинним законодавством внаслідок реалізації інноваційних програм [4]. Інвестиційний податковий кредит повинен стати основою регіональної інвестиційної політики.
Регіональна інвестиційна політика - це система довгострокових цілей, основних напрямів і заходів для забезпечення інвестиційної діяльності в інтересах економічного і соціального розвитку території, одна з головних складових частин її економічної політики [5, с. 89].
Поряд з нераціональними пільгами існують і необхідні податкові преференції, аналогічні тим, що широко використовуються в зарубіжній практиці і є елементом будь-якої нормальної податкової системи. Зокрема, йдеться про такі пільги, як інвестиційний податковий кредит.
Економічну основу інвестиційного податкового кредиту становлять кошти, які підприємство сплачує у вигляді податку на прибуток. Тому він багато в чому подібний до такої форми фінансової підтримки підприємства як пільгове оподаткування прибутку. Інвестиційний податковий кредит повинен мати цільове призначення. Надання інвестиційного податкового кредиту доцільно здійснювати переважно під інноваційні програми, які забезпечують реалізацію таких науково-технічних пріоритетів, як:
- науково-технічне оновлення виробництва з підвищенням його техніко-економічних показників і забезпеченням конкурентоспроможності на світовому ринку;
- прискорення розвитку наукомістких і високотехнологічних галузей і виробництв, здатних кардинально змінити економічний та науково-технічний потенціал регіону;
- розширення виробництва в найбільш пріоритетних і ефективних для економіки регіону секторах ринку.
Введення інвестиційного податкового кредиту матиме певні переваги порівняно з іншими формами кредиту. Так, при звичайному банківському кредитуванні використовуються вільні кредитні ресурси, яких, як відомо, хронічно не вистачає. Крім того, банківський кредит надається на умовах сплати досить значних відсотків, що робить інвестиції за рахунок такого кредиту дляпідприємства економічно обтяжливими. З іншого боку, в разі зниження відсотків зникає зацікавленість банків у наданні кредитних ресурсів, тим більше, що кредитування інвестиційних проектів передбачає досить тривалий термін повернення кредиту, тобто кредитування інвестиційних проектів зв'язує "швидкі гроші" банків.
Запровадження інвестиційного податкового кредиту не вимагає додаткових кредитних ресурсів, бо в ньому використовується ресурсний потенціал самого підприємства у вигляді прибутку, а саме - тієї частини, яка повинна відраховуватися до бюджету у вигляді податку на прибуток. Тому введення інвестиційного податкового кредиту буде заохочувати підприємства в підвищенні ефективності своєї роботи та отриманні прибутку.
Регіон, втрачаючи на деякий час певні суми дохідної частини бюджету, у подальшому може розраховувати на збільшення бюджетних надходжень через загальне зростання прибутку і обсягів податку на нього за умови 100 % сплати податку на прибуток до місцевого бюджету.
При цьому слід мати на увазі й таке. При звичайному кредитуванні кредитор, крім сум кредиту, що повертаються, додатково отримує лише обумовлений відсоток. При використанні інвестиційного податкового кредиту приріст податку, що буде отримано після реалізації проекту, може набагато перевищити відсотковий рівень і носитиме не разовий, а систематичний характер.
Інвестиційний податковий кредит не слід розглядати лише як чергову форму пільгової дотації підприємствам. Надання кредиту повинно створювати

 
 

Цікаве

Загрузка...