WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розрахунок показників рентабельності на основі фінансової звітності - Реферат

Розрахунок показників рентабельності на основі фінансової звітності - Реферат

080 + рядок 090 графа 3 ф. 2 або як відношення прибутку (збитку) від операційної діяльності до середньої залишкової вартості основних і оборотних засобів.
РОД = П(З)ОД / ООЗ з,
де ООЗ з - середня залишкова вартість основних і оборотних засобів.
Рядок 100 (105) графа 3 ф. 2 / (рядок 010 графа 3 + рядок 010 графа 4 + рядок 030 графа 3 + рядок 030 графа 4 + сума рядків з 100 до 140 за графою 3 + сума рядків з 100 до 140 за графою 4) ф. 1 / 2.
У процесі здійснення операційної діяльності керівництво підприємства повинно володіти інформацією про те, який вплив на рівень виробництва та реалізації продукції, товарів, робіт, послуг мають основні й оборотні засоби та, окремо, на нашу думку, необхідно визначити вплив необоротних і оборотних активів. Для більшої наглядності та конкретності розрахуємо даний показник за формулою:
РОД = П(З)ОД / ООЗ.
Рядок 100 (105) графа 3 ф. 2 / (рядок 011 графа 3 + рядок 011 графа 4 + рядок 031 графа 3 + рядок 031 графа 4 + сума рядків з 100 до 140 за графою 3 + сума рядків з 100 до 140 за графою 4) ф. 1 / 2 і за таким напрямом, як співвідношення прибутку (збитку) відопераційної діяльності до середньої вартості необоротних і оборотних активів.
РОД = П(З)ОД/ НОА.
Рядок 105 графа 3 ф. 2 / (рядок 080 графа 3 + рядок 080 графа 4 + рядок 260 графа 3 + рядок 260 графа 4) ф. 1 / 2.
Інша операційна діяльність має на меті реалізацію іноземної валюти, реалізацію інших оборотних активів (матеріалів, палива, МШП з терміном служби до 12 місяців тощо). Цей показник включає операції з операційної оренди активів, уцінки запасів, відшкодування раніше списаних активів.
Розрахунок рентабельності іншої операційної діяльності можна здійснювати за таким напрямом:
РІОД = ФР іод / ІОВ,
де ФР іод - фінансові результати від іншої операційної діяльності;
ІОВ - інші операційні витрати.
Фінансові результати від іншої операційної діяльності необхідно розраховувати як різницю між іншими операційними доходами з іншими операційними витратами. Відповідно до ПБО фінансовий результат від іншої операційної діяльності визначається так: рядок 060 графа 3 ф. 2 - рядок 090 графа 3 ф. 2.
Сьогодні дедалі частіше можна спостерігати ситуацію, коли під-приємства отримують значні доходи від операцій із необоротними активами (основними засобами, нематеріальними активами, малоцінними швидкозношуваними предметами), операцій із надання позик, надходження дивідендів і відсотків від фінансових інвестицій, реалізації майнових комплексів.
Тому, поділяючи думку фахівців, ми вважаємо, що при комплексному аналізі рентабельності діяльності підприємства необхідно проводити розрахунок рентабельності інвестиційної діяльності.
РІД = П(З)ІД / ІВ,
де РІД - рентабельність інвестиційної діяльності;
П(З)ІД - прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності;
ІВ - інші витрати;
П(З)ІД розраховується як різниця між іншими доходами та іншими витратами.
Рядок 130 графа 3 ф. 2 - рядок 160 графа 3 ф. 2 / рядок 160 графа 3 ф. 2.
Деякі підприємства, крім доходів, отриманих від інвестицій в асо-ційовані, дочірні або спільні підприємства, дивідендів, відсотків мають ще й витрати на відсотки та інші витрати, пов'язані з залученням позичкового капіталу для основної діяльності та витрати, спричинені інвестиціями, облік яких здійснюється методом участі в капіталі. Тому важливо кожному підприємству знати, як необхідно проводити свою фінансову політику і які показники на підставі форм фінансової звітності потрібно розрахувати перш ніж звертатись у банк або інвестувати власні кошти в інші підприємства. Для цього підприємство може розрахувати показник рентабельності фінансової діяльності. Щоб перейти до розрахунку, визначимо прибуток (збиток) від фінансової діяльності. Прибуток (збиток) від фінансової діяльності визначається як різниця між доходами та витратами з фінансової діяльності. Доходи від фінансової діяльності визначаються як сума рядків 110 графа 3 і рядок 120 графа 3 ф. 2, витрати відповідно відображені у рядку 140 графа 3 ф. 2 і рядку 150 графа 3 ф. 2.
Так, показник рентабельності фінансової діяльності доцільно визначити таким чином:
РФД = П (З) ФД / СФІ,
де П (З) ФД - прибуток (збиток) від фінансової діяльності;
СФІ - середні фінансові інвестиції.
У даному випадку розрахунки за формами фінансової звітності будуть мати наступний вигляд:
Рядок 110 графа 3 ф. 2 + рядок 120 графа 3 ф. 2 - рядок 140 графа 3 ф. 2 - рядок 150 графа 3 ф. 2 / (рядок 040 графа 3 + рядок 045 графа 3 + рядок 220 графа 3) ф. 1 / 2.
Не повним буде перелік розрахунку показників рентабельності без рентабельності звичайної діяльності.
РЗД = ПОІФ / ВЗД,
де ПОІФ - прибуток від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
ВЗД - витрати від звичайної діяльності.
Розрахунок проводиться таким чином:
Рядок 100 (105) графа 3 ф. 2 + рядок 110 графа 3 ф. 2 + рядок 120 графа 3 ф. 2 + рядок 130 графа 3 ф. 2 + рядок 140 графа 3 ф. 2 - рядок 150 графа 3 ф. 2 - рядок 160 графа 3 ф. 2) / (рядок 040 графа 3 ф. 2 + рядок 070 графа 3 ф. 2 + рядок 080 графа 3 ф. 2 + рядок 090 графа 3 ф. 2 + рядок 140 графа 3 ф. 2 + рядок 150 графа 3 ф. 2 + рядок 160 графа 3 ф. 2.
На практичному рівні результати розрахунку показників рентабель-ності на основі нової фінансової звітності щодо їх впливу на прибуток підприємства краще сприймаються через зіставлення їх у показнику чистої рентабельності підприємства:
ЧРП = ЧП (З) / ЗВ,
де ЧП (З) - чистий прибуток (збиток) від діяльності підприємства після оподаткування;
ЗВ - загальні витрати підприємства.
Рядок 170 (175) графа 3 ф. 2 + рядок 200 графа 3 ф. 2 - рядок 205 графа 3 ф. 2 - рядок 180 графа 3 ф. 2 - рядок 210 графа 3 ф. 2 / (рядок 040 графа 3 ф. 2 + рядок 070 графа 3 ф. 2 + рядок 080 графа 3 ф. 2 + рядок 090 графа 3 ф. 2 + рядок 140 графа 3 ф. 2 + рядок 150 графа 3 ф. 2 + рядок 160 графа 3 ф. 2 + рядок 150 графа 3 ф. 2.
Розрахунок перерахованих показників дозволяє оцінити структуру оборотних засобів підприємства, можливість залучення грошових коштів, визначення більш вигідного розміщення власних капіталів тощо.
При оптимальному виборі показників рентабельності підприємство має можливість позитивно впливати не тільки на величину витрат, залишок запасів, але й на величину прибутку. Особливо важливим є той факт, що дана система показників може бути розрахована на будь-якому підприємстві рядовим бухгалтером, так як при розрахунку використовуються дані фінансової звітності і не завжди потребується додаткова інформація.

 
 

Цікаве

Загрузка...