WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні напрями ефективності контролю на підприємствах - Реферат

Основні напрями ефективності контролю на підприємствах - Реферат


Реферат на тему:
Основні напрями ефективності контролю на підприємствах
Реформування форм власності в нашій державі та створення певного механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та методах здійснення контрольно-ревізійної діяльності на всіх стадіях управління. У системі контрольно-ревізійної діяльності винятково важливе значення має контроль фінансово-господарської діяльності на підприємствах, що потребує в сучасних умовах господарювання підвищення його ефективності, згідно з розробленими і затвердженими Головними контрольно-ревізійним управлінням України стандартами фінансового контролю за використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.
Контроль фінансово-господарської діяльності на підприємствах є однією з гілок контролю в нашій державі. Контроль являє собою загальну систему державного і господарського управління, що включає контроль за економічними та соціальними процесами розвитку нашої держави. Він очолює економічну діяльність усіх галузей народного господарства. Розглядаючи загальну систему контролю, необхідно зазначити, що як у теоретичному розумінні, так і практичній діяльності з питань систем економічного і фінансово-господарського або господарського контролю останнім часом виникло багато непорозумінь у зв'язку з появою теоретичного трактування економічного контролю [1, 2, 5, 7, 8, 12].
Це трактування в основному обґрунтовувалося тим, що в процесі контролю і зокрема ревізії проводилося виявлення економічної ефективності всієї господарської діяльності, що дозволяє обґрунтовувати сутність фінансових операцій і процесів, давати оцінку порушень, з погляду їх економічного змісту і впливу їх на фінансово-господарську діяльність і збереження цінностей на підприємствах. Водночас необхідно підкреслити, що в економічній літературі з контролю і ревізії, по суті, до останнього часу теоретично понятійного аспекту як економічного контролю не обґрунтовувалось і не вживалося. У зв'язку з цим більшість провідних учених і спеціалістів у галузі контролю в основу понятійного аспекту поклали такі терміни, як "господарювання", "виробництво", "економіка", що вживались як синоніми. У зв'язку з цим контроль на підприємствах вважався як господарський, а не економічний [3, 5, 12]. Щодо фінансового контролю, то в основному його зводили до того, що цей контроль є чисто фінансовим, який забезпечує перевірку процесів формування і використання грошових коштів [6, 13].
Вважаємо, що система фінансово-господарського контролю - це дві невід'ємні гілки однієї його системи, що діють взаємопов'язано. По суті, фінансово-господарський контроль як галузь економічних наук виник на підставі синтезу таких наук, як фінанси, бухгалтерський облік, економічний аналіз і управління. Однак він увібрав у себе і систематизував їх досягнення в галузі економічної діяльності підприємств, фінансово-господарський контроль виступає як нова галузь науки, що має свій предмет, метод і специфічні методичні прийоми дослідження облікової і оперативної інформації щодо доцільності, ефективності, обґрунтованості, законності фактів, операцій і процесів, що здійснюються на підприємстві.
Фінансово-господарський контроль, як важлива гілка системи контролю, здійснюється безпосередньо на підприємстві, тобто там, де здійснюються господарські операції і процеси виробничої (торговельно-комерційної, збутової) діяльності підприємства. Від дієвості всієї системи цього контролю на всіх стадіях його проведення залежить ефективність їх фінансово-господарської діяльності. Такий контроль на підприємствах багато в чому сприятиме здійсненню обґрунтованих процесів фінансово-господарської діяльності підприємства, впливає на її суб'єкти, підвищує відповідальність службових і матеріально відповідальних осіб за ефективність фінансово-господарських операцій і процесів у системі управління.
Сутність першої стадії контролю (він на цій стадії називається попереднім) полягає в тому, що ще на стадії зародження, проектування, лімітування чи прогнозування тієї або іншої операції або процесу можна обґрунтувати їх ефективність із погляду законності, доцільності і тим самим попередити можливі негативні наслідки і конфліктні ситуації в діяльності підприємства.
На цій попередній стадії, коли ще не здійснена фінансова чи господарська операція, господарський процес не завжди можна передбачити і попередити під час попереднього контролю ці негативні явища, які можуть виникнути у майбутній господарсько-фінансовій діяльності. У зв'язку з цим більш ефективним є контроль (фінансово-господарський), який здійснюється на стадії виконання і оформлення документами операцій і процесів (так званий поточний контроль). Такий поточний контроль здійснюється способом фактичної перевірки суті, змісту, доцільності господарських операцій і процесів, обґрунтованого контрольного вивчення об'єктів фінансово-господарської діяльності підприємства. Особливо система такого поточного контролю ефективна в умовах використання сировини на виробництво, реалізації продукції, грошового обігу, розрахункових відносин, збереження цінностей і багатьох інших об'єктів діяльності підприємства.
На сучасному етапі як у теоретичному, так і в прикладному аспектах більше уваги приділяється наступному контролю в формі ревізій і перевірок [2- 4, 6, 12].
По суті, контрольно-ревізійна служба здійснює фінансовий контроль на стадії, коли господарські операції завершились і їх виправлення є неможливим. Минуле, як кажуть провідні вчені, - це "пролог", його виправити, усунути неможливо. Але на сучасному етапі становлення і розвитку ринкових відносин і різних форм власності державна контрольно-ревізійна служба виконує важливі контрольно-ревізійні процедури документального контролю. Ця служба має висококваліфіковані кадри ревізорів, які, як правило, проводять ревізії і тематичні перевірки і з використанням методів фактичного і документального контролю на підприємствах з державною формою власності або на тих підприємствах, що використовують бюджетні кошти. Застосовуючи

 
 

Цікаве

Загрузка...