WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових засобів і розрахункових операцій (на матеріалах місцевої фабрики) - Реферат

Облік грошових засобів і розрахункових операцій (на матеріалах місцевої фабрики) - Реферат

розрахунків, засобів і інші.
На підприємствах України функціонують різні види АРМ бухгалтерів.
Серед малих підприємств найбільше розповсюджені реєстрації інформації в журналі господарської діяльності і формування головної книги, балансу і звітності. Іншим напрямком є рішення комплексу задач без зв'язку з іншими АРМ бухгалтера і системи АСУП.
З появою нового класу ЕОМ, а також з переходом до ринкових відносин, з'являється необхідність оперативного управління на місцях виникнення інформації, яка потребує впровадження розподіленої системи обробки даних обліку з використанням АРМ бухгалтера по рівнях управління комплексів задач.
Тому в подальшому буде розглядатися ново інформаційна система обліку,яка є прогресивною і відповідає сучасним вимогам.
Укрупнена інформаційна схема взаємозв'язку АРМ бухгалтера по обліку фінансово-розрахункових операцій з іншими системами приведена на малюнку:
АРМБ АРМБ АРМБ
по обліку по обліку по обліку
матеріальних праці гот. продукції,
цінностей і зарплати іі відгрузки і реалізаці
АРМБ по обліку фінансове - розрахункових операцій
АРМБ з ввідного АРМБ по обліку Підсистеми
обліку і складання затрат на АСУП
звітності виробництво
АРМ бухгалтера по обліку фінансово-розрахункових операцій може вестися в двох рівневих АРМ бухгалтера, коли перший рівень АРМ бухгалтера буде встановлений в бухгалтерії, де здійснюється облік фінансово-розрахункових операцій, і рівень 2 категорії керівників підприємства, головного бухгалтера.
Вихідною інформацією для рішення задач "Облік грошових засобів в касі підприємства" є інформація прихідних і розхідних касових ордерів, платіжних відомостей на різні виплати з каси.
Формування інформації прихідних і розхідних касових ордерів здійснюється одночасно з автоматичною випискою документів по зразках типових форм первинних документів.
По даним робочої бази видається по запиту машинограма. Щоденна відомість руху грошових засобів по рахунку № 50 "Каса"
№ д-та Структурний підрозділ Кореспонд. рахунок Сума
рах. субрах. Код. анал. облку Дебет Кредит
Валюта грн. Валюта грн.
Вхідний залишок
Разом по кореспондуючому рахунку
Разом по основному рахунку
Вихідний залишок
Разом по видах оплат
На основі даної відомості бухгалтер має можливість на любу минулу дату одержати необхідну інформацію по запиту.
На основі введеної первинної інформації щоденно формується відомість "Касова книга", яка дозволяє проаналізувати прихід і розхід грошових засобів в касі. Дана відомість обов'язкова для всіх підприємств.
Фінансовий облік по рахункам бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється за допомогою формування інформації по кореспондуючим рахункам.
При формуванні первинних даних (платіжні доручення, виписка банку, зведене платіжне доручення) по банківським операціям застосовується технологія аналогічна касовим операціям. Для цього використовується нормативно-довідкова інформація (довідник рахунків бухгалтерського обліку, довідник зовнішніх організацій, довідник структурних підрозділів, довідник статей обліку, довідник курсу валют), яка дозволяє автоматично формувати постійні дані банківських первинних документів.
На основі виписок банку здійснюється ввід інформації по розрахунковому або валютному рахунку.
Задача "Облік розрахунків з підзвітними особами" відображає формування оборотів за звітний період, а також вихідне сальдо по табельним номерам підзвітних осіб і по призначенню розрахунків. Підзвітні особи подають в бухгалтерію авансові звіти про використання підзвітних сум з додаванням до них виправдних документів.
Бухгалтер провіряє авансовий звіт, встановлює законність розходів, вказує суму розходів, яка підлягає затвердженню, і здійснює ввід і фіксує її на машинному носії, формує базу даних.
На основі раніше введених даних по касових і банківських операціях, а також введених даних авансових звітів до них формується з відображенням на екрані або друкуючому пристрої особовий рахунок підзвітної особи.
Для аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами в цілому до підприємства формується відомість розрахунків з підзвітними особами. Відомість дозволяє проконтролювати рух грошових засобів по кожному табельному номеру. Згідно з даною відомістю бухгалтерія визначає стан розрахунків на певну дату по кожному об'єкту і в розрізі аналітичного обліку.
Особливе місце в системі займає функція про одержання додаткової інформації.
Розташування даних в інформаційній базі дозволяє в зручній формі бухгалтеру здійснювати облікових і контрольних функцій.
Для здійснення аналізу по приходу і розходу грошових засобів по банківських операціях здійснюється відображення інформації на дисплеї або друкуючому пристрої.
В АРМ бухгалтера по обліку фінансових операцій передбачений режим запиту по нагромаджувальним даним. Даний режим призначений для одержання довідкового матеріалу по запиту на будь-яке число місяця, по нагромадженню інформації, по взаємозв'язку наступних умов логічних зв'язків:
o по типу документів або по всім типам;
o по номеру документів або діапазону номерів;
o по даті складення документа або діапазону дат;
o по рахунку основного документа або діапазону рахунків;
o по субрахунку основного документа або діапазоні субрахунків;
o по рахунку валютному основному або діапазону валютних рахунків;
o по рахунку кореспондуючого документа або діапазону рахунків;
o по субрахунку кореспондуючого документа або діапазону субрахунків;
o по сумі в грв. або діапазону сум в грв;
o по сумі в валюті або діапазону сум в валюті;
o по найменуванню або коду найменування.
Для управління грошовими засобами підприємству необхідно мати по мірі необхідності наочну інформацію, яка дає можливість проаналізувати надходження або динаміку грошових засобів.
Висновок.
На основі даної курсової роботи я відмітила, що у процесі господарської діяльності ідприємство вступає в розрахункові взаємовідносини з іншими господарськими органами, іридичними чи фізичними особами - за товарно - матеріальні цінності, виконані роботи, надані ослуги та інше. Розрахунки являють собою систему грошових відносин, яка грунтується на господарському розрахунку, суворому виконанні договорів та додержанні фінансової дисципліни. озрахунки здійснюються готівкою і в безготівкових формах. Розрахунки готівкою здійснюються при супівлі дрібних господарських речей, виплаті заробітної плати, оплаті витрат на відрядження тощо.
Отже, майже весь платіжний оборот, як по товарних, так і по всіх інших операціях, хоплюється

 
 

Цікаве

Загрузка...