WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат

Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат

результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.
У даному пункті пропонується ввести уточнення, що збільшення балансової вартості інвестиції відображається у облікових регістрах СП, а не у облікових регістрах контролюючих учасників.
Далі "балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі". Даний пункт торкається відображення частки прибутку в облікових регістрах учасників СП, а не у регістрах об'єкта інвестування, а це також потребує уточнення в даному положенні.
Розглядаючи П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7], далі, продовжуючи з п. 13, потрібно напевно вважати, що він знову повертається до базового підходу пропорційної консолідації. П. 13 "Якщо ... контрольний учасник ... вносить або продає активи спільному підприємству і передає значні ризики та вигоди, пов'язані з їхнім володінням, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших інвесторів спільного підприємства ...". Далі "…сума прибутку (збитку) від внеску або продажу СП активів, що припадає на частку інвестора, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) інвестора лише після продажу СП цього активу іншим особам або в періодах амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів. Цей актив вважається проданим СП у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих ним після його одержання.
Продовжуючи вивчати п. 13, а саме "... інвестор спільного підприємства відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів", необхідно в обліку це відобразити такими проведеннями:
- відображення в обліку зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів;
- відображення в обліку зниження корисності необоротних активів.
Розглянемо п. 21, який є досить цікавим щодо обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність із створенням юридичної особи (спільного підприємства). П. 21 "Фінансові інвестиції у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) його учасниками обліковуються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому вони стали контрольними...".
П. 21 потребує уточнення у розрізі наголошення на зміні суттєвого впливу підприємства-інвестора у разі додаткового придбання ним голосів у СП та зміни його статусу. Адже якщо інвестор починає контролювати підприємство, воно вже буде не спільним, а швидше дочірнім. При цьому фінансові інвестиції будуть обліковуватися за методом участі у капіталі.
Наприкінці слід підкреслити, що МСФЗ 31 "Фінансова звітність про участь у спільній діяльності" [4] містить застереження щодо застосування методу участі в капіталі, оскільки пропорційна консолідація краще відображає сутність та економічну дійсність частки в СП, а саме - контроль за часткою контролюючого учасника в майбутніх економічних вигодах. Проте, враховуючи той факт, що більшість СП, які ведуть свою діяльність на території України, мають суттєвий вплив на іноземного інвестора, метод участі в капіталі широко використовується, і тому методика обліку активів СП за методом участі в капіталі є актуальною і на сьогодні.
Узагальнюючи вищезазначене, можна дійти висновку про те, що облік активів СП має специфічну особливість, а саме: він охоплює, по-перше, операції з руху активів у межах спільної діяльності та, по-друге, операції СП з іншими суб'єктами господарювання у межах дії СП аналогічно до інших підприємств. Тому для обліку активів СП пропонується виділити дві відокремлені методики: методику обліку активів СП у межах спільної діяльності та методику обліку активів СП під час операцій з іншими суб'єктами господарювання. Друга методика (аналогічно до дій інших підприємств) достатньо висвітлена у нормативних документах, а перша методика, що регулюється П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7], є невпорядкованою.
З метою усунення заплутаності П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7], запропоновані підходи до обліку активів СП у межах спільної діяльності дозволяють чітко розмежувати напрями обліку активів СП: на основі пропорційної консолідації та за методом участі в капіталі.
При цьому рекомендується уточнити, чи не відбувається у існуючій обліковій практиці ототожнення понять "інвестор" та "контролюючий учасник". Адже згідно з МСФЗ 31 "Фінансова звітність про участь у спільній діяльності" [4], інвестор у СП - це сторона, яка є учасником спільного підприємства і не здійснює спільний контроль за таким підприємством; а контролюючий учасник - це сторона, яка є учасником СП і здійснює спільний контроль за цим спільним підприємством. Тобто, слід зрозуміти, що інвестор - це не контролюючий учасник, а лише учасник СП, що може мати суттєвий вплив.
Тому в П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7] пропонується замінити слова "інвестор", "інші інвестори" на терміни "контролюючий учасник, що має суттєвий вплив" та "інші контролюючі учасники". Адже в такому випадку зберігатиметься головна особливість СП, яка виділяє його з-поміж інших, а саме те, що контрактна угода між учасниками встановлює дійсно спільний контроль за діяльністю СП, чого не може відбуватися між інвесторами.
Таким чином, зазначені рекомендації будуть сприяти систематизації та впорядкуванню методики обліку та оцінки фінансових інвестицій у спільну діяльність для обґрунтування теоретико-методологічних засад обліку діяльності спільних підприємств на території України.
Література:
1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
2. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. - К.: Основи, 1999. - 943 с.
3. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник. - Т.1. - М.: Инфра-М, 1998. - 448 с.
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 31 "Фінансова звітність про участь у спільній діяльності". Набрав чинності з 01.01.2005 р.
5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 25 "Облік інвестицій". Набрав чинності з 01.01.2005 р.
6. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" від 31.03.1999 р. № 87 // Електронна база даних "Законодавство".
7. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 р. № 91 // Електронна база даних "Законодавство".
8. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" від 07.07.1999 р. № 163 // Електронна база даних "Законодавство".
9. Федоренко В.Г. Основи інвестознавства: Посібник. - К.: МАУП,2000. - 172 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...