WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку розрахунків банківськими платіжними картками - Реферат

Організація обліку розрахунків банківськими платіжними картками - Реферат

безпосередньо з емітентом ніякими зобов'язаннями. Серед цієї категорії карток, звичайно, виділяються добре відома VISA, що займає близько 50 % ринку і має більше 10 млн. торговців, які приймають картки. Маster Саrds об'єднує близько 22 000 фінансових інститутів, емітовано близько 370 млн. карток, кількість торговців складає 13 млн. ЕuroРау Іnternational - емітовано 130 млн. карток, кількість торговців - 3 млн., мережа банкоматів - 250 000; регіональні БПК, обіг яких обмежено територією держави або будь-якого великого регіону. Так, виконавчий комітет СНД спільно з дирекцією Міждержавного валютного комітету планують створити об'єднану платіжну систему, поєднавши всі національні процесингові компанії країн-учасниць союзу і розширивши тим самим мережу обслуговування БПК локальних програм до масштабів СНД;
- локальними БПК є такі платіжні системи, які обмежені незначною областю точок обслуговування (банкоматів і РОS), де клієнт може отримати готівку й оплатити товари або послуги, що належать емітенту чи організаціям, пов'язаним з ним певними зобов'язаннями. Як правило, ці системи і використовуються для організації зарплатних проектів з урахуванням спеціалізації, місця розташування та інших факторів, що стосуються конкретного клієнта.
Необхідний тип картки (локальна, VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold) може визначатися для кожного працівника індивідуально, залежно від його потреб. Гроші залишаються на карткових рахунках співробітників до часу їх зняття у банкоматі (касовому терміналі) або до проведення безготівкових платежів у торговельно-сервісній мережі. При цьому щомісячно нараховуються відсотки на залишки коштів на картковому рахунку та проводиться виписка, яка відображає всі операції на рахунку і дозволяє контролювати всі доходи і витрати. Також забезпечується повна конфіденційність операцій. У разі втрати або крадіжки картки працівник може захистити кошти на картковому рахунку від несанкціонованого використання, терміново заблокувавши картку.
Підприємство перераховує в банк заробітну плату та інші виплати працівника і складає відповідний реєстр, що визначає розподіл коштів між працівниками. Банк на підставі реєстру зараховує ці кошти на рахунки працівників і забезпечує доступ до них за допомогою банківських платіжних карток.
Робота бухгалтерії з виплати заробітної плати, премій, сум на відрядження та інших нарахувань полягає лише у тому, щоб перерахувати загальну суму грошей у банк та вказати, як її необхідно розподілити між працівниками відповідно реєстру. При цьому ніяких депонентів: працівник завжди отримає свої гроші на власний банківський рахунок. Виникає можливість знизити адміністративні витрати, пов'язані із роботою бухгалтерії і каси підприємства та побудувати графік виплат, що не залежить від їх кількості на місяць. Широке та зручне отримання заробітної плати за допомогою банківської картки не порушує звичайний ритм праці, що часто буває при сплаті заробітної плати звичайним шляхом через касира.
Банк укладає індивідуально з кожним працівником підприємства договір про відкриття карткового рахунка. У ньому зазначають предмет договору, права та обов'язки клієнта (працівника підприємства) й емітента (банку), їх відповідальність, порядок розгляду спорів та інші суттєві умови. Так, умовами договору з банком може бути передбачено овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операцій за платіжною карткою встановленого ліміту витрат.
Для того, щоб відкрити картковий рахунок, працівникові потрібно подати до банку такі документи:
- заяву;
- документ, що посвідчує особу;
- договір про відкриття та обслуговування рахунка між банком і працівником підприємства;
- картки зі зразками підписів, завірені співробітником банку;
- ксерокопію довідки про ідентифікаційний номер.
Нарахування заробітної плати відбувається відповідно до нормативних документів з оплати праці. Для виплати заробітної плати працівниками бухгалтерія у терміни, зазначені у договорі, подає до банку:
- платіжні доручення на переказ заробітної плати працівникам на їх карткові рахунки;
- платіжні доручення на переказ прибуткового податку і соціальних внесків і зборів;
- відомість (реєстр) зарахування зарплати на карткові рахунки працівників.
За допомогою платіжного доручення на переказ заробітну плату перераховують загальною сумою на транзитний рахунок, який банк відкриває підприємству. Такий рахунок є балансовим обліковим рахунком банку, призначеним для тимчасового обліку платежів до їх перерахування за призначенням.
Платіжні доручення на переказ податків і зборів, пов'язаних із нарахуванням заробітної плати, подають до банку одночасно з платіжним дорученням на переказ коштів на транзитний рахунок банку.
Відомість (реєстр) зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників бухгалтерія підприємства складає за формою, затвердженою спільно з установою банку. Її можна передати як у електронному документі, завіривши електронним цифровим підписом, так і за системою "Клієнт-банк" у спеціальному форматі, який обирає банк. Паперова копія відомості також засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера і скріплюється печаткою підприємства.
До відомості зарахування заробітної плати включають прізвище, ім'я, по батькові працівників, номери їх карткових рахунків, дату виплати, вид нарахування (заробітна плата, оплата за дні тимчасової непрацездатності, відрядження та ін.), суму до видачі.
Фактична дата надходження коштів на картковий рахунок працівника залежить від терміну, зафіксованого у договорі між банком та підприємством. Як правило, це відбувається протягом одного-двох банківських днів із дати подання відповідних платіжних доручень і відомості зарахування заробітної плати.
Після надходження грошей на карткові рахунки працівники підприємства у будь-який час можуть їх одержати через мережу банкоматів і офісів.
Прийом платіжних карток здійснюється за допомогою одного з трьох технічних засобів:
- банкомату (банківський автомат самообслуговування) - програмно-технічного комплексу, що надає можливість держателю спеціального платіжного пристрою (БПК) при введенні персонального ідентифікаційного номера (РІМ) отримати доступ до свого картрахунка і здійснити операцію зняття готівкових грошових коштів, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації про стан рахунків, а також Викладений порядок застосування банківських платіжних карток у розрахунках із заробітної плати між роботодавцями та працівниками дозволить уникнути зловживань в оплатіпраці нелегальним способом "у конвертах". Нову форму розрахунку доцільно застосувати для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, а також при виплаті стипендій, пенсій, страхових платежів, при оплаті комунальних послуг насе-лення, у торговельних організаціях, у барах, ресторанах та інших грошових розрахунках.
Література:
1. Про платіжні системи і переведення грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001. № 3 2346-ІІІ //Відомості Верховної Ради. - 2001.
2. Інструкція про організацію розрахунків з банківськими платіжними картками від 28.03.99 № 135; затв. постановою Правління НБУ //Вісник НБУ.- 1999.
3. Поліщук С. Пластикові (платіжні) картки: випуск і використання // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 9. - С. 56-60.

 
 

Цікаве

Загрузка...