WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Реформування відомчого контролю в Україні - Реферат

Реформування відомчого контролю в Україні - Реферат

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
- організація та здійснення відомчого контролю за фінансово-господарськоюдіяльністю підприємств і організацій покладається на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;
- ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються контрольно-ревізійними підрозділами в підпорядкованих їм державних (казенних) підприємствах, установах і організаціях;
- ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться на підприємствах, в установах і в організаціях комплексно на підставі річних планів, які погоджуються з ГоловКРУ (його підрозділами на місцях) і призначаються в кожному окремому випадку керівником відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
За наказом керівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади в окремих випадках можуть проводитися заплановані ревізії та перевірки.
Для запобігання дублювання перевірок органи відомчого контролю координують свою роботу з органами державної контрольно-ревізійної служби, які надають їм організаційно-методичну допомогу, і, в разі потреби, організовують з ними та іншими контролюючими органами спільні ревізії та перевірки.
Контрольно-ревізійні органи перевіряють:
1. Дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, ефективність та цільове використання бюджетних коштів.
2. Збереження коштів і матеріальних цінностей.
3. Ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, повноту виявлення та мобілізації внутрішньгосподарських резервів, причини непродуктивних витрат і втрат.
4. Економічний стан підприємств, установ і організацій, виконання виробничих і фінансових планів, законність здійснених операцій.
5. Правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку та звітності, фінансових, кредитних і розрахункових операцій, повноту і своєчасність виконання зобов'язань перед бюджетом.
6. Дотримання порядку встановлення та застосування цін і тарифів.
На Головне контрольно-ревізійне управління України покладені функції організаційного і методичного забезпечення нормативами (стандартами) діючих контрольних органів. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна розроблені і запроваджені Державною контрольно-ревізійною службою України. Розроблено Стандарти з метою приведення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, відомствах, інших центральних органах виконавчої влади до єдиних норм і правил контролю використання бюджетних коштів, державного і комунального майна. Зокрема, в 1-му стандарті серед ініціаторів контрольних заходів зазначені і керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо контрольного заходу, який здійснюється самостійним контрольно-ревізійним підрозділом або іншим їх підрозділом (особою) [4, с. 277-303].
У п. 3 третього стандарту зазначено: "Кожним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади самостійно розробляються внутрішні нормативно-правові документи з організації та виконання суб'єктами державного фінансового контролю контрольних заходів, які затверджуються керівником відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади" [4, с. 280].
У стандарті 6 "Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю" зазначено, що під внутрішнім фінансовим контролем розуміється система організації і здійснення контрольних заходів, спрямованих на власну фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання, діяльність інших суб'єктів господарювання, що перебувають у його власності або належать до сфери його управління, які б забезпечували цільове та ефективне використання бюджетних коштів, державного та комунального майна [4, с. 291].
Там же пропонуються такі критерії оцінки ефективності внутрішнього фінансового контролю:
- наявність контрольного підрозділу в структурі суб'єкта господарювання або відповідної посади в штатному розписі, внутрішніх нормативних документів, які регулюють здійснення внутрішнього фінансового контролю, закріплення відповідальних за його здійснення осіб і визначення для них кола обов'язків, які повинні передбачати повноту і комплексність контрольних заходів;
- дієвість внутрішнього фінансового контролю, у т. ч. в аспекті недопущення, вчасного виявлення і виправлення відхилень від встановлених правових норм або перешкоджання виникненню таких відхилень, визначення резервів для підвищення ефективності функціонування досліджених процесів діяльності;
- стан практичного впровадження результатів внутрішнього фінансового контролю [4, с. 292].
Як бачимо, і в працях теоретиків, і в документах практичної спрямованості спостерігається різний, інколи досить вільний, підхід до визначення понять, які є основними щодо предмета нашого дослідження.
На нашу думку, потрібно виділити як окремий підвид державний відомчий фінансово-господарський контроль. Змістом цього контролю є фінансова і господарська діяльність міністерств і відомств. Метою - сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці та самої праці для забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності міністерств і відомств. Завданнями визначено, як зазначено в постанові № 685 [2], здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням державного майна, економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, за виконанням планових завдань, правильністю ведення бухгалтерського обліку, а також виявлення та усунення фактів порушення фінансової дисципліни, нанесення збитків, безгосподарності і марнотратства, перекручення звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Виходячи із головного завдання відомчого контролю, підлягають визначенню його принципи у фінансовому контролі, які до цього часу не визначені у його теорії та практиці. Закріплення таких принципів, як організація, методологія, об'єктивність, комплексність, компетентність, обґрунтованість, неупередженість, сприятиме виконанню функцій та завдань органами відомчого контролю і забезпечить дотримання кошторисно-фінансової дисципліни.
Організація відомчого контролю - сукупність методичних прийомів та їх процедур, спрямованих на раціональне виконання контрольного процесу. До них належить комплектування контрольної бригади з-поміж спеціалістів контрольно-ревізійної служби та інших контролюючих органів, залежно від завдань, поставлених для

 
 

Цікаве

Загрузка...