WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність договірних зобов’язань і їхнє відображення в обліку - Реферат

Сутність договірних зобов’язань і їхнє відображення в обліку - Реферат


Реферат на тему:
Сутність договірних зобов'язань і їхнє відображення в обліку
Суцільне та безперервне спостереження у системі бухгалтерського обліку забезпечується за допомогою такого елементу методу, як документація. Тобто кожен факт господарського життя в обов'язковому порядку повинен супроводжуватися певним документом. Безпосереднє складання цих документів із дотриманням вимог чинного законодавства є документацією. Відображення в обліку виникнення та погашення поточних зобов'язань супроводжується також певним переліком документів залежно від об'єкта зобов'язання.
Окремі види поточних зобов'язань, такі як: одержання кредиту, товарів, робіт, послуг, розрахунків векселями, - супроводжуються складанням договору між зацікавленими особами. Сьогодні в більшості випадків договірні зобов'язання в українській теорії та практиці бухгалтерського обліку не пов'язуються з обліком поточних зобов'язань. Хоча питання відображення в обліку зобов'язань за господарськими договорами піднімалися ще О.М.Галаганом [5], який пропонував попередньо відображати на рахунках бухгалтерського обліку можливі наслідки виконання або невиконання господарських договорів. На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку порядок обліку зобов'язань за договорами купівлі-продажу продукції, товарів, робіт, послуг розглядають такі вітчизняні науковці, як М.Т. Білуха [1], Т.А. Бутинець [2], Ф.Ф. Бутинець [3], Н.М. Грабова [6], В.П. Завгородній [7], О.М. Петрук [11], В.В. Сопко [15]. Серед російських науковців - це И.Н. Богатая [16], Г.Е. Кро-хичева [16], Д.В. Курсеєв [16], М.Л. Пятов [13], Я.В. Соколов [14], В.І. Ткач [16], Е.П. Шуми-лін [16], А.Н. Щемелев [16]. Закордонні науковці, такі як: Глен А. Велш [4], Деніел Г. Шорт [4], Б. Нідлз [10], М.Р. Мет'юс [9], Е.С. Хендріксен [17], М.Ф. Ван Бреда [17] розглядають порядок відображення в обліку договорів під час висвітлення теми кредиторської та дебіторської заборгованості.
Отже, метою даної статті є висвітлення порядку відображення в обліку та фінансовій звітності зобов'язань, що виникають у підприємства під час заключення договорів.
Зобов'язання мають як юридичний, так і економічний зміст. При цьому, як зазначачають Я.В. Соколов [14] та М.Л. Пятов [13], у бухгалтерському обліку поняття "зобов'язання" має більш вузький зміст, ніж у юридичному розумінні. Тобто обліковуються не всі зобов'язання підприємства, що виникають у нього в процесі здійснення господарської діяльності. Відображення в бухгалтерському обліку знаходять тільки ті зобов'язання, що виникли в результаті виконання договірних умов.
Юридичні відносини визначають виникнення зобов'язань, що випливають з договорів і/чи деліктів (зобов'язань, пов'язаних із відшкодуванням заподіяної шкоди). Це випливає зі статті 509 Цивільного кодексу України [18], де "зобов'язанням є правовідношенням, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу".
Згідно зі статтею 11 ЦКУ "цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки" [18]. До таких підстав, які призводять до виникнення прав та обов'язків, згідно з ЦКУ належать договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; інші юридичні факти. Крім того, цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства, за рішенням суду, настання або не настання певної дії.
Отже, з юридичного боку підставою виникнення зобов'язань за короткостроковими кредитами, за розрахунками з постачальниками та підрядниками, за одержаними авансами, з іншими кредиторами з одержання робіт, послуг, з оплати праці є договір. За зобов'язаннями за податками і платежами до бюджету та позабюджетних і цільових фондів - акти цивільного законодавства.
У бухгалтерському обліку укладений договір до часткового або повного його виконання щодо сплати грошових коштів, передачі майна, надання послуг, виконання робіт залишається тільки наміром для здійснення тих чи інших господарських операцій. Оскільки договір безпосередньо не підтверджує факт виконання господарської операції, то, як наслідок, сума зобов'язань за договором не відображається в бухгалтерському обліку. Це відповідає принципу бухгалтерського обліку превалювання сутності над формою -"операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми" [12].
З даного принципу, як стверджує Я.В.Соколов [14], випливає наступне:
- якщо між юридичним та економічним осмисленням факту господарського життя немає суперечностей, то в цьому випадку немає і умов для проявлення принципу пріоритету сутності над формою;
- якщо між юридичним та економічним осмисленням факту господарського життя є суперечності, то в даному випадку необхідно обрати економічну інтерпритацію факту господарського життя на шкоду юридичної.
Договори є наміром діяти у майбутньому, вони укладаються на перспективу в наступному періоді купувати товарно-матеріальні цінності, одержувати роботи, послуги тощо. Відсутність договорів є негативним показником діяльності підприємства, оскільки це може призвести до додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій, пені тощо. Тому вважаємо за доцільне з метою підвищення контролю за порядком складання та виконання договорів рекомендувати керівнику видавати розпорядження по підприємству щодо обов'язкового узгодження змісту договору з головним бухгалтером (шляхом запису слова "узгоджено" та проставленням підпису головного бухгалтера і дати узгодження) та наданні одного примірника договору до бухгалтерії. Після виконання договору на першій сторінки договору доцільно робити відповідну відмітку, а у випадку невиконання - вказувати причину невиконання. Крім того, вважаємо за необхідне розробити альбом зразків господарських договорів з урахуванням різних видів і форм оплати, а також інших умов виконання договірних зобов'язань. За відсутності на підприємстві юридичної служби розробку альбома договорів варто замовити у фірми з надання юридичних послуг.
Питання обліку договірних зобов'язань в останній час більш

 
 

Цікаве

Загрузка...