WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік як джерело інформації податкового аудиту - Реферат

Фінансовий облік як джерело інформації податкового аудиту - Реферат

продукції і матеріалів, структура запасів, кількість контрагентів, чисельність персоналу і форми оплати праці, залучені джерела фінансування, використання фінансових інструментів, форми розрахунків та інші. Усі вони також мають галузеву специфіку.
Аналізується конкретний вплив окремих особливостей господарської діяльності в галузі на стан бухгалтерського обліку. Треба зазначити, що цей вплив може мати наслідки різного масштабу: починаючи від застосування окремої схеми проводок у промисловості, оптовій і роздрібній торгівлі, громадянському харчуванні і закінчуючи особливостями економічних розрахунків (розподіл непрямих витрат по об'єктах калькуляції, розподіл витрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією тощо).
Як правило, на доперевірочному етапі податковий аудитор знайомиться з найбільш поширеними схемами ухилення від оподаткування, що застосовуються в даній галузі, і вивчає ознаки їх наявності в бухгалтерському та податковому обліку, дієві процедури виявлення.
Таким чином, усі вищезазначені процедури дозволяють краще спланувати перевірку, вибрати відповідні перевірочні процедури, розподілити час перевірки і персонал. Внаслідок їх проведення податковий аудитор отримує інформаційну базу для порівняння з ситуацією на піддослідному підприємстві.
На етапі документальної перевірки податковий аудитор використовує набуті на до перевірочному етапі знання для виявлення можливих податкових порушень і верифікації тверджень керівництва і облікового персоналу платника податків. Це вимагає творчого підходу і широкого світогляду працівників податкової служби, гнучкого аналітичного мислення. Важко перерахувати всі аналітичні процедури, які можуть знадобитися в тій чи іншій ситуації.
Податковий аудитор аналізує прийняту на підприємстві облікову політику і визначає її повноту, доцільність і незмінність. Щоб зробити висновок по перших двох питаннях, треба знати особливості облікової політики в даній галузі. Якщо виявляються ті чи інші сумнівні факти, то оцінюється їх вплив на бухгалтерський і податковий облік і звітність.
Але є ще один аспект, який повинен враховувати податковий аудитор. Всі ці особливості господарської діяльності впливають на організацію і складність бухгалтерського обліку. У свою чергу, складність того чи іншого напряму бухгалтерського обліку підвищує ймовірність помилки бухгалтера, що може мати в тому числі і податкові наслідки. Інколи бухгалтерський облік навмисно ускладнюється, щоб приховати небажані факти. Саме цей аспект у першу чергу враховує незалежний аудитор, проводячи аудит фінансової звітності підприємства. Для податкового ж аудитора він грає допоміжну роль. Наведемо узагальнену таблицю особливостей господарської діяльності і напрямів обліку та бухгалтерських рахунків, які необхідно дослідити у зв'язку з ними.
Таблиця 1
Вплив особливостей господарської діяльності в галузях на бухгалтерський облік платника податків
Особливості господарської діяльності На які бухгалтерські рахунки впливають Характер впливу
Номенклатура товарів, сировини 20 "Виробничі запаси"
28 "Товари" 1. Кількість субрахунків 1-го, 2-го та ін. порядків
2. Облікова політика щодо визначення калькуляційної одиниці, первісної вартості і вартості списання
3. Облікова політика щодо методу обліку вартості товарів
4. Методика визначення торговельної націнки
Канали постачання і форми розрахунків 20 "Виробничі запаси"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами" 1. Питома вага і розподіл ТЗР
2. Ускладнення обліку і підвищення його трудомісткості за наявності:
- інших особливостей визначення первісної вартості виробничих запасів (комерційний кредит, умови постачання і ін.);
- мита, ПДВ на імпорт (за наявності імпортних запасів), курсових різниць;
- великої кількості і незначної питомої ваги окремих постачальників у загальній сумі закупівель, періодичності поставок, нестандартних умовах визначення ціни;
- бартера, вексельних розрахунків, готівкових закупівель, нерегулярної сплати за отримані запаси, наявності простроченої кредиторської заборгованості
Технологічний процес 23 "Виробництво"
91 "Загально- виробничі витрати" 1. Визначення прямих технологічних витрат, вплив на норми витрат залежно від рівня технології
2. Структура, склад і питома вага в собівартості витрат на утримання і експлуатацію устаткування
3. Оцінка завантаженості потужностей підприємства і її вплив на фінансові результати
Організація виробництва 91 "Загально- виробничі витрати" 1. Кількість субрахунків усіх порядків
2. Порядок списання загальновиробничих витрат на об'єкти калькуляції
3. Розподіл загальновиробничих витрат на змінні і постійні
Канали збуту і форми розрахунків 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
1. Кількість субрахунків і регулярність записів на рахунках розрахунків залежно від кількості споживачів, їх питомої ваги в загальному обсязі продажу, регулярності поставок
2. Ускладнення обліку і підвищення його трудомісткості за наявності:
- мита, відшкодування ПДВ (за наявності реалізації на експорт), курсових різниць;
- бартера, вексельних розрахунків, готівкових закупівель, нерегулярної сплати за відвантажену продукцію, наявності простроченої дебіторської заборгованості;
- формування резерву сумнівних боргів
Організація управління 92 "Адміністративні витрати"
66 "Розрахунки з оплати праці" Ускладнення обліку і перевірки в результаті:
- великої кількості рівнів управління;
- наявності відокремлених підрозділів і складної організаційної структури;
- виділення окремих видів адміністративних витрат на субрахунки 92 рахунку;
- нетипової схеми списання адміністративних витрат;
- використання складних форм оплати праці, преміальних систем, великої кількості різноманітних доплат і компенсацій
Організація збуту 70 "Доходи від реалізації"
93 "Витрати на збут" 1. Кількість і склад субрахунків усіх рівнів на рахунку 70 залежно від того, за якими напрямами реалізації, продуктів або споживачів підприємство вважає за потрібне окремо визначати фінансовий результат
2. Застосування знижок з ціни, різних методів визначення ціни продукції,проведення операцій з пов'язаними особами, сумнівними товарами
3. Ускладнення обліку і документальної перевірки у разі:
- організації збутових витрат за регіональними або продуктовими напрямами, відповідальними менеджерами або каналами збуту;
- використання різноманітних маркетингових заходів, акцій, презентацій, агресивної рекламної кампанії;
- проведення маркетингових досліджень
Таким чином, з викладеного вище можна зробити висновок про те, що в першу чергу підлягають дослідженню рахунки запасів, витрат, доходів і розрахунків. Грошові рахунки, рахунки розрахунків з бюджетом і фондами, основних засобів, власного капіталу, забезпечень і резервів набагато менше підпадають під вплив галузевих особливостей, отже й методика відображення операцій по них більш-менш стандартна в усіх галузях.
Література:
1. Про затвердження змін та доповнень до Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб'єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 26.11.2003 р. № 565: Наказ ДПАУ від 13.12.2004. № 699.
2. Даньків Й.Я., Лучко М.Р, Остапюк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навчальний посібник. - Київ: Знання-Прес, 2003.
3. Учетная политика на 2004 год в целях бухгалтерского учета и налогообложения / Под ред. И.Д. Юцковской. - 5-е изд. - Москва: ИД ФБК-Пресс, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...