WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових засобів і розрахункових операцій (на матеріалах місцевої фабрики) - Реферат

Облік грошових засобів і розрахункових операцій (на матеріалах місцевої фабрики) - Реферат

Міністерство освіти УкраїниТернопільська Академія народного господарства
Інститут обліку і аудиту
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Облік грошових засобів і розрахункових операцій" (на матеріалах "Коломийської щетинно-щіткової фабрики")
Виконала
Туровцева О.В.
Перевірив:
Пушкар М.С.
Тернопіль
1999
Зміст.
стор.
Вступ.
1.Теоретичні основи обліку касових і розрахункових операцій.
1.1 .Загальні положення по веденню каси.
1.2.Порядок відкриття і призначення розрахункового рахунку.
1.3 .Види і форми безготівкових розрахунків.
2.Стан, організація обліку касових і розрахункових операцій на підприємстві.
2.1.Облік операцій по касі.
2.2.0блік грошових засобів на розрахунковому рахунку.
2.3.Облік розрахунків з підзвітними особами.
2.4.0блік безготівкових розрахунків.
2.5.0блік розрахунків з бюджетом і інших позабюджетних коштах.
3.Шляхи вдосконалення обліку касових і розрахункових операцій.
3.1 .Організація обліку в умовах функціонування автоматизованої системи обліку.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.
Вступ.
Підприємства різних форм власності в процесі господарської діяльності в процесі господарської діяльності постійно здійснюють розрахунки:
o з постачальниками;
o з покупцями;
o державним бюджетом;
o іншими організаціями і підприємствами по господарським операціям
різного характеру.
З допомогою грошей завершується перетворення грошової форми виділених засобів в виробничі запаси, отримання грошової виручки і вміщеного в неї чистого доходу.
Грошовий розрахунок - головний фактор забезпечення кругообігу засобів, а їх своєчасне завершення служить необхідною умовою безперервного процесу виробництва.
В даний час розрахунок проводиться в двох формах:
o безготівковим перерахуванням через систему банку (безготівковий розрахунок);
o у виглядів платежів готівковими грішми (готівковий розрахунок).
Єдиним кредитним, розрахунковим і касовим центром країни є Національний банк України. Всі грошові засоби підприємств і організацій повинні зберігатися на розрахункових або поточних рахунках банку. Одержання грошей з цих рахунків проводиться під безпосереднім контролем банку, що забезпечує використання цих засобів по цільовому призначенню.
Розрахунки між підприємствами здійснюються через банк переважно безготівковим шляхом. За допомогою безготівкового розрахунку ведеться розрахунок не тільки з постачальниками і покупцями, а й розрахунок з бюджетом по податках, з дебіторами і кредиторами, зі своїм галузевим управлінням (вищестоящою організацією), з профспілковими організаціями по відчисленню на соціальне страхування, з робітниками (там, де заробітна плата виплачується через ощадні банки) і цілий ряд іншших розрахунків.
Грошовою готівкою із своїх кас підприємства виплачують заробітну плату, дрібні господарські витрати і проводять розрахунок з індивідуальними здатчиками.
Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових засобів, розрахунків і кредитів стоять такі основні завдання:
1. Своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків, як шляхом безготівкових перерахувань так і готівкою.
2. Повне і оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху грошових засобів і озрахункових операцій.
3. Додержання правил використання грошових засобів по призначенню у відповідності з виділеними лімітами, фондами.
4. Проведення у встановлений термін інвентаризації грошових засобів і стану розрахунків, недопущення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості.
5. Контроль наявності і зберігання грошей в касі, на розрахунковому і інших рахунках в банку.
6. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності і послуги, а також засобів, одержаних в порядку кредитування.
1.Теоретичні основи обліку касових і розрахункових операцій.
1.1. Загальні положення по веденню каси.
До касових відносяться операції, що пов'язані з надходженням і витрачанням готівкових грошових знаків безпосередньо через касу підприємства.
Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях і закладах створюється каса. Каса - це спеціальне ізольоване приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, незгораючими шафами для зберігання грошей та цінних паперів.
Двері каси на час здійснення операцій повинні бути закриті з внутрішньої сторони на ключ. Доступ до приміщення каси особам, які не мають відношення до її роботи, заборонено.
Всі наявні гроші і цінні папери зберігаються в сейфах, які після закінчення роботи опечатуються сургучною печаткою касира. Ключі і печатки зберігаються у касира і передавати іншим особам заборонено. Дублікати ключів зберігаються у керівника підприємства в опечатаних пакетах і раз у квартал перевіряються комісією. На початку дня касир зобов'язаний оглянути замки, двері, решітки, сигналізацію, печатки, переконатись у їх справності.
У випадку пошкодження касир повідомляє керівника підприємства і органи внутрішніх справ. Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї) здійснюється на підставі "Порядку зійснення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою правління Національного банку України № 21 від 2.02.95 р. у редакції постанови правління НБУ від 13 жовтня 997 року № 334 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 1997 року за № 530/2334.
Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за прийняті на зберігання гроші і цінні папери і за збитки, скоєні організації, підприємству, як в результаті навмисних дій так і недбалого або недобросовісного відношення до своїх обов'язків. Тому при прийнятгі касира на роботу з ним заключається договір про повну матеріальну відповідальність. Касиру забороняється передовіряти доручену йому роботу іншим особам. Головні бухгалтера та інші працівники, які користуються правом підпису касових документів, не можуть виконувати обов'язки касира.
Для видачі заробітної плати, премії і при других масових виплатах, наказом керівника можуть зазначатися спеціальні особи (громадські касири); під розписку вони одержують в відповідності з потребою грошей в касі, а потім звітуються перед касиром.
Гроші, які зберігаються в касі, відносяться до ненормованих оборотних засобів.
Підприємства і організації можуть мати в своїй касі гроші готівкою в межах встановленого ліміту. Банк визначає ліміт

 
 

Цікаве

Загрузка...