WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Реформування відомчого контролю в Україні - Реферат

Реформування відомчого контролю в Україні - Реферат

вирішення контролю. Контрольна бригада складається з осіб, які мають спеціальну фахову освіту, насамперед з обліку і аудиту, фінансів у кількості не менше двох осіб; передбачається відповідне забезпечення фактографічною інформацією про діяльність об'єкта перевірки, до якої належать первинні документи, облікові регістри, баланси і фінансові звіти. Забезпечення законодавчою, нормативною інформацією - це доступ до бази даних прикомп'ютерних технологіях.
Методологія відомчого контролю - сукупність методичних прийомів обліку і фінансового контролю, прийомів технічного контролю програмних засобів обробки інформації за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, забезпечення науково обґрунтованими методиками, положеннями відомчого контролю.
Об'єктивність - неупередженість при проведенні відомчого контролю суб'єктів господарювання, результати контролю та причини їх утворення повинні бути обґрунтовані системою інформаційних доказів.
Комплектність - контроль повинна бути комплексним дослідженням операційної, фінансової та іншої діяльності суб'єкта господарювання, що належить до сфери управління відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з метою отримання достовірної інформації про використання об'єктами контролю фінансових ресурсів, оцінки ефективності господарювання, виявлення і запобігання порушень, що перешкоджають законному та ефективному використанню майна та коштів.
Компетентність - висока професійність проведення відомчого контролю із застосуванням наукових методів економічного дослідження. Зокрема, застосування у контролі інтегрованої бази даних з діяльності підконтрольного об'єкта, володіння діалоговим спілкуванням з ПЕОМ з питань, які досліджуються контролем.
Обґрунтування - результати проведеного відомчого контролю, що оформляються актами, де зазначається про участь у його проведенні керівника міністерства та головного бухгалтера, вказуються члени ревізійної бригади, робляться посилання на первинні документи, кошториси доходів і видатків, програми роботи ПЕОМ, акти інвентаризації, інші документи. У випадках, коли керівництво об'акта контролю, що перевірялося, не погоджується з висновками ревізійної бригади, подається письмове пояснення і протягом 5-ти днів подаються свої письмові зауваження або пояснення.
Неупередженість - це об'єктивне відношення до виявлення оцінки та вжиття заходів до порушення фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і використання державного майна працівниками контрольних служб. При цьому відомчий контроль повинен ставити завдання не тільки визначення відповідальності конкретних осіб порушників законодавства, а головне - створення сприятливих умов для об'єктів контролю у подальшому поліпшенні діяльності, попередженні недоліків. Неупередженість лежить в основі перевірки накладених фінансових штрафних санкцій контролем вищими органами ДКРУ, що стверджуються чисельними факторами відміни штрафних санкцій або їх зменшення.
У той же час, на нашу думку, необхідне певне реформування відомчих контрольно-ревізійних апаратів міністерств і комітетів. На даному етапі більшість із них створено за централізованою та децентралізованою формами (за класифікацією Білухи М.Т.). Усі ці форми мають свої недоліки, притаманні відомчому контролю, а саме:
1. Контрольно-ревізійні апарати в своїй більшості є не самостійними, а структурними підрозділами бухгалтерських чи фінансових управлінь, міністерств, відомств, комітетів, регіональних представництв. Цим самим вони підлеглі і керівникові, і головному бухгалтеру (начфіну), тобто службовим особам, які зараз є розпорядниками кредитів, відповідальними за фінансово-господарську діяльність, у тому числі можливі недоліки та пору-шення; і завдяки цьому вони не зацікавлені в результатах ревізій та перевірок.
2. Вони практично є непідзвітними територіальним підрозділам ДКРСУ.
Про це засвідчує Є.В. Калюга: "Одним з недоліків практики відомчого контролю є прояв місництва, коли намагаються "не виносити сміття з хати". Пояснюється це невідповідністю поглядів працівників контрольно-ревізійних органів і керівників господарських підрозділів на те, що виявлені порушення і недоліки заносяться в "актив" ревізором і в "пасив" керівником підприємства. Тому для підвищення зацікавленості керівників і фахівців підприємств вчасно виявляти прорахунки в господарській діяльності й збере-женні майна, варто звільнити ревізорів від відомчої залежності" [5, с. 60].
М.Т. Білуха [7, с.104]: стверджує, що "…діяльність відомчих контрольно-ревізійних підрозділів організовується за централізованою та децентралізованою формами:
1) контрольно-ревізійний апарат в ланці управління власника, що забезпечує більшу об'єктивність;
2) контрольно-ревізійний апарат у вищій організації за належністю до власника, за цих умов виникає дрібне опікунство за діяльністю підприємств, знижуються об'єктивність і дієвість контролю".
На нашу думку, відомчі контрольно-ревізійні апарати необхідні, але в міністерствах, відомствах, комітетах, тобто створених за централізованою формою, підлеглих першим особам цих структур і підзвітних територіально ДКРСУ.
У той же час роль ДКРСУ як центрального відомства з питань ревізії та контролю не тільки не повинна зменшуватися, а навпаки, збільшуватися та впливати на розвиток контролю в міністерствах і відомствах.
Потрібно забезпечити законодавчо легітимність створення і функціонування таких підрозділів.
Відповідно до зазначених у стандарті шести критеріїв, доцільно рекомендувати ДКРСУ розробку таблиць визначення ефективності діяльності відомчих контрольно-ревізійних підрозділів.
Література:
1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001. - К.: Атіка, 2001. - 80 с.
2. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю": постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 № 685 // Фінансовий контроль. - № 4. - 2002. - С. 36.
3. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. - К.: Знання-Прес, 2002.
4. Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003.
5. Дрозд І.К. Контроль економічних систем: Монографія. - К.: Імекс-ЛТД, 2004. - 312 с.
6. Калюга Є.В. Фінансового-господарський контроль у системі управління. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2002.
7. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Манускрипт ПП "Влад і Влада", 1996.
8. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В та ін. Контроль і ревізія: Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2000.
9. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. - К.: Київський держ. торг.-екон. ун-т, 1998. - 371 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...