WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення аналітичного обліку витрат як один із факторів покращання фінансових результатів діяльності - Реферат

Удосконалення аналітичного обліку витрат як один із факторів покращання фінансових результатів діяльності - Реферат

управлінського обліку (рис. 2) матиме такий вигляд:
ХХ Х Х ХХ ХХ
Код центра
відповідальності
Код конкретного об'єкта
Код субрахунка третього порядку за видами риб
Код субрахунка другого порядку
Код синтетичного рахунка
Рис. 2. Код рахунка 23 "Виробництво"
Необхідно зазначити, що при побудові індивідуального плану рахунків підприємства використовується гнучка система аналітичного обліку з різним рівнем деталізації інформації. Проведені нами дослідження щодо цього дали змогу продумати і включити субрахунки другого, третього, четвертого порядку, що не вказані у типовому Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.
Крім того, до субрахунку 233 "Утримання плідників і ремонтного матеріалу" включено субрахунки другого порядку 2331 "Плідники", 2332 "Ремонтний матеріал". До субрахунку 237 "Переробка рибної продукції" - субрахунки 2371 "Риба охолоджена", 2372 "Риба морожена", 2373 "Риба копчена", 2374 "Риба в'ялена", 2375 "Баличні вироби", 2376 "Інша харчова рибна продукція".
Звідси, доповнення системи рахунків фінансового обліку аналітичними рахунками дозволяє суттєво підвищити оперативність облікових даних, а в результаті цього змінити підходи до управління витратами та фінансовими результатами діяльності підприємства.
Крім того, у кінці місяця, облічені за стадіями вирощування рибопосадкового матеріалу і ставової риби сумуються усі без винятку витрати на виробництво, які групуються за видами продукції, замовленнями, цехами, переділами та калькуляційними статтями витрат. Узагальненням усіх цих витрат по підприємству у цілому є зведений облік витрат на виробництво. Залежно від форми обліку - журнально-ордерна або автоматизована - техніка узагальнення витрат у системі рахунків бухгалтерського обліку може бути різною. Тобто при всіх можливих варіантах зведеного обліку необхідно забезпечити його послідовну побудову й відповідність з рівнями управління, які існують на підприємстві (рис. 3).
виробничі дільниці
технологічні лінії
бригади
групи виробничого обладнання
стадії технологічного процесу
комплексні технічні лінії
відділення
переділи технологічного процесу
цехи
виробничі дільниці
Рис. 3. Поетапна організація зведеного обліку в умовах використання ЕОМ
Отже, виникає можливість використовувати систему автоматизованих робочих місць для інформування керівництва про витрати матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, для прийняття рішень щодо попередження перевитрат ресурсів. При цьому автоматизований процес отримання єдиної оперативно-бухгалтерської облікової інформації про хід виробництва й відповідне витрачання ресурсів дає змогу оперативно виявити та об'єктивно оцінити рівень витрат на виробництво.
З огляду на сказане, зазначимо, що автоматизована система повинна бути пов'язана з іншими АРМами способами та видами отримання й надання вхідної та вихідної інформації, способами її передачі, відображення й використання. Наявність такого інформаційного облікового масиву на рибницькому господарстві дає можливість виконувати наступні аналітичні процедури:
" відслідковувати динаміку витрат за видами діяльності для вивлення резервів їх економії;
" аналізувати доцільність фінансування науково-дослідних розробок, пов'язую- чи витрати, здійснені з цією метою, із динамікою прибутків звітного, поточного та наступного періодів;
" оцінювати ефективність витрат, пов'язаних з реалізацією рибної продукції;
" виявляти результативність і прибутковість діяльності кожного структурного підрозділу.
Прийняття рішень, так само як оцінка і контроль, потребує повної сукупної інформації. При цьому, усі дані накопичуються в функціональних відділах і службах та використовуються разом з інформацією, яка формується в межах управлінського обліку рибницьких господарств, відсутність якого стримує їх розвиток. У будь-якому випадку в інформації відображаться зв'язки між виробничими підрозділами та фінансовими показниками і процес їх формування.
Таким чином, незалежно від галузевих особливостей діяльності, сучасна система обліку витрат передбачає таку організаційну модель, яка відповідала б достовірному й об'єктивному контролю за рухом витрат на виробництво, підвищенню повноти і оперативності використання облікових даних, визначенню нових напрямів для покращання фінансових результатів господарської діяльності.
Література:
1. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 367 с.
2. Методичні рекомендації з планування обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств № 132, затверджено наказом Мінагрополітики від 18.05.01 // Бухгалтерія у сільському господарстві. - 2001. - № 8. - С. 21-42.
3. Правдюк Н. Л., Кривий А. П. Виробничі витрати та їх місце в управлінському обліку // Економіка АПК. - 1999. - № 4. - С. 47.
4. Скирпан О.П., Палюх М.С. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 496 с.
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 9. - С. 3-8.
6. Безруких П.С. Состав и учет издержек производства и обращения. - М.: ФБК, 1996. - 224 с.
7. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за международними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
8. Керимов В.Є. Управленческий учет: Учебник. - М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 268 с.
9. Бухгалтерський облік і прийняття рішень: Навч. посібник / За ред П.С. Смоленюка. - Хмельницький, НВП "Евріка" ТОВ, 2001. - 380 с.
10. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - 450 с.
11. Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. и др. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под. ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 279 с.
12. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 240 с.
13. Сысоев Н.И. Отражение затрат в управленческом учете // Бухгалтерский учет. - 2002. - № 6. - С. 50-54.
14. Управленческий учет: Учебное пособие/ Под. ред. А.Д. Шеремета - 2-е изд., испр. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. - 512 с.
15. Загородній А., Партін Г. Управлінський облік - для чого він фірмі // Податкове планування. - 2001. № 7. - С. 68-69.

 
 

Цікаве

Загрузка...