WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення методів і прийомів внутрішньогосподарського контролю за матеріальними цінностями в умовах автоматизації обліку - Реферат

Удосконалення методів і прийомів внутрішньогосподарського контролю за матеріальними цінностями в умовах автоматизації обліку - Реферат


Реферат на тему:
Удосконалення методів і прийомів внутрішньогосподарського контролю за матеріальними цінностями в умовах автоматизації обліку
Матеріальні запаси (матеріали, сировина, паливо тощо), які в процесі господарської і виробничої діяльності здійснюють певний кругообіг, почи-наючи з їх надходження і використання під час виробництва продукції та закінчуючи її реалізацією і грошовим обігом, займають на підприємствах значне місце.
Для забезпечення матеріальних запасів у вигляді сировини, матеріалів, палива тощо важливе значення має ефективне використання коштів у системі матеріально-технічного постачання і придбання сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів. У системі збереження та ефективного використання матеріальних активів важливе значення має внутрішньогосподарський оперативний контроль.
В умовах ринкової економіки функції управління матеріальними ак-тивами тісно пов'язані з системою внутрішньогосподарського контролю за їх збереженням і використанням. Ця система контролю постійного спосте-реження за надходженням, зберіганням і ефективним використанням матеріальних активів створює його окрему галузь, тобто постійно діючий попередній і поточний внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль.
Винятково важливе значення має внутрішньогосподарський (внут-рішній) контроль на об'єктах (складах, цехах, дільницях), де зосереджується і використовується величезна кількість матеріальних цінностей (сировини, матеріалів тощо). Такий контроль здійснюється безпосередньо на підприємстві в процесі здійснення операцій надходження, зберігання і використання цінностей, що забезпечує оперативність контролю, а це в свою чергу створює можливість своєчасно вникати в сутність цих операцій, оперативно і своєчасно виявляти недоліки в процесі надходження, використання і зберігання запасів. Своєчасний і всебічний контроль сприяє збереженню та ефективному використанню матеріальних цінностей. Він дає змогу не тільки вчасно виявити недоліки в системі обліку матеріальних запасів і їх використанні, але й допомагає виявити невикористані резерви в системі здійснення нормування і використання матеріальних цінностей. Він є найбільш системним, оперативним і дійовим, забезпечує постійно діючу функцію перевірки збереження матеріальних запасів та їх ефективного використання. Поряд з цим, ґрунтуючись на системі первинного документального забезпечення і даних аналітичного бухгалтерського обліку, оперативний контроль забезпечує систематичну перевірку всіх операцій і процесів, пов'язаних із надходженням і витрачанням сировини, матеріалів і інших матеріальних запасів.
Внутрішньогосподарському оперативному контролю властиві такі методичні прийоми, як органолептичні, розрахунково-аналітичні та доку-ментальні методичні прийоми контролю. Ця система методичних прийомів контролю конкретизується процедурами перевірки, пов'язаними з інвента-ризацією матеріальних цінностей, контрольними замірами і контрольними запусками використання матеріалів на виробництво, суцільним і вибірковим спостереженням та службовим розслідуванням. У системі розрахунково-аналітичних методичних прийомів контролю важливе значення має аналіз ефективності використання матеріальних цінностей, статистичні розрахунки і групування та економіко-математичні методи контролю (обґрунтованість договірної системи на постачання матеріальних цінностей, оптимізація маршрутів їх перевезень, визначення купівельної вартості).
Особливе значення має дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями на підставі облікової документації, зокрема прийомів документальної перевірки. У системі методичних прийомів контролю опе-рацій з матеріальними запасами мають місце такі важливі стадії процесу поточного внутрішньогосподарського контролю, як контроль за їх наяв-ністю за допомогою прийомів інвентаризації цінностей на об'єктах їх збереження, використання для виробництва продукції та документований контроль операцій, пов'язаних із надходженням, оприбуткуванням під-звітними особами та використанням цінностей безпосередньо на виробничих об'єктах (цехах). Всі ці стадії системи процесу оперативного контролю конкретизуються певними його об'єктами, потребують використання нормативно-законодавчої та обліково-документальної інформації, здійснення обґрунтованих методичних прийомів контролю, що використовують під час здійснення його процедур та узагальнення і реалізації результатів контролю.
Особливе значення під час контролю має правильне використання процедур, пов'язаних з інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей і розрахунків із постачальниками та перевірка документального обґрунтування операцій щодо надходження, використання та іншого вибуття матеріальних цінностей. Поряд з інвентаризацією цінностей під час контро-лю підприємств здійснюється обстеження дотримання умов їх збереження безпосередньо на об'єктах (складах) та закріплення цінностей за матеріально відповідальними особами.
При перевірці складів з'ясовують систему контролю цінностей, що надходять від постачальників, правильність приймання їх за кількісними та якісними показниками. Разом з такими контрольними перевірками важливо дослідити систему відпуску матеріалів на виробництво, перевірити правильність і своєчасність оформлення відпуску матеріалів відповідними документами.
Невід'ємною частиною контролю матеріальних цінностей на складах є перевірка складського обліку. З цією метою перевіряють систему опе-ративного контролю бухгалтерської служби за матеріально відповідальними особами. Матеріальний відділ бухгалтерії повинен систематично контролювати правильність записів у картках складського обліку на основі первинних документів та обґрунтовувати визначення залишку цінностей після кожної операції. Такий контроль особливо необхідний в умовах застосування оперативно-сальдового обліку матеріалів, коли в бухгалтерії ведеться облік тільки у вартісному вираженні за групами матеріалів. Бухгалтер матеріального відділу при цьому методі обліку підписується в картках складського обліку за правильність кожної записаної операції на основі первинних документів. Не дивлячись на це, практика контрольно-ревізійної роботи показує, що основними порушеннями при обліку матеріалів на картках сортового обліку є: наявність від'ємних перехідних залишків ("червоне сальдо") щодо окремих видів матеріальних цінностей; відсутність записів надходження матеріалів за окремими прибутковими документами; розходження між даними карточок складського сортового обліку та даними обліку в бухгалтерії; завищення кількості списаних на виробництво матеріалів порівняно з витратними документами; неправильний підрахунок залишків; наявність залишків матеріалів в одному вимірнику і

 
 

Цікаве

Загрузка...