WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Процедури аналітичної обробки внутрішньої інформації органів - Реферат

Процедури аналітичної обробки внутрішньої інформації органів - Реферат

суму поточних нарахувань. Безумовно, дані таблиці ще раз підтверджують, що торговельна діяльність має високий податковий ризик.
Щодо сплачених сум податків, то в більшості галузей їх динаміка повторює динаміку нарахувань, і особливих несподіванок тут нема. Винятком є металургія і нафтохімічна промисловість, де нараховані і сплачені суми податків змінюються у протилежних напрямах. Але ці дві галузі відрізняються дуже незначними сумами податкових платежів, тому зрозуміло, що навіть незначні зміни в економічній ситуації можуть призвести до таких наслідків.
Групування підприємств галузі залежно від сум податкових надходжень. Оцінивши динаміку податкових платежів і стан податкової заборгованості в галузях, перейдемо до вивчення "портрета" типового платника податків кожної галузі. Для цього за матеріалами табл. 3.3 розрахуємо середню суму податків, що припадає на одного платника в кожній галузі і проведемо розподіл платників податків залежно від сум податкових надходжень на рік(на жаль, не для всіх галузей є дані про кількість об'єктів ЄДРПОУ, тому візьмемо дані по секторах).
Сектор економіки Середня сума нарахованих податкових платежів за 2004 рік, тис. грн.
Промисловість 159,6
Виробництво і розподілення електроенергії, газу і води 4587,6
Сільське господарство -64,1
Транспорт і зв'язок 209,7
Будівництво 39,8
Торгівля 12,1
Освіта 14,9
Наука і наукове обслуговування
Фінансова діяльність 55,0
Управління 1960,8
Як бачимо, у виробництві електроенергії, газу і води працюють головним чином великі підприємства, кожне з яких здійснює значні податкові платежі. Те саме можна сказати і про державне управління. У промисловості багато малих підприємств, тому і середня сума податкових платежів відносно невисока. Нарешті, у торгівлі сума сплати на одне підприємство найнижча, оскільки це переважно підприємства малого бізнесу. Наведені дані дають уявлення про те, чого можна чекати від середнього підприємства кожної галузі, тому підприємства, які не "дотягують" до цих середніх значень, викликають особливу увагу податківців.
У практиці роботи ДПС використовується розподіл платників податків залежно від сум річних нарахувань по податкових платежах. Наприклад, у харчовій галузі вищезазначеного міста платники податків розподілилися:
- 28,9 % не сплатили жодної копійки до бюджету;
- 64,7 % сплатили від 0,01 до 100 тис. грн.;
- 3,2 % - від 101 до 500 тис. грн.;
- 2,2 % - від 501 тис. грн. до 3 млн. грн.;
- 0,8 % - від 3 до 7,2 млн. грн.
- 0,2 % сплатили понад 23 млн. грн.
Зрозуміло, що причини, через які третина зареєстрованих підприємств не сплачує до бюджету нічого, вимагають додаткового дослідження.
Середньогалузеві декларації з ПДВ і податку на прибуток. Середньогалузевий розмір податкових платежів у розрахунку на одного платника податків залежить від багатьох факторів. Їх особливості наочно ілюструють середньогалузеві декларації по податку на прибуток і ПДВ, що складаються за даними АІС "Галузь" (табл. 2 і 3).
Таблиця 2
Податкова декларація з податку на додану вартість по галузях
Транс-порт і зв'язок Тор-гівля Будів-ництво Інші Зага-лом по ДПІ
Кількість платників 3 144 1 5 153
Усього податкових зобов'язань (ряд. 9) 0,33 300,4 4,53 10,23 315,4
Усього податкового кредиту (ряд. 17) 0 268,1 0,21 6,59 274,9
Чиста сума зобов'язань за поточний період (ряд. 18 = ряд. 9 - ряд.17)
18.1. Позитивні значення, + 0,33 54,49 4,53 3,79 63,14
18.2. Від'ємні значення, - 0 21,91 0,15 0 22,06
Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму оплати ПДВ (ряд. 19)
19.1. До збільшення 0 0 0 0 0
19.2. До зменшення 0 0 0 0 0
Сума ПДВ до сплати за підсумками звітного періоду (позитивні значення, ряд. 18 та 19) (ряд. 20) 0,33 54.49 4,53 3,79 63,14
Сума ПДВ до відшкодування за підсумками звітного періоду (від'ємні значення, ряд. 18 та 19) (ряд. 21) 0 21,91 0,15 0 22,06
ПДВ попереднього періоду, що зменшує суму до сплати в звітному періоді (ряд. 22) 0 56,09 0 0,61 56,7
Сума ПДВ, що підлягає зарахуванню на особовий рахунок платника (ряд. 23 = ряд 20 - ряд. 22, додатне значення) 0,33 0 4,53 3,18 8,04
Сума ПДВ, що зменшує суму податку до сплати в звітному періоді і не відображається на особовому рахунку платника (ряд. 24) 0 23,51 0 0 23,51
Місто NN - типове курортне місто, де немає великих промислових підприємств, а економіка представлена головним чином галузями, пов'язаними з обслуговуванням відпочиваючих. Тому з 153 підприємств, зареєстрованих у міській ДПІ, 144 належать до галузей торгівлі і громадського харчування. Складних операцій з імпортом товарів вони не ведуть, тому вексельні розрахунки з ПДВ відсутні, що спрощує процедуру документальної перевірки. Саме від торговельних підприємств є підстави очікувати основної частки податкових надходжень, але, як видно з таблиці, в сукупності вони мають дебетове сальдо з розрахунків з бюджетом по ПДВ. Підприємства транспорту і зв'язку, будівництва та інших галузей сплачують "живі гроші", зате провідна галузь у формуванні бюджету участі не бере.
Аналогічний аналіз можна провести на основі середньогалузевої декларації з податку на прибуток.
Аналіз використання пільг. Наступна аналітична процедура пов'язана з аналізом використання пільг підприємствами тих чи інших галузей. На етапі визначення базової галузі для проведення перевірки ми аналізували питому вагу пільг, щоб виявити ті з галузей, де пільгове оподаткування призводить до значних втрат бюджету. Зараз поставимо завдання інакше: чи всі підприємства однієї галузі використовують ті чи інші пільги? Яких видів податків стосуються найбільш поширені в галузі пільги? Яким на цьому фоні є піддослідне підприємство: чи користується воно типовими для галузі пільгами в середніх розмірах, або перелік пільг нехарактерний для галузі, а зекономлені суми перевищують середньогалузевий рівень? Наскільки правомірно використання тих чи інших пільг конкретним

 
 

Цікаве

Загрузка...