WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку витрат на зернопереробних підприємствах - Реферат

Особливості обліку витрат на зернопереробних підприємствах - Реферат

цін на продукцію. Визначення собівартості продукції обчислюється за різними методами, виходячи з таких параметрів витрат:
- виробнича собівартість по структурних підрозділах;
- виробнича собівартість за прямими витратами;
- виробнича собівартість за прямими і загальновиробничими витратами;
- виробнича собівартість за прямими, загальновиробничими та адміністративними витратами;
- повна собівартість, яка включає всі операційні витрати підприємства.
Так, виробнича собівартість по структурних підрозділах необхідна за умови запровадження госпрозрахункових відносин у середині підприємства, що обумовлюють необхідність оцінки діяльності підрозділів. Так, виробнича собівартість за прямими витратами надає інформацію про прямі витрати по видах продукції; виробнича собівартість за прямими і загальновиробничими витратами використовується для прийняття управлінських рішень щодо доцільності (недоцільності) відповідного виду діяльності; виробнича собівартість за прямими, загальновиробничими та адміністративними витратами характеризує рівень витрат підприємства на виробництво продукції і дозволяє визначити перспективу його розвитку.
Не менш важливим для удосконалення виробничого обліку витрат є володіння інформацією щодо загальновиробничих витрат. Вони безпосередньо включаються у виробничу собівартість продукції, а тому обліку їх та контролю слід приділити значну увагу. Поділ витрат загальновиробничого призначення на постійні та змінні вимагає розширеного аналітичного обліку. Аналітичні рахунки важливо вести не тільки за місцями виникнення, центрами і статтями витрат, а й з поділом на постійні та змінні. Тому для обліку загальновиробничих витрат доцільно передбачити на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" субрахунки 911 "Змінні загальновиробничі витрати", 912 "Постійні загальновиробничі витрати".
Розглянемо схему розподілу загальновиробничих та загальногосподарських витрат:
нормативна база запропонована методика
дебет кредит сума дебет кредит сума
23 91 1400 23 911 1000
912 300
90 100
79 92 800 922 200
79 922 600
Дані схеми показують, що розрподіл загальновиробничих та загальногосподарських витрат за запропонованою методикою дає більш повну інформацію про виробничу собівартість продукції. Розмежування та облік витрат на окремих субрахунках забезпечить їх правильний розподіл і включення у виробничу собівартість або собівартість реалізованої продукції. Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" накопичену інформацію за субрахунком 911 відносять на рахунок 23 "Виробництво" з використанням бази розподілу (заробітної плати, обсягу діяльності), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
Накопичену інформацію на рахунку 912 "Постійні загальновиробничі витрати" відносять на рахунок 23 "Виробництво" пропорційно сумі прямих витрат (без вартості матеріалів). Нерозподілені постійні витрати в кінці звітного періоду включаються до складу собівартості реалізованої продукції. Загальновиробничі витрати облікуються по кожному підрозділу окремо і розподіляються між об'єктами обліку витрат.
Для зернопереробних підприємств дуже важливо не тільки обліковувати виробничу собівартість, а й визначати фінансовий результат від реалізації кожного виду продукції. Чинна методика визначення собівартості реалізації продукції не передбачає накопичення на рахунках обліку такої інформації в системному порядку. Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.
Протягом року на рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається планова виробнича собівартість реалізованої продукції з її коригування в кінці року до рівня фактичної. Аналізуючи структуру виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка складається з прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат. На нашу думку, склад витрат неповністю формує виробничу собівартість, при цьому відсутні загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати загальногосподарського призначення, проведені з метою випуску конкретного виду продукції, повинні бути включені до її фактичної собівартості. Для удосконалення обліку загальновиробничих витрат доцільно здійснювати їх аналіз і розмежувати витрати, що відносяться до поточного управління і обслуговування та адміністративні витрати. З цією метою на рахунку 92 "Адміністративні витрати" необхідно здійснювати розмежування витрат по окремих субрахунках 921 "Адміністративні витрати пов'язані з виробництвом продукції" та 922 "Адміністративні витрати, пов'язані з управлінням підприємством". Накопичену інформацію за субрахунком 921 "Адміністративні витрати, пов'язані з виробництвом продукції" на підставі бухгалтерської довідки в кінці року списувати на рахунок 23 "Виробництво" для розподілу за конкретними об'єктами обліку витрат із застосуванням бази розподілу прямих витрат. А інформацію за субрахунком 922 "Адміністративні витрати, пов'язані з управлінням підприємством" на підставі бухгалтерської довідки в кінці року необхідно списувати на рахунок 79 "Фінансові результати". Така методика має перед-бачатись обліковою політикою підприємства як така, що сприяє уточненню калькуляції собівартості продукції.
Таким чином, при побудові обліку витрат і методиці визначення собівартості на зернопереробних підприємствах основу повинні складати бухгалтерський облік та аналітичні рахунки різних видів витрат, їх групування за місцями виникнення. Внесені пропозиції, на нашу думку, сприятимуть точності формування виробничої собівартості та собівартості реалізації продукції, а відповідно і достовірності основних економічних показників діяльності підприємства.
Література:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ХІV.
2. Інструкція про планування, облік та калькулювання витрат обігу, формування відпускних цін на хлібопродукти і тарифів на послуги на заготівельних підприємствах від 17.08.2001 № 269: зареєстровано в Міністерстві юстиції від 14.09.2001 № 21/3619.
3. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 16.05.2001 № 132 та зареєстровано в Міністерстві юстиції від 09.06.2001 № 24/2946.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.99 № 318 та зареєстровано в Міністерстві юстиції від 19.01.2000 № 27/4248.
5. Сук Л.К.Калькуляція собівартості сільськогосподарської продукції // Науковий вісник НАУ. - Вип. 66. - К.: НАУ, 2003. - С. 130-134.
6. Сухоребра О.П.Обґрунтування вибору методу обліку витрат з урахуванням галузевої специфіки виробництва // Стратегія економічного розвитку України // Наук. зб. - Вип. 4. - К.: КНЕУ, 2001. - С. 125-129.

 
 

Цікаве

Загрузка...