WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку власного капіталу спільних підприємств - Реферат

Особливості обліку власного капіталу спільних підприємств - Реферат

капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об'єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що призвело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об'єкта інвестування).
Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого збитку) більше іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об'єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування), то на таку різницю зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".
Розглядаючи інший додатковий капітал, доцільно зупинятися на питанні обліку переоцінки активів, що пов'язано з внесками та продажем інвестором активів спільному підприємству і можливістю передавання інвестором значних ризиків і вигод, пов'язаних із їхнім володінням.
Діяльність СП завжди пов'язана з високим рівнем ризику, найпоширенішими з яких є ризики будівельного характеру, ризики експлуатаційні, ризики, пов'язані з реалізацією продукції СП. При цьому діяльності СП можуть загрожувати: відмова партнера від узятих на себе зобов'язань або одностороннє анулювання ним договору; конфіскація або націоналізація майна; валютна блокада з боку уряду; введення урядом законодавчих актів, які можуть унеможливити виконання контрактних угод.
Отже, важливим етапом методики обліку капіталу СП виступає облік формування та використання резервного капіталу. Адже, розподіляючи прибуток, СП необхідно дотримуватися чинного законодавства, яким визначено, що ВАТ повинні створювати резервний капітал у розмірі, передбаченому його установчими документами, але не менше 25 % від розміру статутного капіталу. При цьому розмір щорічних відрахувань до резервного капіталуповинен визначатися контрактною угодою, але не менше ніж 5 % прибутку після сплати податку на прибуток.
Розгляд п. 12 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [11] дозволяє сформувати перелік методичних правил, яких потрібно дотримуватися при обліку додаткового капіталу СП, застосовуючи метод участі в капіталі:
- збільшення власного капіталу СП відбувається внаслідок збільшення справедливої вартості фінансової інвестиції (виняток становлять зміни, які є результатом внутрішніх операцій між інвестором, що має суттєвий вплив і СП);
- зменшення власного капіталу СП відбувається внаслідок зменшення справедливої вартості фінансової інвестиції (виняток становлять зміни, які є результатом внутрішніх операцій між інвестором, що має суттєвий вплив та СП);
- збільшення власного капіталу СП відбувається на суму балансової вартості фінансової інвестиції, що відповідає частці інвестора;
- зменшення власного капіталу СП відбувається внаслідок розподілу прибутку через дивіденди;
- зменшення власного капіталу СП відбувається через зменшення балансової вартості фінансової інвестиції на суму, що відповідає частці інвестора;
- збільшення власного капіталу СП відбувається внаслідок отримання ним чистого прибутку;
- зменшення власного капіталу СП відбувається внаслідок отримання ним збитку;
- збільшення власного капіталу СП через інші події відбувається шляхом збільшення іншого додаткового капіталу або додатково вкладеного капіталу інвестора;
- зменшення власного капіталу СП через інші події відбувається шляхом зменшення іншого додаткового капіталу або додатково вкладеного капіталу інвестора;
- зменшення власного капіталу СП шляхом зменшення нерозподіленого прибутку відбувається внаслідок зменшення частки капіталу інвестора в загальній величині власного капіталу СП;
- зменшення власного капіталу СП шляхом збільшення непокритого збитку відбувається внаслідок перевищення суми зменшення частки капіталу інвестора в загальній величині власного капіталу СП над сумою власного капіталу інвестора;
- міжнародної практики. До переходу України на національні стандарти власний капітал СП не змінюється, якщо зменшення балансової вартості фінансових інвестицій досягає нульової вартості.
П(С)БО надають свободу вибору відповідних методів обліку, у зв'язку з чим бухгалтерські записи будуть залежати від обраного підприємствами методу, що також фіксується в наказі про облікову політику. Але сьогоднішня методологія реформування обліку в першу чергу впровадила концепцію використання - облік вівся згідно із затвердженим шаблоном. Однак сьогодні немає чіткого шаблону, в який бухгалтер міг би підставляти суми. Відображаючи ту чи іншу операцію, потрібно аналізувати її економічний зміст, від чого буде залежати визнання і відображення її у звітності.
Тому відповідно до наведених вище методичних правил, викладених згідно з п. 12 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [11], а також для відображення операцій між об'єктом інвестування та учасниками СП щодо руху власного капіталу пропонується використовувати такий обліковий шаблон (табл. 2).
Останнім аспектом облікової концепції руху власного капіталу СП вважається розгляд положень щодо отримання ним доходів. Згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [8] під доходами потрібно розуміти збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Таблиця 2
Облік руху власного капіталу СП
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено суму зареєстрованого статутного капіталу СП у формі ВАТ 46 "Неоплачений капітал" 40 "Статутний капітал"
Відображено суму внеску вітчизняного учасника СП 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
+
Рахунки матеріальних цінностей 46 "Неоплачений капітал"
Відображено суму внеску іноземного учасника СП 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
+
Рахунки матеріальних цінностей 46 "Неоплачений капітал"
Відображеносуми ризиків та вигід, пов'язаних з володінням активами учасниками СП 682 "Внутрішні розрахунки" 46 "Неоплачений капітал"
Відображено позитивну різницю між справедливою вартістю фінансової інвестиції та номінальною вартістю 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі" 425 "Інший додатковий капітал"
Відображено від'ємну різницю між справедливою вартістю фінансової інвестиції та номінальною вартістю 425 "Інший додатковий капітал" 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі"
Відображено збільшення власного капіталу СП на частку контролюючого учасника 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі" 422 "Інший вкладений капітал"
Відображено зменшення власного капіталу СП на частку контролюючого учасника 422 "Інший вкладений капітал" 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі"
Відображено інші події, що позитивно вплинули на зміну власного капіталу СП 68 "Розрахунки за іншими операціями" 425 "Інший додатковий капітал" або
422 "Інший вкладений капітал"
Відображено інші події, що негативно вплинули на зміну власного капіталу СП 425 "Інший додатковий капітал"
або
422 "Інший вкладений капітал" 68 "Розрахунки за іншими

 
 

Цікаве

Загрузка...