WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішньогосподарського контролю - Реферат

Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішньогосподарського контролю - Реферат

вибрати еталон для порівняння. За еталон можуть бути взяті порівняння втрат, допущених у поточному і минулому періодах, або втрат, допущених на різних підприємствах, а також порівняння їх з нормативами. Порівняння швидше за усе вказує на зміни їх рівня і не дозволяє виявити їх розміру, особливо тоді, коли таке порівняння робиться на макрорівні, а на втрати впливають відмінності в методах реалізації, продукції, технології виробництва, процесах постачання і реалізації, а також структурні зрушення, що не спричиняють зіставлення об'єктів порівняння. Те ж саме можна сказати щодо порівняння втрат на різних підприємствах, які не рідко розрізняються за рівнем фондоозброєності, технічним рівнем, кваліфікації і професійної підготовки кадрів тощо. Позитивним при порівнянні втрат на різних підприємствах є те, що вони дозволяють виявити резерви поліпшення роботи цих підприємств. Найбільш ефективним способом виявлення втрат матеріальних цінностей є їх порівняння із нормативами. Однак при цьому нормативи повинні бути науково обгрунтованими і оптимальними.
Для посилення контролю за господарськими операціями і підвищення його дії в поліпшенні економічних показників є упорядкування змісту і форми носіїв сигнальної інформації. Особливої уваги в зв'язку з цим заслуговують пропозиції ряду авторів про виділення сигнальної документації як самостійного елемента первинного обліку [3, с. 71]. Наголо-шуючи на актуальності цієї проблеми, доцільно виділити її в самостійний елемент контролю. Використання сигнальних документів дає можливість вчасно вживати заходів для усунення недоліків і прорахунків при здійсненні функцій управління.
Окремі автори обґрунтовують необхідність складання сигнальної документації тільки в розрізі господарських операцій. Вважаємо, що з метою конкретизації відхилень від заданих критеріїв і нормативів сигнальну документацію потрібно складати не лише в розрізі господарських операцій, але й у аналітичному розрізі (групувати за видами, причинами і винуватцями відхилень). Як аналітичне групування сигнальної інформації може бути вихідний документ відхилень при відпуску матеріальних цінностей у виробництво за даними, наприклад, рахунка 20 "Сировина і матеріали". При цьому особливе значення має не лише своєчасність складання поточної первинної інформації з метою забезпечення контролю за прийняттям рішень, законності і економічної доцільності господарських операцій до (або після) вчинення дій. Важливим тут є і узгодження подій, і формування первинної інформації. У свою чергу, це має суттєве значення для підвищення оперативності контролю як за збереженням майна, так і для контролю процесів управління. Особливо важливо для цілей контролю використовувати сигнальну інформацію про непродуктивні витрати і втрати, нестачі, розкрадання та інші негативні показники. Викликано це тим, що на даний час така інформація має запізнілий характер. На практиці отримана на даний момент інформація про ці показники фінансово-господарської діяльності й інші (особливо негативні), що утворилися раніше і відображені в звітах за минулий місяць, квартал, рік, по суті, не відіграють попереджувальної ролі, а, м'яко кажучи, є лише розчаровуючим фактором.
Однією з проблем подальшого удосконалення внутрішньогосподарського контролю з метою підвищення ефективності його функцій є використання на робочих місцях комп'ютерної техніки. Дані, отримані за допомогою комп'ютерів, дуже оперативно і швидко можуть дати керівникам і спеціалістам цих підприємств, а також фахівцям структурних підрозділів необхідну інформацію про ті або інші об'єкти. Наприклад, у деяких західних фірмах введено комп'ютери, куди можна вводити і звідки можна одержувати інформацію про матеріальні цінності, обсяг проданої продукції, фінансові результати від операційної діяльності тощо на будь-який момент. Власне кажучи, в комп'ютери можна ввести систему, завдяки якій у будь-який час аппарат управління буде забезпечений необхідною інформацією, що сприятиме своєчасному здійсненню контролю коригуючих заходів. У системі контролю цей процес займає занадто багато часу. Наприклад, при здійсненні контролю за збереженням матеріальних цінностей на виправлення відхилень від нормативів може піти тривалий час. Якщо буде встановлено, що обсяг матеріальних цінностей занадто великий, значить потрібен тривалий час, щоб довести обсяг до бажаного рівня. Однак для проведення коригуючих заходів потрібно вчасно мати у своєму розпорядженні достовірні показники. Тому дуже важливою проблемою є розробка сигнальної інформації для цілей контролю, яка є спеціальним документом, де фіксуються перевищення нормативів у використанні цінностей або непродуктивні втрати чи відхилення.
У питаннях своєчасного виявлення нестач, попередження їх переростання у великі розкрадання значна роль належить поточному бухгалтерському контролю, здійснюваному працівниками бухгалтерій при виконанні ними функціональних обов'язків. Дослідження показали, що на підприємствах приблизно 49 відсотків нестач і розтрат мали місце через порушення в організації бухгалтерського обліку, невиконання контрольних функцій працівниками бухгалтерських служб або їх участі у розкраданнях матеріальних цінностей. Наприклад, на одному підприємстві нестача матеріалів у сумі 800,000 тис. грн приховувалася з 1997 року за участю головного бухгалтера і утворилася способом укладання фальсифікованих рахунків-фактур, що виписувалися різним підприємствам. На іншому - облікові працівники сприяли приховуванню нестач шляхом вилучення доку-ментів на прихід матеріалів у друге підприємство (у підзвіт завідувачу складу) і невключення до відпуску матеріалів інших підприємств. Порушуючи чинні положення, облікові працівники складали матеріальні звіти завідувачам складів і одним із них завищували залишки матеріалів шляхом несписання їх у витрати, іншим - зменшували залишки за рахунок ненадходження матеріалів. З метою посилення контролю за збереженням майна на підприємствах, а також недопущення випадків співучасті облікових працівників у приховуванні нестач і розкрадань потрібно практикувати періодичне переміщення бухгалтерів структурних підрозділів бухгалтерій із однієї ділянки рахункової роботи на іншу (з одного підрозділу бухгалтерії в інший).
У даний час на підприємствах особливо актуальними є питання щоденного контролю за допомогою автоматизованих засобів збору і обробки інформації матеріальних і касових звітів. Це має велике значення при вивченні стану і поточного контролю матеріальних цінностей, вірогідності даних складського обліку, контролю за використанням виданих доручень, організації контрольно-пропускної системи. Однак такий контроль на підприємствах сфери матеріального виробництва ще не став досить поширеним. Причиною цього є не лише недостатня забезпеченість підприємств автоматизованими засобами збору та обробкиінформації, але й невміння працівників управління використовувати їх під час реалізації контрольних функцій.
Для підвищення ефективності внутрішньогосподарського контролю доцільно здійснювати його з деяким забіганням наперед. Така система контролю має назву попереднього внутрішньогосподарського контролю. Попередній внутрішньогосподарський контроль являє собою ситему, що

 
 

Цікаве

Загрузка...