WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових засобів і розрахункових операцій - Реферат

Облік грошових засобів і розрахункових операцій - Реферат

№1 і відомості №1 тягнуть за собою заповнення листків-розшифровок, для переносу дебетових і кредитових оборотів по окремих рахунках в ті журнали-ордери або відомості, де ведеться облік по цих рахунках.
Якщо в звіті касира є велике число операцій і їх рознесення безпосередньо в журнал-ордер №1 і відомість №1 без помилок затруднено, то на основі звіту касира складається зведення операцій в розрізі кореспондуючих рахунків і в відповідності з нею заповнюється журнал-ордер №1 і відомість №1.
При опрацюванні документів на ЕОМ на основі звітів касира складають щомісячно відомість обліку по рахунку каси, яка використовується для узагальнення операцій руху грошових засобів по даному рахунку і формування бухгалтерських записів в розрізі кореспондуючихрахунків і субрахунків. Відомість, таким чином, є регістром синтетичного і аналітичного обліку по рахунку 50 "Каса". В основі машинної обробки відомості лежить порядок відображення касових операцій на синтетичному рахунку 50, по дебету якого групується сума прибуткових, а по кредиту - видаткових операцій. Потім складається оборотна відомість по рахунку 50 "Каса".
В кінці місяця дані журналу-ордеру №1 і відомості №1 підраховують, сальдо на початок і кінець місяця звіряють з залишком касової книги. Дані журналу-ордеру №1 переносять в головну книгу, а відомість №1- є підставою для перевірки обороту по дебету рахунку 50.
Кореспонденція рахунків з обліку готівки:
№ п/п Назва операції Кореспондучі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Надійшла і оприбуткована до каси готівка (у т.ч валютні кошти) з відповідних рахунків у банку (на виплату заробітної плати, премій, пенсій, допомоги тощо) 50 51, 52
2 Надійшла до каси виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів і інших активів 50 46
3 Погашення дебіторської заборгованості готівкою 50 60, 62, 69, 63, 76
4 Надійшла до каси готівка від працівників підприємства за товари, продані в кредит, за фірмовий одяг тощо 50 73
5 Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми
50 60
6 Внесені до каси організаціями-постачальниками послуг зв'язку, води, газу, енергії тощо суми, пов'язані з перебором тарифу (фрахту); повернення сум постачальниками, раніше їм перерахованих, але не використаних планових платежів 50 60
7 Повернення до каси раніше виданих авансів 50 61
8 Надійшла до каси готівка від покупців і замовників (заборгованість по векселях та інше) 50 62
9 До каси надійшла готівка по раніше висунутих претензіях 50 63
10 Засновники внесли до каси готівку
в рахунок їх вкладів до Статутного фонду підприємства 50 75
11 До каси надійшли суми заборгованості від квартиронаймачів,
різних підприємств і осіб, у т. ч. Від батьків (по дитячих установах), по виконавчих листах, від працівників за паливо, матеріали тощо 50 76
12 Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств 50 78
13 Надійшла до каси готівка від
внутрішніх підрозділів, що мають окремі баланси (за путівки тощо)
50 79
14 Надійшли до каси суми процентів по векселях; доходів від дольової участі в і інших підприємствах, дивідендів по цінних паперах тощо 50 80
15 До каси повернуті лишки одержаної заробітної плати 50 70
16 До каси повернуто відшкодування матеріального збитку 50 72
17 Одержані кошти від позикодавців по наданих ними короткострокових кредитах або інших залучених коштах) 50 95
18 Придбані і оприбутковані нематеріальні активи з оплатою з каси
04 50
19 Оплачені з каси придбані матеріальні цінності 60, 71, 76 50
20 Оплачені готівкою різні
загальновиробничі і загальногосподарські витрати 25, 26 50
21 Витрати майбутніх періодів, оплачені з каси (передплата преси та ін) 31 50
22 Оплачені готівкою придбані товари 62 50
23 Оплачені готівкою витрати по відвантаженню і реалізації продукції 70, 76 50
24 Національні й валютні кошти, здані з каси на Розрахунковий або Валютний , рахунки (у т ч депоновані суми, виручка від реалізації. Повернення невикористаних сум тощо), інші рах.
51, 52 50
25 Викуплені у акціонерів належні їм акції; придбані за готівку різні грошові документи 56 50
26 Сплачена готівкою заборгованість постачальникам, видані аванси за часткову готовність продукції (робіт, послуг); заборгованість покупцям і замовникам 60, 61, 62 50
27 Виплата працівникам з каси відрахувань на соціальне страхування, і пенсійне забезпечення, допомогу багатодітним, догляд за дитиною та інше 69 50
28 Сплачена належна працівникам підприємства заробітна плата; підзвітні суми; кредит за продані товари та ін. 70, 71, 73 50
29 Сплачені з каси нараховані дивіденди 73 50
30 Сплачені з каси суми за
виконавчими листами, заборгованість перед кредиторами (за транспорт тощо), орендна плата, погашення боргів дочірнім підприємствам, заборгованість перед внутрішніми підрозділами, виділеними на самостійні баланси 76, 78, 79 50
31 Відображена недостача готівки в
касі (внаслідок інвентаризації) 84 50
32 Сплачені суми одноразової допомоги, путівок за рахунок фондів
спеціального призначення 88 50
33 Списування сум цільових коштів, витрачених з каси 96 50
2.2. Облік грошових засобів.
Операції, що проводяться на розрахунковому рахунку, в банку обліковуються на рахунку №51 "Розрахунковий рахунок". Основою для запису операцій на ньому є виписки з розрахункового рахунку (додаток № 3). Періодично (частіше кожного дня) банк видає власникам розрахункових рахунків виписки з рахунку з копіями розрахункових документів. Виписка обов'язково подається на перше число кожного місяця. У ній по кожній операції вказують дату, номер документа, код операції, суму оборотів по дебету і кредиту.
При цьому сума, яка зарахована на розрахунковий рахунок, у виписці відображається в оборотах по кредиту, а сума, списана з розрахункового рахунку, - в оборотах по дебету . Після кожної операції виводиться новий залишок грошових засобів. До виписки додаються документи, на основі яких проведено списання або зарахування грошей (платіжні доручення, талони об'яви на внесок грошей готівкою і інші). По операціям, проведених по дорученню власника рахунку і по грошовим чекам, банк до виписки документи не додає (вони складаються самим підприємством).
Виписка з розрахункового рахунку перевіряється підприємством з точки зору відповідності її даним документам; при цьому встановлюються, чи всі записи відносяться до підприємства - власника
У виписці проставляється номер кореспондуючого рахунку. Виписка є основною для записів до реєстрів (журналу-ордеру №2 і відомості №2) операцій на розрахунковому рахунку. Записи банку і

 
 

Цікаве

Загрузка...