WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація економічного контролю як передумова його удосконалення - Реферат

Класифікація економічного контролю як передумова його удосконалення - Реферат

контроль в Україні") не дозволяє ефективно вирішувати завдання щодо боротьби з фінансовими порушеннями, корупцією, створює проблеми для правоохоронних органів під час проведення документальних ревізій.
Тематичні перевірки призначені для вивчення окремих напрямів діяльності в основному підпорядкованих підприємств. Під час їх проведення виявляються невикористані резерви, недоліки і прорахунки в роботі та вживаються заходи - за результатами перевірки, щодо їх виправлення.
Під час проведення ревізій і перевірок, наприклад банківських операцій та їх стану, часто потрібні документальні підтвердження об'єктів, що перевіряються. Зокрема, Законом України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 62) [3, с. 23] визначено перелік органів, яким банки надають відомості за рахунками й операціями юридичних осіб, але фінансові контролюючі органи (крім органів державної податкової служби України) до цього переліку не увійшли. Отже, ці обставини ускладнюють проведення перевірок і призводять до будь-якого роду зловживань.
Крім таких форм здійснення економічного контролю, як ревізія й тематична перевірка, доцільно виділити і камеральну перевірку. Камеральні перевірки повинні проводитися міністерствами, відомствами, комітетами на стадії прийняття від підпорядкованих підприємств фінансової звітності (без виїзду на підприємства). Мета камеральної перевірки - здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства, а також підготовка інформації для проведення тематичної перевірки або ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств.
Відповідно до "Словника іноземних слів" [8, с. 209], камеральна перевірка є однією з форм простого рахунковедення (без застосування подвійного запису). Проводити її доцільно за місцем знаходження контролюючого органу (без виїздуна підприємство) на підставі підтверджених первинних документів (податкових, митних декларацій тощо), які надані суб'єктом контролю і є підставою для розрахунку і сплати відповідних платежів. Рахункова перевірка проводиться, як правило, безпосередньо у суб'єкта контролю. Метою рахункової і камеральної перевірки - є здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства, а також підготовка інформації для проведення тематичної перевірки або ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств.
Чинним Законом "Про Рахункову палату" [7] передбачені форми проведення контролю у вигляді комплексних ревізій і тематичних перевірок. Проведений детальний аналіз змісту вищезазначеного Закону (ст. 2 "Завдання", ст. 6 "Функції" ст. 7 "Повноваження", ст.16 "Сфера застосування") свідчить про те, що предметом перевірки рахункових палат є не тільки дані фінансового, але й управлінського обліку. Саме ці обставини визначають і застосування особливих форм економічного контролю, які передбачають не тільки перевірку вірогідності звітних даних, але і оцінку ефективності діяльності суб'єкта контролю, тобто раціонального використання ними фінансових ресурсів. У зв'язку з цим, найбільш доцільною формою економічного контролю для Рахункової палати є рахунково-аналітична перевірка. За економічним змістом вона має ряд принципових відмінностей від відомих форм контролю і визначається статусом органу, який її проводе. Маючи статус нейтральної та незалежної інстанції Рахункова палата повинна дотримуватись його під час проведення оцінки фінансово-економічних рішень усіх структур державної влади і управління.
Аудиторська перевірка передбачає перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства щодо достовірності фінансової звітності, повноти відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій і відповідності їх чинному законодавству.
Завершальним етапом застосування будь-якої форми економічного контролю є статус акта. При проведенні ревізії отримані результати потрібно оформляти актом: тематичної перевірки - довідкою (доповідною запискою); камеральної та рахунково-аналітичної перевірки - актом; аудиторської перевірки - аудиторським висновком. Щодо акта ревізії, необхідно враховувати, що якщо він є підставою для ведення слідчої діяльності, то це повинно бути чітко сформулювано і відображено у відповідному законодавчому акті (наприклад, у Цивільному кодексі чинному в Україні, Законі "Про фінансовий контроль в Україні"). Акт рахунково-аналітичної перевірки за змістом повинен відображати неефективне та нераціональне використання державного майна.
Таким чином, в основу класифікації контролю доцільно покласти структуру контролюючих органів. Відповідно це дозволяє розподілити його за видами - на зовнішній (державний, незалежний) і внутрішній (відомчий, внутрішньогосподарський); за часом здійснення (попередній, поточний, наступний) та його формами (ревізія, тематична перевірка, камеральна перевірка, рахункова перевірка, рахунково-аналітична перевірка, аудиторсь-ка перевірка); джерелами інформації (документальний і фактичний).
Література:
1. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. - Житомир, ЖІТІ, 2000. - 512 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях. - К.: УСХА,1976. - 108 с.
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 12. - С. 3-4.
4. Про державну податкову службу в Україні. Закон України від 04.12.90. № 509-ХІІ // Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби. - Т. 1. - К.: ДІЯ, 2001. - С. 17-18.
5. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939 - ХІІ //Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби. - Т. 1. - К.:ДІЯ, 2001. - С. 7-15.
6. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України, затв. 23.07.98 № 817/98 //Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби. - Т. 1. - К.: ДІЯ, 2001. - С.153-156.
7. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 7. - С. 3-15.
8. Словарь иностранных слов. - 9-е изд., испр. - М.: Русский язык, 1982. - 608 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...