WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методи обліку, калькулювання та узагальнення собівартості продукції: сучасний стан і шляхи удосконалення - Реферат

Методи обліку, калькулювання та узагальнення собівартості продукції: сучасний стан і шляхи удосконалення - Реферат

облік змін нормативів затрат матеріалів, що потребує оформлення цих змін сигнальними документами.
Згідно з Наказом Мінфіну України від 29.12.2000 № 356 затверджено Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Методичними рекомендаціями передбачено ведення журналів, відомостей, Головної книги, таблиць аналітичних даних бухгалтерських довідок (при умові здійснення відповідної операції, в тому числі і про використання матеріалів на виробництві). У зв'язку з цим журнали, по суті, є основними регістрами, а в деяких випадках при невеликому обсязі облікової інформації з рухом і використанням матеріалів на виробництві - і регістрами аналітичного обліку. Так, облік затрат виробничої діяльності (у тому числі операцій, пов'язаних з використанням матеріалів на виробництві) ведеться у журналах 5 і 5А. Але застосування для обліку замість журналів-ордерів журналів потребує деяких змін у загальній системі аналітичного обліку і перш за все порядку ведення облікових регістрів бухгалтерського обліку, де відображається інформація про матеріальні затрати. Незважаючи на те, що підприємства самостійно вибирають методи реєстрації і узагальнення облікової інформації взагалі і зокрема інформації про матеріальні затрати, вони повинні дотримуватись єдиних принципів бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних. Зокрема, для відображення кредитових оборотів по рахунку 20 "Виробничі запаси" доцільно вести журнал 5 або 5А і відомості 5.1 обліку руху запасів. У журналі 5 або 5А відображається узагальнення всіх витрат за елементами і статтями затрат з окремим виділенням матеріальних витрат.
У журналі 5А в розділі ІІІ Б "Витрати за елементами" першим елементом витрат відображаються матеріальні затрати з кредитурахунка 20 "Виробничі запаси" в дебет рахунка 23 "Виробництво" з виділенням затрат сировини і матеріалів.
Дані журналу 5 (розділ ІІІ Б) щодо матеріальних затрат переносять у розділ ІІІ А цього журналу з кредитуванням рахунка 80 "Матеріальні витрати". Аналіз діючої системи обліку витрат сировини і матеріалів на виробництві в журналі-ордері № 10 "Витрати виробництва" і порівняння цієї системи з рекомендованим для обліку затрат журналами 5 або 5А показує, що зазначені облікові журнали 5 або 5А не дають можливості контролювати використання сировини і матеріалів у розрізі цехів або виробничих дільниць і центрів відповідальності (матеріальновідповідальних осіб).
По суті, журнал 5 або 5А не можна пристосувати для матеріальних затрат, дані яких використовуються для складання відомості 5.1 аналітичного обліку запасів. Що стосується обліку матеріальних затрат за центрами відповідальності, то ці дані взагалі відсутні в журналі 5 або 5А. Таким чином, введення нових журналів (5 або 5А) для обліку матеріальних затрат більше підходить до котлового, знеособленого обліку матеріальних затрат, що неминуче призводить до спотворення показників цінової собівартості випущеної продукції. Поряд з цим, у журналі 5 або 5А та відомості 5.1 аналітичного обліку запасів відсутні дані про затрати матеріалів за видами продукції. Для того, щоб відобразити затрати сировини і матеріалів на виробництво конкретних видів (сортів) продукції, потрібно здійснювати додаткові розрахунки, що значно ускладнює систему обліку матеріальних затрат. Практика відображення матеріальних витрат у журналі-ордері
№ 10 журналі 5 або 5А обліку затрат, яку пропонує Мінфін, та відомісті 5.1 аналітичного обліку матеріальних запасів є досить складною, а самі реєстри досить громіздкі. Для їх складання в практиці використовується цілий ряд додаткових вибірок і розрахунків для заповнення аналітичного обліку запасів у відомості 5.1. Це стосується також складання розрахунків про затрати цехів основного і допоміжного виробництва, затрат з утримання і експлуатації обладнання, втрат у виробництві. У зв'язку з необхідністю посилення контрольних функцій обліку за використанням і витрачанням матеріальних запасів доцільно в журналі 5 або 5А та відомості 5.1 виділити окремі позиції для відображення затрат сировини і матеріалів в аналітичному розрізі цехів (виробничих об'єктів) та центрів відповідальності. Крім того, необхідно також виділити в журналах 5 або 5А та відомості 5.1 в аналітичному розрізі: затрати сировини і матеріалів на виправлення браку у виробництві; транспортно- заготівельні витрати цих цінностей та відхилення первинної вартості сировини і матеріалів при їх надходженні від оцінки запасів, за якими вони списуються на виробництво (за ідентифікованою, середньозваженою собівартістю або методів ФІФО і ЛІФО), чи за нормативними затратами.
З метою удосконалення обліку матеріальних затрат, що відображаються в обліковій первинній документації доцільно для її обробки і відображення інформації в обліку застосувати ЕОМ. Особливо це стосується ведення первинного аналітичного обліку матеріальних затрат, який забезпечує збір і реєстрацію первинної інформації про формування затрат на виробництві. Поряд з цим, комп'ютеризація і механізація обліку полегшує отримання необхідних підсумків затрат матеріалів та відображення їх у відповідних накопичувальних відомостях, в яких відображаються окремо як надходження, так і затрати матеріалів щодо їх видів і номенклатурних номерів. Ведення цієї відомості щодо витрачання матеріалів дозволяє відображати затрати за кожним реєстром і всього за місяць. Але це потребує однакової оцінки вартості матеріалів під час їх надходження і вибуття. Поряд з цим доцільно, щоб дані цієї відомості витрачання матеріалів відображались у відомості руху матеріальних запасів, що служить підставою для розрахунків транспортно-заготівельних витрат.
Таким чином, проблеми комп'ютеризації обліку матеріальних затрат, їх достовірності потребують подальшого вирішення, що має особливе значення для підвищення оперативності обліку і всієї системи калькулювання собівартості продукції. Але система комп'ютеризації обліку і особливо обліку матеріальних затрат і калькулювання собівартості продукції потребують окремого висвітлення. Рамки статті не дозволяють досконало розкрити всі питання комп'ютеризації обліку матеріальних запасів.
Література:
1. Шерр Иоганн. Бухгалтерия и баланс. - М.: Экономическая жизнь, 1925. - 444 с.
2. Соколов Я.В. Очерки истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 400 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...